svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

เอาอีกแล้ว! สภาล่มก่อนเที่ยง โหรงเหรงทุบสถิติเร็วสุด

18 มกราคม 2566
504

สมฉายา! สภาล่มก่อนเที่ยง ทุบสถิติล่มเร็วสุด ค้างเติ่ง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง 4 สัปดาห์ หลังเจอเกมสกัด จากฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับ ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พยายามเสนอกฎหมายอื่นเข้ามาแทน

18 มกราคม 2566 ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ทั้งนี้ ทันทีที่เข้าสู่วาระ ที่ประชุมจะต้องลงมติในมาตรา 11 เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกัญชา กันชง

ซึ่งนายสุชาติ แจ้งว่า เป็นขั้นตอนในการลงมติ หลังจากที่การประชุมครั้งที่แล้วมีปัญหาเพราะองค์ประชุมไม่ครบ จากนั้น ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้แสดงตนเพื่อลงมติ 

เอาอีกแล้ว! สภาล่มก่อนเที่ยง โหรงเหรงทุบสถิติเร็วสุด

 

ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า ได้ใช้เวลารอองค์ประชุม ประมาณ 17 นาที ซึ่งนายสุชาติ กล่าวย้ำๆ ว่า ขอให้ส.ส.ที่อยู่ในสภาฯ มาแสดงตนเป็นองค์ประชุมด้วย จนมีองค์ประชุมครบจำนวน 220 คน จึงให้ลงมติ ผลปรากฎว่า นายสุชาติ ให้เวลาสมาชิกลงมติเพียง 3 นาที ก่อนจะกล่าวปิดการลงมติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่นายสุชาติ กล่าวปิดการลงมติแล้ว นายสาธิต ประเสริฐศักดิ์ รองเลขาธิการสภาฯ ซึ่งทำหน้าที่เลขาในที่ประชุมได้รีบขึ้นไปแจ้งกับนายสุชาติ ซึ่งนายสุชาติมีท่าทีตกใจและกล่าวว่า “ยังไม่เต็มหรือ” ก่อนจะปิดไมโครโฟนของตนเอง และหารือกับนายสาธิตด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเป็นเวลาประมาณ 1 นาที

ก่อนจะกล่าวกับที่ประชุมว่า “มี ส.ส. ที่ลงคะแนนไม่ทันหรือไม่ ผมปิดไปแล้ว จะลงคะแนนไม่ได้ แต่สามารถบันทึการออกเสียงไว้เท่านั้น” ก่อนจะกลับไปหารือกับนายสาธิตอีกครั้งและให้แสดงผลการลงมติต่อที่ประชุม ซึ่งพบว่ามีผู้มาลงมติ เพียง 203 คน เห็นด้วย 174 คน ไม่เห็นด้วย 4 คน และงดออกเสียง 24 เสียง 

เอาอีกแล้ว! สภาล่มก่อนเที่ยง โหรงเหรงทุบสถิติเร็วสุด

โดยนายสุชาติ กล่าวกับที่ประชุมว่า ตอนเช็คองค์ประชุมครบ แต่ลงคะแนนองค์ประชุมไม่ถึง 216 คน เคยมีคำพิพากษาศาลฏีกาไว้ว่า การเช็คองค์ประชุม และลงมติต้องมีจำนวนคงองค์ประชุมด้วย การลงมติถือว่า ไม่ครบองค์ประชุม ทำให้นายสุชาติ สั่งปิดประชุม เมื่อเวลา 11.11 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการประชุมสภาฯในวันนี้ รวมเวลาที่สภาฯ เปิดประชุมและปิดประชุม เพียง 22 นาทีเท่านั้น ซึ่งถือเป็นเวลาที่สภาฯใช้ประชุมสั้นที่สุด ตั้งแต่ที่เคยมีสภาฯ ชุดที่ 25

ขณะที่ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ค้างในที่ประชุมสภามา 4 สัปดาห์แล้ว และนอกจากเรื่องปัญหาขององค์ประชุม ยังมีรายงานว่า มีความพยายาม จากฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับ ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พยายามเสนอกฎหมายอื่นเข้ามาแทรก