svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

เปิดใจ “ไตรยฤทธิ์” เผยขอย้ายตัวเอง หลังมีข่าวโดนเด้งฟ้าผ่าพ้นอธิบดี DSI

18 มกราคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

“ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์” เผยเป็นฝ่ายเสนอตัว ขอย้ายพ้นตำแหน่งอธิบดี DSI เพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย รายงานนายกรัฐมนตรีให้ทราบ 1 วันก่อนรัฐมนตรียุติธรรม มีคำสั่งย้ายไปนั่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

18 มกราคม 2566 ตามที่คำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 24/2566 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการและรักษาราชการแทนเพื่อให้การบริหารงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้รับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่เหมาะสมกับภารกิจในความรับผิดชอบของส่วนราชการ อันจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60 และมาตรา 46 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สมศักดิ์ เทพสุทิน จึงมีคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการและรักษาราชการแทน ดังนี้

เปิดใจ “ไตรยฤทธิ์” เผยขอย้ายตัวเอง หลังมีข่าวโดนเด้งฟ้าผ่าพ้นอธิบดี DSI

1. ให้ พ.ต.ต. สุริยา สิงหกมล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ และให้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

2. ให้ ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันนิตีวิทยาศาสตร์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

เปิดใจ “ไตรยฤทธิ์” เผยขอย้ายตัวเอง หลังมีข่าวโดนเด้งฟ้าผ่าพ้นอธิบดี DSI

ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ ให้สัมภาษณ์กับ บรรณาธิการบริหาร สำนักข่าวเนชั่น สุทธิรักษ์ อุฒมนตรี ว่า กรณีคำสั่งนี้เป็นเรื่องที่ตนเองเสนอตัวสมัครใจขอย้ายออกจากตำแหน่งอธิบดี DSI ทั้งนี้เพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย

เปิดใจ “ไตรยฤทธิ์” เผยขอย้ายตัวเอง หลังมีข่าวโดนเด้งฟ้าผ่าพ้นอธิบดี DSI เปิดใจ “ไตรยฤทธิ์” เผยขอย้ายตัวเอง หลังมีข่าวโดนเด้งฟ้าผ่าพ้นอธิบดี DSI เปิดใจ “ไตรยฤทธิ์” เผยขอย้ายตัวเอง หลังมีข่าวโดนเด้งฟ้าผ่าพ้นอธิบดี DSI เปิดใจ “ไตรยฤทธิ์” เผยขอย้ายตัวเอง หลังมีข่าวโดนเด้งฟ้าผ่าพ้นอธิบดี DSI

เปิดใจ “ไตรยฤทธิ์” เผยขอย้ายตัวเอง หลังมีข่าวโดนเด้งฟ้าผ่าพ้นอธิบดี DSI

เปิดใจ “ไตรยฤทธิ์” เผยขอย้ายตัวเอง หลังมีข่าวโดนเด้งฟ้าผ่าพ้นอธิบดี DSI เปิดใจ “ไตรยฤทธิ์” เผยขอย้ายตัวเอง หลังมีข่าวโดนเด้งฟ้าผ่าพ้นอธิบดี DSI

เปิดใจ “ไตรยฤทธิ์” เผยขอย้ายตัวเอง หลังมีข่าวโดนเด้งฟ้าผ่าพ้นอธิบดี DSI

ไตรยฤทธิ์ เผยว่า

 

ก่อนรัฐมนตรียุติธรรม มีคำสั่งให้ตนย้ายจากอธิบดี DSI เมื่อวานนี้ 17 ม.ค.2566 ได้เข้ารายงานให้กับทีมงานของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ทำเนียบรัฐบาล แล้ว และได้พูดคุยถึงแนวทางที่จะยุติ และให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนต่างๆ ในกรมสอบสวนคดีพิเศษ เดินหน้าต่อไป ตนจึงเป็นฝ่ายขอย้ายออกจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ส่วนตัวถือว่า 1 ปีเศษที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ นั้นพอแล้ว

 

อย่างไรก็ตาม ยังไม่ทราบว่าจะต้องเดินทางภายใน 15 วันหรือเดินทางทันที หรือจะต้องรอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ก่อนหรือไม่

เปิดใจ “ไตรยฤทธิ์” เผยขอย้ายตัวเอง หลังมีข่าวโดนเด้งฟ้าผ่าพ้นอธิบดี DSI

ไตรยฤทธิ์ เผยว่า ที่ผ่านมาทำงานในตำแหน่งอธิบดี DSI ประมาณ 1 ปีเศษ ได้พยายามทำให้คน DSI ซึ่งมีที่มาจากหลากหลายที่ ให้รักษาคุณธรรมองค์กร คือ เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ ซื่อสัตย์ ถือว่าได้ทำอย่างเต็มที่ และรวมถึงการนำซอฟพาวเวอร์ มาใช้ในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น การทวงคืนหาดเลพัง ลายัน จ.ภูเก็ต เนื้อที่ 178 ไร่ มูลค่า 5 หมื่นล้านบาท และทวงคืนป่าต้นน้ำย่าง อ.ปัว จ.น่าน รัฐได้พื้นที่คืนกลับมากกว่า 300 ไร่ เป็นต้น

logoline