svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

สอบสวนกลาง เปิดโครงการอบรมภาษาจีน แก่ข้าราชการตำรวจ หวังให้โกยความรู้ไปใช้ปฏิบัติงาน

11 มิถุนายน 2567
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

ตร.สอบสวนกลาง (CIB) เปิดโครงการอบรมภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด หวังให้เก็บเกี่ยวความรู้ให้ได้มากที่สุด และนำไปใช้ปฏิบัติงาน อันเป็นการสร้างประโยชน์ต่อหน่วยงานได้

11 มิถุนายน 2567 ที่ชั้น 1 อาคารพิทักษ์สันติ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พร้อมด้วย คุณซูหลาน ที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา, คุณเวิ่น หย่งกัง ที่ปรึกษาฝ่ายตำรวจ, คุณ หวาง หวน เลขานุการเอกอัครราชทูตจีน ประจำประเทศไทย, คุณเจ้า หมิงกวง ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้กรุงเทพฯ อาเซียน วิทยาลัยชาวจีนโพ้นทะเล มหาวิทยาลัยเปิดฝูเจี้ยน, คุณเจ้า เกาเซียง ผู้จัดการ บริษัท โอเพ่น เอ็ดยูเคชั่น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, ร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมความรู้ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน แก่ข้าราชการตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและครอบครัว
 

พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ กล่าวว่า ปัจจุบันในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ บ่อยครั้งต้องพบปะกับชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีนซึ่งเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ทักษะการสื่อสารภาษาจีน จึงถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ยังมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาจีนไม่เพียงพอ จึงขอความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง มหาวิทยาลัยเปิดฝูเจี้ยน และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ในการจัดให้มีโครงการการอบรมภาษาจีนขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนให้แก่ข้าราชการตำรวจ จึงเป็นโครงการที่จะสร้างประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งในชีวิตประจำวัน และในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ 

"ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเปิดฝูเจี้ยน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ จัดหาวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งเตรียมสื่อการสอนและตำราเรียนตลอดโครงการ ถือเป็นโอกาสอันดีที่เกิดความร่วมมือนี้ขึ้น และการอบรมในระยะเวลาประมาณ 3 เดือนนี้ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้าราชการตำรวจและครอบครัวทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ จะตั้งใจในการศึกษาอบรม เก็บเกี่ยวความรู้ให้ได้มากที่สุด และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน อันเป็นการสร้างประโยชน์ต่อหน่วยงานได้" พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ กล่าว 

นอกจากนี้ พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ยังร่วมลงนาม บันทึกความร่วมมือด้านการศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยเปิดฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางอีกด้วย

สอบสวนกลาง เปิดโครงการอบรมภาษาจีน แก่ข้าราชการตำรวจ หวังให้โกยความรู้ไปใช้ปฏิบัติงาน
สอบสวนกลาง เปิดโครงการอบรมภาษาจีน แก่ข้าราชการตำรวจ หวังให้โกยความรู้ไปใช้ปฏิบัติงาน
สอบสวนกลาง เปิดโครงการอบรมภาษาจีน แก่ข้าราชการตำรวจ หวังให้โกยความรู้ไปใช้ปฏิบัติงาน
สอบสวนกลาง เปิดโครงการอบรมภาษาจีน แก่ข้าราชการตำรวจ หวังให้โกยความรู้ไปใช้ปฏิบัติงาน
สอบสวนกลาง เปิดโครงการอบรมภาษาจีน แก่ข้าราชการตำรวจ หวังให้โกยความรู้ไปใช้ปฏิบัติงาน

logoline