svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

กรมอุตุฯ พยากรณ์อากาศ 7 วันรายภาค เตือนระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้ารายภาค เตือนระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ชาวเรืออันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วง 23 - 26 พ.ค. 67

21 พฤษภาคม 2567 กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายอากาศทั่วไป ระหว่างวันที่ 21 - 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ระบุว่า...

ในช่วงวันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2567 ลมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ด้านตะวันตกของประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร  ส่วนอ่าวไทยทะเลมี คลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

ส่วนในช่วงวันที่ 23 - 26 พฤษภาคม 2567 ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบน และด้านตะวันตกของประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนอ่าวไทย ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร หลังจากนั้น ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และด้านตะวันตกของประเทศไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่ง

อนึ่ง หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างมีแนวโน้มจะมีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันในช่วงวันที่ 21 - 24 พฤษภาคม 2567 และคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย และประเทศบังคลาเทศ ในช่วงวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2567 โดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย

ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม รวมทั้ง เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วง สำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดการเดินเรือในช่วงวันที่ 23 - 26 พฤษภาคม 2567 นี้ไว้ด้วย 

คาดหมายอากาศรายภาค ระหว่างวันที่ 21 - 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ภาคเหนือ

 • ในช่วงวันที่ 21 - 24 พฤษภาคม 2567 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 - 37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 25 กม./ชม. 
 • ส่วนในช่วงวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2567 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23 - 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 - 38 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10 - 25 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • ในช่วงวันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2567 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 20 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม.
 • ส่วนในช่วงวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2567 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ 
 • โดยในช่วงวันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2567 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ 
 • อุณหภูมิต่ำสุด 21 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 - 37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม.

กรมอุตุฯ พยากรณ์อากาศ 7 วันรายภาค เตือนระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
ภาคกลาง

 • ในช่วงวันที่ 21 - 24 พฤษภาคม 2567 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 25 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 - 37 องศาเซลเซียส 
 • ส่วนในช่วงวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2567 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
 • อุณหภูมิต่ำสุด 26 - 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 - 36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 25 กม./ชม.

ภาคตะวันออก

 • ในช่วงวันที่ 21 - 24 พฤษภาคม 2567 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 34 องศาเซลเซียส
 • ส่วนในช่วงวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2567 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 25 - 31 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 - 35 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)

 • ในช่วงวันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2567 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง 
 • ส่วนในช่วงวันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2567 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนบนของภาค
 • ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
 • อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 35 องศาเซลเซียส

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)

 • ในช่วงวันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2567 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง 
 • ส่วนในช่วงวันที่ 24 - 27 พฤษภาคม 2567 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
 • ในช่วงวันที่ 21 - 22 และ 27 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่ จ.พังงา ขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
 • ตั้งแต่ จ.ภูเก็ต ลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
 • ส่วนในช่วงวันที่ 23 - 26 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่ จ.ระนอง ขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร
 • ตั้งแต่ จ.พังงา ลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
 • อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 - 34 องศาเซลเซียส

กรุงเทพและปริมณฑล

 • ในช่วงวันที่ 21 - 24 พฤษภาคม 2567 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง 
 • อุณหภูมิต่ำสุด 27 - 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 36 องศาเซลเซียส
 • ส่วนในช่วงวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2567 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่
 • อุณหภูมิต่ำสุด 28 - 31 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 - 37 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 25 กม./ชม.


ออกประกาศ 21 พฤษภาคม 2567 12.00 น.


ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา