svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

“ฝ่ายค้าน” เชื่อ ถกแก้ รธน. ตัดอำนาจ ส.ว.เลือก นายกฯ สภาไม่ล่ม!

24 มกราคม 2566

“วิปรัฐบาล” วางกรอบอภิปรายร่างแก้รัฐธรรมนูญ ฝ่ายละ 2 ชั่วโมงครึ่ง คาดใช้เวลา 5-6 ชั่วโมง ด้าน “สมคิด เชื้อคง” เชื่อ ฝ่ายค้านไม่ถูกตีรวน-เล่นเกมองค์ประชุม

24 มกราคม 2566 นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวถึงการนัดประชุมรัฐสภา วันที่ 25 มกราคมว่า มีวาระพิจารณา 2 เรื่อง คือร่างพิธีสารเพื่อแก้ไขข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมรายสาขาของอาเซียน สำหรับการตรวจประเมินตามมาฐานวิธีการในการผลิตยาที่คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ ซึ่งเป็นร่างพิธีสารฯ ฉบับที่ใช้เวลาพิจารณาไม่นาน

ต่อจากนั้นจะเป็นการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พ.ศ... ซึ่งพรรคเพื่อไทย เสนอให้แก้ไขมาตรา 159 ว่าด้วยการเลือกนายกฯ จากบัญชีของพรรคการเมืองที่สนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งนายกฯ ซึ่งเพิ่มให้บุคคลที่สภาฯ จะเลือกเป็นนายกฯ มาจากส.ส.ได้ และยกเลิกมาตรา 272 ว่าด้วยอำนาจ ส.ว.ร่วมเลือกนายกฯ ในที่ประชุมรัฐสภา เบื้องต้นได้วางกรอบเวลาไว้ฝ่ายละ 2 ชั่วโมง 30 นาที  แต่ขณะนี้ยังไม่มีข้อยุติที่ตกผลึก ดังนั้นต้องหารือร่วมกันอีกครั้ง

 

ขณะที่นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย ในฐานะรองประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวถึงกรอบเวลาที่จะใช้อภิปรายวาระแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า จากการพูดคุยกับวิปรัฐบาล และวิปวุฒิสภาเบื้องต้นคาดว่า จะใช้เวลาอภิปรายรวม 5-6 ชั่วโมง และให้ลงมติวาระแรกไม่เกิน เวลา 17.00 น. ทั้งนี้การลงมติจะใช้วิธีการขานชื่อเป็นรายบุคคล คาดว่าจะแล้วเสร็จ ไม่เกิน 21.00 น.

พร้อมเชื่อว่าการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะไม่มีปัญหาเรื่ององค์ประชุม และเชื่ออีกว่าจะไม่ถูกตีรวนจากฝ่ายรัฐบาล หรือฝ่ายวุฒิสภา เพราะฝั่งวุฒิสภาร้องขอให้การพิจารณาไม่เลิกดึกจนเกินไป และเป้าหมายของฝ่ายค้านคือ ต้องการให้ลงมติในวันที่ 25 มกราคมให้ได้ ขณะที่การอภิปรายของฝ่ายค้านจะเน้นในสาระสำคัญ เพราะที่ผ่านมาจากการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหลายครั้ง ได้อภิปรายภาพรวมไปแล้ว เบื้องต้น พรรคเพื่อไทยจะขอเวลาอภิปราย 1 ชั่วโมง จากนั้นจะแบ่งให้กับพรรคร่วมฝ่ายค้านอื่นๆ