svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ด่วน! "สมศักดิ์"สั่งปลด"ไตรยฤทธิ์" พ้นอธิบดี"ดีเอสไอ"

18 มกราคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

"สมศักดิ์" ลงนามในคำสั่งเด้งฟ้าผ่า สั่งปลด "ไตรยฤทธิ์" พ้นดีเอสไอ ให้ย้ายไป นิติวิทยาศาสตร์ สลับ"สุริยา"โยกนั่งรักษาการแทน

18 มกราคม 2566 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ลงนามในคำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 24/2566 ลงวันที่ 18 ม.ค.2566 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการและรักษาราชการแทน 

ทั้งนี้มีคำสั่งให้ นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และให้ พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ และให้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ถูกสั่งปลดฟ้าผ่า

ในหนังสือคำสั่งระบุว่า เพื่อให้การบริหารงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้รับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่เหมาะสมกับภารกิจในความรับผิดชอบของส่วนราชการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ของทางราชการ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 20 และมาตรา 46 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 โดยมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (18 ม.ค.)

ด่วน! \"สมศักดิ์\"สั่งปลด\"ไตรยฤทธิ์\" พ้นอธิบดี\"ดีเอสไอ\"

logoline