svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

แจ้งข่าวดี! รถไฟทางคู่ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ คาดแล้วเสร็จภายในปีนี้

21 มกราคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

"ทิพานัน" แจ้งข่าวดี ชาวลพบุรี-นครสวรรค์ "รถไฟทางคู่ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ" คาดแล้วเสร็จภายในปีนี้ ชูเป็นผลงาน “พล.อ.ประยุทธ์” พลิกโฉมการขนส่งทางรางไทย เดินทางรวดเร็ว ยกระดับการขนส่งและโลจิสติกส์ หวังกระตุ้นการค้าขาย ท่องเที่ยวภาคเหนือ-อีสาน

21 มกราคม 2566 น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเป็นหัวใจการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าและทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาระบบขนส่งทางราง

ซึ่งจะช่วยให้การเดินทางและขนส่ง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และทำให้การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ทั้งธุรกิจ การค้า การลงทุน เป็นไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจการค้าและโลจิสติกส์ เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนในภูมิภาค
แจ้งข่าวดี! รถไฟทางคู่ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ คาดแล้วเสร็จภายในปีนี้

ทั้งยังช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจพัฒนาได้อย่างเต็มที่ โดยได้ผลักดันโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงลพบุรี – ปากน้ำโพ งบประมาณก่อสร้าง จำนวน 21,467 ล้านบาท ผ่านมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 59 ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565

แจ้งข่าวดี! รถไฟทางคู่ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ คาดแล้วเสร็จภายในปีนี้
เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งระบบราง รองรับจำนวนผู้โดยสารและปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น และลดระยะเวลาในการเดินทางและการขนส่งสินค้า เพื่อเร่งยกระดับให้บริการโลจิสติกส์สู่พื้นที่ภาคเหนือ

โครงการดังกล่าวเป็นงานก่อสร้างทางรถไฟใหม่ขนานไปกับทางรถไฟเส้นเดิมของช่วงลพบุรี – ปากน้ำโพ รวมระยะทางประมาณ 145 กิโลเมตร โดยส่วนใหญ่อยู่ในเขตทางรถไฟและเป็นทางวิ่งระดับพื้นระยะทางประมาณ 116 กิโลเมตร และทางช่วงเลี่ยงเมืองลพบุรี เป็นโครงสร้างทางรถไฟยกระดับ ระยะทางประมาณ 29 กิโลเมตร ประกอบด้วยงานก่อสร้างรถไฟทางคู่ จำนวน 2 สัญญา และงานติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

แจ้งข่าวดี! รถไฟทางคู่ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ คาดแล้วเสร็จภายในปีนี้

สัญญาที่ 1 ได้แก่ ช่วงบ้านกลับ – โคกกระเทียม เป็นการเป็นก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ใหม่ เพื่อเบี่ยงแนวเส้นทางเดิมช่วงที่ผ่านเข้าตัวเมืองลพบุรี ระยะทาง 29 กิโลเมตร เริ่มต้นที่บริเวณสถานีบ้านกลับ จังหวัดสระบุรี สิ้นสุดบริเวณสถานีโคกกระเทียม จังหวัดลพบุรี ประกอบด้วย ทางรถไฟยกระดับ 23 กิโลเมตร และทางรถไฟระดับพื้นดิน 6 กิโลเมตร เดือนธันวาคม 2565 ก้าวหน้าไปแล้ว 81.72%

สัญญาที่ 2 ช่วง ท่าแค – ปากน้ำโพ เป็นงานก่อสร้างทางรถไฟใหม่เพิ่มอีก 1 ทาง ขนานไปกับเส้นทางรถไฟเดิม ระยะทาง 116 กิโลเมตร เริ่มต้นที่บริเวณสถานีท่าแค จังหวัดลพบุรี โดยก่อสร้างตามแนวเส้นทางรถไฟเดิม สิ้นสุดบริเวณสถานีปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ เดือนธันวาคม ก้าวหน้าไปกว่า 75.60 %

แจ้งข่าวดี! รถไฟทางคู่ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ คาดแล้วเสร็จภายในปีนี้

ส่วนงานติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม เดือนธันวาคม มีความก้าวหน้า 26.33% ทั้งนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2566

น.ส.ทิพานัน กล่าวอีกว่า โครงการพัฒนารถไฟทางคู่ใหม่ รูปแบบการพัฒนาทางรถไฟใหม่เพิ่ม 1 ทางขนานไปกับทางรถไฟเดิม ในส่วนของการออกแบบก่อสร้างสถานียังคงเอกลักษณ์ท้องถิ่นเป็นหลัก มีการนำสถาปัตยกรรมท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ เพื่อสวยงามและกลมกลืนกับสภาพภูมิประเทศผสมผสานกับความทันสมัยและความคิดสร้างสรรค์

แจ้งข่าวดี! รถไฟทางคู่ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ คาดแล้วเสร็จภายในปีนี้

ทั้งสถานีขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เน้นความปลอดภัย ง่ายต่อการขนส่ง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันเพื่อสนับสนุนการเดินทางของประชาชน และการคมนาคมขนส่งของผู้ประกอบการในภาคธุรกิจ และมีการอนุรักษ์อาคารสถานีรถไฟเดิมทุกสถานี โดยคาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการในปี 2566

โดย นายกฯ เน้นย้ำเรื่องการก่อสร้างที่ได้มาตรฐานและความปลอดภัย และให้ความสำคัญกับโครงการนี้ เคยลงไปตรวจความคืบหน้าโครงการด้วยตนเอง เมื่อปี 2561 เชื่อว่าหากโครงการนี้แล้วเสร็จ ถือเป็นความตั้งใจที่ พล.อ.ประยุทธ์ จะพลิกโฉมการขนส่งทางรางไทยให้รวดเร็วทันสมัย เพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้กับประชาชน ลดเวลาการเดินทางเพราะด้วยความเร็ว 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง

แจ้งข่าวดี! รถไฟทางคู่ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ คาดแล้วเสร็จภายในปีนี้

ซึ่งจะทำให้ผู้โดยสารใช้เวลาเดินทางระหว่าง กรุงเทพฯ - นครสวรรค์เพียง 2 ชั่วโมง 40 นาที ลดต้นทุนการขนส่งด้านโลจิสติกส์ด้วยการรองรับการขนส่งสินค้า 144,000 ตัน/วันในปี 2577 กระตุ้นเศรษฐกิจการค้าขาย ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค และท้องถิ่น พล.อ.ประยุทธ์ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาในทุกพื้นที่ไม่แบ่งแยกหรือเลือกจังหวัด

แจ้งข่าวดี! รถไฟทางคู่ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ คาดแล้วเสร็จภายในปีนี้

logoline