svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

รัฐสภาเดือด! ส.ส.-ส.ว.ซัดกันวุ่น โทษกันไปมาเหตุทำสภาล่ม

24 มกราคม 2566

ซัดกันวุ่น ส.ส.-ส.ว. ปัญหาองค์ประชุมไม่ครบ ขุดฝั่งไหนกันแน่เป็นเหตุรัฐสภาล่ม ส.ว.อ้างมาเกินครึ่งรู้สึกอับอายคับข้องใจ ขณะที่ "ฝ่ายค้าน" ซัดกลับ เอาดีใส่ตัว

24 มกราคม 2566 ที่ประชุมร่วมรัฐสภา โดยมีนายพรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภาเป็นประธาน ในที่ประชุม พิจารณาร่างที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว เรื่องร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ....
รัฐสภาเดือด! ส.ส.-ส.ว.ซัดกันวุ่น โทษกันไปมาเหตุทำสภาล่ม
ภายหลังจากนายพรเพชร เปิดประชุม นายจเด็จ อินสว่าง ส.ว. ได้ขอหารือถึงองค์ประชุมรัฐสภาไม่ครบหรือรัฐสภาล่ม ซึ่งถือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย ถ้าเป็นสภาฯ ผู้แทนล่มตนไม่ก้าวล่วง แต่หลายครั้งที่รัฐสภาล่มที่ประกอบไปด้วย ส.ส.และ ส.ว.ทำให้เสื่อมเสียภาพลักษณ์ทั้ง 2 สภา ส.ว. รู้สึกอับอายและคับข้องใจแต่ ทุกครั้ง ส.ว.มาเกินครึ่ง ดังนั้นการล้มของรัฐสภาไม่ได้เกิดจากวุฒิสภา  

จากนั้นนายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.ก้าวไกล ขอหารือว่า การพูดเช่นนั้นเหมือนเป็นการพูดเอาดีใส่ตัวแล้วโยนชั่วให้ผู้อื่น ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สมควรพูด ในช่วงบรรยากาศแบบนี้ ส.ส มีภารกิจค่อนข้างเยอะต้องลงพื้นที่ ต้องประชุมกรรมาธิการบางครั้งต้องวิ่งมาประคับประคององค์ประชุม แต่วุฒิสภาไม่ได้ มีภารกิจอะไรการพูดแบบนี้ไม่ได้สร้างสรรค์เลยจึงอยากให้ถอนคำพูดเหล่านี้ออกจากสภา

ขณะที่นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.ประชาธิปัตย์ ได้ขอหารือในประเด็นดังกล่าวว่า ขออย่าไปโทษใครเลยดีกว่า เพราะวันนี้เป็นวันสำคัญ แค่ 1 วันเท่านั้นในการพิจารณาออกกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ จึงเป็นโอกาสสำคัญที่เราต้องตระหนักว่า พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาตินั้นเหมือนธรรมนูญที่เราต้องร่วมมือกันลงมติ ส่วนเรื่ององค์ประชุมถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของรัฐสภา จึงขอเรียกร้องให้ทุกคนที่เป็นห่วงเรื่องอนาคตการศึกษาของลูกหลานต้องสนับสนุนและติดตามการพิจารณากฎหมายในวันนี้  

รัฐสภาเดือด! ส.ส.-ส.ว.ซัดกันวุ่น โทษกันไปมาเหตุทำสภาล่ม

จากนั้น นายพรเพชร ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติต่อจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาโดยการเปิดลงมติด้วยคำถาม จะเห็นด้วยกับร่างของผู้แปรญัตติที่สงวนคำแปรญัตติ ที่ให้เพิ่มมาตรา 8/1 หรือไม่ จากนั้นได้ขอตรวจสอบองค์ประชุม

ซึ่งในระหว่างนับองค์ประชุม นายขจิตร ชัยนิคม ส.ส.เพื่อไทย ได้ลุกขึ้นกล่าวว่า พ.ร.บ.การศึกษา ตนเป็น กมธ.ชี้แจงข้อบกพร่อง และข้อดีใน พ.ร.บ.นี้แต่พรรคเพื่อไทย ไม่เห็นด้วยกับ พ.ร.บ.นี้ ไม่สมควรให้ผ่าน แต่ตนอยากให้รู้ว่ากฎหมายนี้เป็นกฎหมายปฏิรูป คนเสนอกฎหมายคือรัฐบาล โดยความเห็นชอบของ ส.ส.รัฐบาลและส.ว.ต้องเข้าใจว่าองค์ประชุมที่ผ่านกฎหมายนี้คือ ส.ส.รัฐบาล และ ส.ว. ส.ส.ฝ่ายค้านไม่มีหน้าที่สนับสนุนกฎหมายของรัฐบาล  แม้ตนจะเห็นด้วยกับการผ่านกฎหมายนี้ แต่ตนลงมติไม่ได้เพราะมติของพรรค เชื่อตามคำเรียกร้องของครู แล้วอย่ามาตำหนิอะไรกันให้มันผิดหลักการ

จากนั้นนายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ ส.ว.ได้ลุกขึ้นประท้วงประธาน ว่า ให้ดำเนินการประชุมไปด้วยความเรียบร้อย และจะอธิบายเพิ่มเติม แต่นายพรเพชร ประธานในที่ประชุมไม่อนุญาตให้พูดต่อ นายกิตติศักดิ์ จึงกล่าวว่า หากประธานไม่ให้พูดก็ไม่ได้รับความร่วมมือจากสมาชิก

จากนั้นได้รอสมาชิกมาร่วมเป็นองค์ประชุมเกือบ 30 นาที ครบองค์ประชุม 343 คน และเปิดให้ลงมติปรากฎว่า ที่ประชุมเสียงข้างมากไม่เห็นด้วย 310 คน ต่อ 57 คน ไม่ให้เพิ่มมาตรา 8/1 ขึ้นใหม่