svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

วิทยุการบินฯ พร้อมรับมือพายุฤดูฝน เน้นจัดการจราจรทางอากาศให้ปลอดภัยสูงสุด

22 พฤษภาคม 2567
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

วิทยุการบินฯ พร้อมรับมือพายุฤดูฝน เน้นจัดการจราจรทางอากาศให้ปลอดภัยสูงสุด และให้ข้อมูลข่าวอากาศที่แม่นยำ อีกทั้ง เตรียมมาตรการรองรับภาวะฉุกเฉิน แนะผู้โดยสารรัดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง ขณะนั่งประจำที่บนเครื่องบิน

22 พฤษภาคม 2567 ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงคมนาคม ได้ให้นโยบายเรื่องการอำนวยความปลอดภัยให้ประชาชน ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน บวท. ในฐานะหน่วยงานผู้ให้บริการการเดินอากาศ ได้เตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ 

โดยได้ออกมาตรการรองรับสภาพอากาศแปรปรวน จากพายุฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนัก ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบิน ซึ่งส่งผลต่อทัศนวิสัยทางการบิน และเป็นอุปสรรคต่อเส้นทางบิน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้โดยสารและอากาศยาน โดย บวท.ได้ประสานและติดตามข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาการบินอย่างใกล้ชิด ทั้งในส่วนของข้อมูลพยากรณ์สภาพอากาศล่วงหน้า และการรายงานข้อมูลสภาพอากาศที่เกิดขึ้นจริง ณ ช่วงเวลานั้น เพื่อนำมาวางแผนการจัดการจราจรทางอากาศ รองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น 
ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์
พร้อมได้กำหนดวิธีปฏิบัติการให้บริการจราจรทางอากาศ หรือ Standard Operating Procedures (SOPs) กรณีอากาศยาน ในการควบคุมขอบินหลบสภาพอากาศ (Weather Deviation) การบินวนรอให้สภาพอากาศดีขึ้น หรือการขอเปลี่ยนเส้นทางบินไปยังสนามบินสำรอง 

โดยได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศทุกคน ให้ตระหนักรู้ในสถานการณ์ (Situation Awareness) ตลอดเวลา พร้อมให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่แก่อากาศยาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางการบินสูงสุด รวมทั้งได้กำหนดแนวทางการบริหารความคล่องตัวการจราจรทางอากาศ  เพื่อให้เกิดความสะดวก คล่องตัว และส่งผลกระทบต่อการล่าช้า และการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของเที่ยวบิน ในช่วงเวลา ที่มีปริมาณการจราจรทางอากาศหนาแน่นและเกิดการกระจุกตัวของเที่ยวบิน ในขณะที่เกิดสภาพอากาศเลวร้าย โดยการให้อากาศยานชะลอการรอวิ่งขึ้นมาจากสนามบินต้นทาง รอจนกว่าสภาพอากาศปลายทางจะดีขึ้น หรือจนกว่าการจัดการจราจรทางอากาศจะกลับคืนสู่ภาวะปกติ 
วิทยุการบินฯ พร้อมรับมือพายุฤดูฝน เน้นจัดการจราจรทางอากาศให้ปลอดภัยสูงสุด
รวมถึงการออกประกาศแจ้งเตือนให้ทุกเที่ยวบินขาเข้าของทุกสนามบิน เตรียมการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรองรับการล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ บวท. ได้จัดอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศให้พร้อมต่อการให้บริการในช่วงสภาพอากาศแปรปรวน และมีการปรับตำแหน่งการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ความรับผิดชอบให้เหมาะสมกับปริมาณการจราจรทางอากาศ

วิทยุการบินฯ พร้อมรับมือพายุฤดูฝน เน้นจัดการจราจรทางอากาศให้ปลอดภัยสูงสุด
นอกจากนี้ ได้เตรียมพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉินในทุกสถานการณ์ เช่น กรณีเครื่องบินขอลงจอดฉุกเฉิน บวท.จะเป็นด่านแรก ที่ได้รับการติดต่อจากนักบิน การช่วยเหลือกรณีอากาศยานประสบเหตุฉุกเฉิน จากสภาพอากาศเลวร้าย เช่น การบินวนรอสภาพอากาศจนน้ำมันเชื้อเพลิงเหลือน้อย (Minimum Fuel) การบินตกหลุมอากาศ/อากาศแปรปรวน (Severe Turbulence) จนทำให้ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ หรืออากาศยานประสบเหตุฉุกเฉินอื่นใด 

บวท. ได้กำหนดวิธีปฏิบัติรองรับไว้พร้อมแล้วเช่นกัน โดยจะปฏิบัติตามแผนและวิธีปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือ Emergency Checklist  ได้แก่ การจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน (Priority) ให้อากาศยานนั้นเข้ามาลงโดยเร็วที่สุด พร้อมอำนวยความสะดวก ประสานและให้ความช่วยเหลือตามที่นักบินร้องขอ พร้อมแจ้งเหตุให้ท่าอากาศยาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคพื้นและผู้แทนสายการบินทราบ ตามระบบการแจ้งเหตุฉุกเฉิน เพื่อเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือ และเตรียมพร้อมการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินของท่าอากาศยานที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานสากลต่อไป

วิทยุการบินฯ พร้อมรับมือพายุฤดูฝน เน้นจัดการจราจรทางอากาศให้ปลอดภัยสูงสุด
อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางในฤดูฝนนี้ อาจต้องพบกับความล่าช้าของเที่ยวบินบ้างในบางช่วงเวลา ในกรณีที่เกิดฝนฟ้าคะนองหรือสภาพอากาศแปรปรวนในบริเวณสนามบิน ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และข้อมูลข่าวสารจากสายการบิน ท่าอากาศยาน อย่างใกล้ชิด 

หากมีการปรับตารางการบิน หรือยกเลิกเที่ยวบิน รวมทั้งเผื่อเวลาการเดินทาง เพื่อให้ทุกท่านสามารถเดินทางได้ตามกำหนดเวลา และที่สำคัญขอให้รัดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง ขณะนั่งประจำที่บนเครื่องบิน เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง

วิทยุการบินฯ พร้อมรับมือพายุฤดูฝน เน้นจัดการจราจรทางอากาศให้ปลอดภัยสูงสุด

ขอบคุณภาพ : วิทยุการบินแห่งประเทศไทย

logoline