svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ฝ่ายค้าน รับลูก “We volunteer” ขอสิทธิประกันตัวผู้ต้องหาคดีการเมือง

24 มกราคม 2566

“พรรคฝ่ายค้าน” รับหนังสือจากกลุ่ม “We volunteer” เรียกร้องสิทธิประกันตัวผู้ต้องหาคดีทางการเมือง พร้อมเสนอให้พรรคการเมืองมีนโยบายไม่ดำเนินคดีกับกลุ่มเคลื่อนไหวในข้อหาทางการเมือง

24 มกราคม 2566 กลุ่ม We volunteer นำโดยนายรัฐภูมิ เลิศไพจิตร โฆษกกลุ่ม We Volunteer พร้อมเครือข่ายนักกิจกรรมยื่นหนังสือต่อพรรคร่วมฝ่ายค้าน ประกอบด้วย พรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล พรรคเสรีรวมไทย พรรคประชาชาติ ขอเรียกร้องสิทธิประกันตัวผู้ต้องหาคดีทางการเมือง หลังผู้ต้องหาทางการเมืองถูกปฎิเสธสิทธิในการขอประกันตัว ซึ่งขัดกับหลักการสันนิฐานไว้ก่อนว่า บริสุทธ์ อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ

โดยมีตัวแทนพรรคการเมืองต่างๆ รับหนังสือ อาทิ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ,นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ,พล.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ และรศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร ประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายพรรคเสรีรวมไทย 

ฝ่ายค้าน รับลูก “We volunteer” ขอสิทธิประกันตัวผู้ต้องหาคดีการเมือง

ทั้งนี้ นายรัฐภูมิ กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนกลุ่มนักกิจกรรมเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย อยากให้พรรคการเมืองได้ตระหนักถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และขอให้พิจารณาว่าจะสามารถคืนสิทธิประกันตัวผู้ต้องหาคดีทางการเมืองอย่างไรได้บ้าง ซึ่งที่ผ่านมามีหลายกรณีที่ผู้ต้องหาขอประกันตัวแต่กลับถูกปฏิเสธ จึงขอให้คืนสิทธิประกันตัว

และในช่วงใกล้เข้าสู่การเลือกตั้ง อยากเห็นนโยบายของพรรคการเมืองที่จะเป็นหลักประกันว่า ในอนาคตหากพรรคการเมืองนั้นได้เป็นรัฐบาลจะไม่เกิดการดำเนินคดีกับกลุ่มเคลื่อนไหวในข้อหาทางการเมืองไม่ว่าจะมาตราใดก็ตาม ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์และเพื่อเป็นการรับประกันว่า ลูกหลานจะไม่ถูกดำเนินคดีหากออกมาร่วมทำกิจกรรมทางการเมืองในอนาคต 
ฝ่ายค้าน รับลูก “We volunteer” ขอสิทธิประกันตัวผู้ต้องหาคดีการเมือง
ด้านนายจุลพันธ์ กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยได้ติดตามสถานการณ์เคลื่อนไหวทางการเมืองของภาคประชาชนอย่างใกล้ชิดด้วยความเป็นห่วง โดยมองว่าปัญหาเกิดจากการบังคับใช้กฏหมายที่เกินเลยของภาครัฐ  รัฐบาลใช้มาตรการไม้แข็งกับผู้ชุมนุมมาโดยตลอด ส่งผลให้สถานการณ์ตึงเครียด อยู่ในจุดสุ่มเสี่ยงเกิดความรุนแรง บานปลายจนไม่สามารถควบคุมได้ และไม่มีแนวทางที่จะมาบรรจบกันได้

อย่างไรก็ตาม พรรคเพื่อไทยขอชื่นชมกลุ่มผู้ชุมนุม และขอเรียกร้องภาครัฐว่า การจับกุมผู้ชุมนุมไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ขอรัฐบาลตระหนักและรับฟังเสียงประชาชน หวังอยากเห็นรัฐบาลเข้ามาพูดคุยกับประชาชนเพื่อร่วมกันหาทางออกอย่างสันติ นอกจากนี้ขอให้เร่งกระบวนการปล่อยตัวผู้ต้องขังคดีทางการเมืองทั้งหมด

เพราะเป็นเพียงความคิดเห็นที่แตกต่างกันทางการเมืองไม่ใช้เรื่องร้ายแรงแต่อย่างใด โดยในส่วนพรรคเพื่อไทยยืนยันในหลักการสิทธิการประกันตัวรวมถึงการแสดงออกทางการเมือง เพราะเป็นกลไกตามระบอบประชาธิปไตย

ขณะที่ นายพิธา ย้ำจุดยืนพรรคก้าวไกลที่จะเสนอแก้ไขกฎหมายต่างๆ เพื่อให้สถานการณ์ไม่แย่ลงไปกว่านี้ อย่างน้อยควรมีการแก้ไขเพื่อให้มีการพูดตุยกันในสภาและขอสนับสนุนนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ 

ในส่วนพ.ต.อ. ทวี กล่าวเพิ่มเติมว่า  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้รับรอง สิทธิในการประกันตัวที่จำเลยสามารถขอใช้สิทธิดังกล่าวได้ทุกราย หากไม่ให้สิทธิประกันตัวถือว่าผิดกฎหมาย สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ผู้บังคับใช้กฎหมายต้องใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม

การชุมนุมทางการเมืองถือเป็นการแสดงออกทางการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยโดยบริสุทธิ์ พรรคมีความห่วงใยต่อกลุ่มผู้ชุมนุม จึงขอเรียกร้องไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้เคารพกฎหมาย และปฎิบัติกับกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน