svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

กรมอุทยานฯ - รมว.ทส. ประสานเสียง ปมหั่นป่าทับลาน ยึดหลักการธรรมชาติสมบูรณ์ - สกัดนายทุน

อธิบดีกรมอุทยานฯ - รมว.ทส. ประสานเสียงปมหั่นป่าทับลาน "พัชรวาท” งัด 3 ข้อเซฟผืนป่า- เซฟประชาชน ขึงกฎเหล็ก ตัดวงจรนายทุน นักการเมืองไม่ให้มีเอี่ยว ห้ามล้ำเส้นกินพื้นที่ต้นน้ำ สัตว์ป่าอาศัย ธรรมชาติสมบูรณ์

9 กรกฎาคม 2567 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชี้แจงกรณีการรับฟังความคิดเห็นประชาชน เพื่อดำเนินการแบ่งพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน จำนวน 260,000 ไร่ ไปให้ ส.ป.ก.ดูแลว่า ปัญหาพื้นที่พิพาทในเขตอุทยานแห่งชาติ (อช.) ทับลาน มีมานานกว่า 40 ปีแล้ว เนื่องจากพื้นที่ ดังกล่าวก่อนเป็นอุทยานแห่งชาติ เป็นป่าสงวนมาก่อน และได้มีการจัดพื้นที่ให้ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ได้เข้าไปทำกิน เนื้อที่ประมาณ 58,000 ไร่ 

แต่หลังจากนั้นได้มีการประกาศอุทยานแห่งชาติ ไปทับพื้นที่ในส่วนนี้ด้วย ซึ่งถือเป็นความบกพร่องของกรมป่าไม้ในอดีต จึงมีการเรียกร้องให้กันพื้นที่ออกจากอุทยาน และมีการสำรวจพื้นที่ใหม่อีกครั้งในปี 2543 แต่กระบวนการดังกล่าวไม่เสร็จสิ้น ซึ่งหลายรัฐบาลที่ผ่านมา พยายามแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้าน และมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือ สคทช. และมีมติให้กันพื้นที่ชุมชนจำนวน 265,000 ไร่ ให้เป็นพื้นที่ของ ส.ป.ก. และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ ในวันที่ 14 มี.ค. 66 ที่ผ่านมา แต่บุคคลใดที่ถูกดำเนินคดีในพื้นที่ดังกล่าว จะไม่ได้รับการยกเว้น 
นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 

ดังนั้น จากมติดังกล่าวทำให้กรมอุทยานฯ ต้องมาดำเนินการปรับปรุงแนวเขต แต่จะทำได้นั้น ต้องรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ทั้งจากในพื้นที่ และประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ และจะสิ้นสุดในวันที่ 12 ก.ค.นี้ ก่อนจะรวบรวม เสนอให้คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ พิจารณาภายใน 30 วัน เพื่อมีมติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 

แต่สิ่งสำคัญ จะต้องยึดหลักข้อเท็จจริง ทั้งการอยู่อาศัย การทำกิน และการดูแลรักษาผืนป่า เนื่องจากในจำนวน 265,000 ไร่ มีทั้งคนที่อยู่อาศัยอยู่เดิม จากการจัดสรรพื้นที่ และคนที่มาซื้อต่อเป็นมือที่ 2 มือที่ 3 รวมถึงกลุ่มรีสอร์ทที่ถูกดำเนินคดีกว่า 12,000 ไร่ 
กรมอุทยานฯ - รมว.ทส. ประสานเสียง ปมหั่นป่าทับลาน ยึดหลักการธรรมชาติสมบูรณ์ - สกัดนายทุน
 

ส่วนที่หลายคนมองมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 66 เป็นการเอื้อนายทุนนั้น อธิบดีกรมอุทยานฯ ชี้แจงว่า รัฐบาลที่ผ่าน มาพยายามแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินให้กับชาวบ้าน จึงเห็นว่า ควรทำให้เป็นที่ดินของรัฐ และ ส.ป.ก.ก็ถือเป็นที่ดินของรัฐ ดังนั้น ส.ป.ก.จึงต้องเข้ามาพิจารณาตรวจสอบว่า ใครมีสิทธิ์ ในส่วนของกรมอุทยานฯ เอง ก็จะต้องไปพิจารณาร่วมกันในชั้นของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี พร้อมยังว่า บุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ก็ยังขาดคุณสมบัติถือครองที่ดิน เพราะมีความกังวลว่า หากมีการจัดสรรที่ไปแล้ว เกิดผลกระทบ เพื่อให้กับนายทุนกลุ่มรีสอร์ทเข้าไปดำเนินการ 

ส่วนประชาชนจะต้องได้รับการจัดสรรพื้นที่จำนวนเท่าใด และใครจะได้รับสิทธิบ้างนั้น อธิบดีกรมอุทยานฯ ระบุว่า ต้องไปหารือในชั้นคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ เพราะคุณสมบัติแต่ละคนไม่เท่ากัน และบางคนอยู่เดิม บางคนมาซื้อขาย เปลี่ยนมือบางคนเข้ามากว้านซื้อ จึงจำเป็นต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติผู้ครอบครองที่ดินของรัฐ 

ส่วนมติคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินการตามแผนที่ ที่มีการรังวัดใหม่ในปี 2543 เสียงของประชาชนจะสามารถเปลี่ยนแปลงมติดังกล่าวได้หรือไม่นั้น อธิบดีกรมอุทยานฯ ยอมรับว่า เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณา และเป็นข้อเสนอของคณะกรรมการอุทยานฯ ซึ่งตอนนี้มีการรับฟังความเห็นทั้งชาวบ้านในพื้นที่ และในโลกออนไลน์ แต่ทุกอย่างต้องไปยุติที่คณะกรรมการอุทยานฯ เพื่อเสนอต่อ สคทช. หรือคณะรัฐมนตรี หากมีมติให้ดำเนินการตามแผนที่ปี 2543 กรมอุทยานก็ต้องมาดำเนินการรังวัด เพื่อปรับแผนที่ท้ายกฎหมายใหม่
กรมอุทยานฯ - รมว.ทส. ประสานเสียง ปมหั่นป่าทับลาน ยึดหลักการธรรมชาติสมบูรณ์ - สกัดนายทุน

“พัชรวาท” งัด 3 ข้อ วางแนวทางแก้ปมพิพาททับลาน ลั่นเซฟผืนป่า- เซฟประชาชน 

ด้าน พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยภายหลังการประชุม ครม. ว่า จากกรณีปัญหาพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ที่มีประชาชนแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางนั้น

ล่าสุด ได้ให้นโยบายให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินการเร่งด่วน คือ  1.ให้พิจารณาสิทธิ์ชาวบ้านในการถือครองที่ดิน สปก.ที่ทำกิน ต้องไม่มีนายทุนนักการเมืองถือครองเด็ดขาด พิสูจน์สิทธิ์ให้ชัดเจน 2.ให้ความเป็นธรรมชาวบ้าน ที่อยู่มาดั้งเดิมกว่า 20 ปี เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ที่ดินอย่างถูกต้องเป็นธรรม ไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน คาดว่ามีประมาณ 5 หมื่นไร่  

3. การจัดสรรพื้นที่ให้ชาวบ้านทำกิน ต้องไม่ตัดผืนป่าอุดมสมบูรณ์ ห้ามตัดพื้นที่ต้นน้ำ หรือที่มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ ไม่อนุญาตให้แบ่งแยกออกไปเพราะต้องรักษาผืนป่าไว้ อาจพิจารณาตัดแบ่งเฉพาะที่ประชาชนอาศัยและทำกินอยู่ก่อนแล้วเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การดำเนินการทุกอย่าง ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย
พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม