svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ไทยสร้างไทย ยัน “สุดารัตน์” ทำได้ ทำจริง 30 บาทพลัส หัวใจ-สมอง-มะเร็ง-HIV

09 มกราคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

สุวดี ไทยสร้างไทย ยืนยัน รัฐบาลสุดารัตน์ทำได้ ทำจริง 30 บาทพลัส หัวใจ-สมอง-มะเร็ง-HIV ตรวจรักษาทุกที่ไม่ต้องรอใบส่งตัว สุขภาพคนไทยต้องมาก่อน ประกาศ ปลดล็อคทุกอุปสรรคที่ขวางกั้นการคืนสุขภาพดีให้คนไทย

9 มกราคม 2566 ดร.สุวดี พันธุ์พานิช ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. กทม. เขต 1 และคณะทำงานด้านสาธารณสุข พรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึงกรณีที่มีผู้ร้องเรียนการบริหารจัดการ การรับยาและการรักษาตัวของผู้ป่วย HIV และโรคต่าง ๆ  ถูกจำกัดด้วยสิทธิและสถานที่รักษาว่า “คุณหญิงสุดารัตน์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย

อดีตรัฐมนตรีสาธารณสุข ตั้งเป้าหมายยกระดับสุขภาพคนไทย ให้คนไทยเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพโดยการปลดล็อคความยุ่งยากเรื่องขั้นตอนเอกสาร และระเบียบราชการ โดยมุ่งให้คนไทยเข้าถึงการมีสุขภาพดีถ้วนหน้า รักษาทุกที่ไม่ต้องรอการส่งตัว อย่าให้ความยุ่งยากเป็นเรื่องของประชาชน ต้องบริหารจัดการแบบบูรณาการ”

“นโยบาย 30 บาทพลัส จะดูแลคนไทยตั้งแต่เกิดยันแก่ ทั้งการป้องกัน-รักษา-ฟื้นฟู การสร้างให้ไทยเป็นสังคมอุดมสุขภาพ เพื่อป้องกันโรคต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชน เอกชน อสม/อสส. และรัฐ สร้างสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับการดูแลสุขภาพ เพื่อลดการบริโภคหวาน-มัน-เค็ม นำไปสู่การลดไขมัน-ความดัน-เบาหวาน ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดมะเร็ง หัวใจ สมอง และโรคอื่น ออกกำลังกายและพัฒนาตนเองในศูนย์สุขภาพใกล้บ้าน เรื่องวินัยสุขภาพต้องเข้มงวดและต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคน ” ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. กทม. เขต 1 กล่าว

ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. กทม. เขต 1 ไทยสร้างไทย

ดร.สุวดี กล่าวต่อว่า ในส่วนของการรักษา ไทยสร้างไทยจะปรับระบบโดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยลดภารงานของบุคลากรทางการแพทย์ ขณะเดียวกันก็จะทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงการตรวจรักษาโดยไม่ต้องรอ เราจะขยายบริการให้ครอบคลุมใน รพ.รัฐ-รพ.เอกชน-คลินิค-แล็ป-ร้านยาทุกแห่งที่เข้าร่วม

เพื่อให้ผู้ป่วยรับบริการใกล้บ้าน ตรวจเลือด-ตรวจฉี่ใช้แล็ปหรือคลินิกใกล้บ้าน ไม่ต้องตื่นตี 3 เดินทางมาโรงพยาบาลเพื่อเข้าคิว จัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลให้สามารถพูดคุยกับหมอโดยใช้โทรศัพท์ส่งต่อรักษารับยาได้ใกล้บ้าน การผ่าตัด รักษาโดยเฉพาะ หัวใจ-สมอง-มะเร็ง-HIV ต้องทำได้ทุกที่ไม่ต้องรอส่งตัว ปลดล็อคทุกอุปสรรคขวางกั้นการคืนสุขภาพดีให้คนไทย

“การฟื้นฟูเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้แรงงานกลับมามีรายได้ ผู้ป่วยดูแลตัวเองได้ การบำบัดกายภาพใกล้บ้าน และบริการถึงบ้านต้องคลอบคลุมทุกพื้นที่ ยกระดับ อสม. วิชาชีพ เพิ่มค่าป่วยการเพื่อให้ช่วยรัฐดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การคืนคนสุขภาพดีให้ครอบครัว

งบประมาณของรัฐต้องบริหารเรื่องสุขภาพคนไทยเป็นสำคัญ เมื่อคนป่วยน้อยลง เงินที่ใช้รักษาก็น้อยลงด้วย เศรษฐกิจดีขึ้น รายได้ในครอบครัวมากขึ้น รัฐก็จะจัดเก็บรายได้ได้มากขึ้น รัฐบาลคุณหญิงสุดารัตน์จะทำให้สำเร็จ เพื่อเป็นรากฐานการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้านสุขภาพของประเทศ” ดร.สุวดี กล่าว

logoline