svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

พบชาวบ้าน 17 คน ค่าแคดเมียมสูง สสจ.สมุทรสาคร เตรียมสแกนพื้นที่ รอบโกดัง เจ แอนด์บีฯ

17 เมษายน 2567
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

สสจ.สมุทรสาคร เตรียมสแกนพื้นที่ บริเวณรอบโกดัง เจ แอนด์บีฯ หลังผลตรวจร่างกายชาวบ้าน มีค่าแคดเมียมสูง จำนวน 17 คน

จากกรณีการพบกากแร่แคดเมียมและกากแร่สังกะสีภายในโรงาน เจ แอนด์ บี เมททอล จำกัด ซอยกองพนันพล หมู่ที่ 2 ตำบลบางน้ำจืด อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ตั้งแต่เมื่อวันที่ 4 เมษายน ที่ผ่านมา โดย สาธารณสุขจังหวัดฯ ได้ตรวจหาสารแคดเมียมในร่างกายของพนักงานโรงงานดังกล่าว ทั้งหมด 21 คน ซึ่งพบว่ามีสารแคดเมียมในร่างกายทุกคน จึงได้นำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร

ในจำนวนนี้ สูงเกินเกณฑ์กำหนดจำนวน 7 คน และ 4 ใน 7 คน มีภาวะเลือดจางร่วมด้วย แต่ทั้งหมดก็อยู่ในอาการปกติ และได้ส่งตัวกลับไปยังที่พักอาศัย ภายใต้การเฝ้าระวังและติดตามอาการอย่างต่อเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ฯ ของโรงพยาบาลสมุทรสาคร และสาธารณสุขจังหวัด ตามระยะเวลาที่กำหนด

พบชาวบ้าน 17 คน ค่าแคดเมียมสูง สสจ.สมุทรสาคร เตรียมสแกนพื้นที่ รอบโกดัง เจ แอนด์บีฯ

ความคืบหน้าเมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 17 เมษายน 2567 นายแพทย์ สุรวิทย์ ศักดานุภาพ นายแพทย์สาธารณสุขังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า จากการตรวจหาสารแคดเมียมในปัสสาวะของประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบโรงงานแห่งแรกที่พบการกักเก็บกากแร่แคดเมียม ทั้งหมด 34 คน พบผู้ที่มีสารแคดเมียมสูงจำนวน 17 คน โดยสูงเกินเกณฑ์ที่กำหนด 5 คน

ทั้งนี้ ทางสาธารณสุขฯ ได้วางแผนเพื่อเตรียมลงพื้นที่สอบสวนหาที่มาในการรับสารแคดเมียมเข้าสู่ร่างกายของประชาชนกลุ่มดังกล่าว ว่ารับสารแคดเมียมมาจากแหล่งใดได้บ้าง อันจะนำไปสู่ความเชื่อมโยงต่อโรงงานที่เป็นต้นกำเนิดหรือที่กักเก็บกากแร่แคดเมียม

พบชาวบ้าน 17 คน ค่าแคดเมียมสูง สสจ.สมุทรสาคร เตรียมสแกนพื้นที่ รอบโกดัง เจ แอนด์บีฯ

ในส่วนของประชาชนกลุ่มที่พบสารแคดเมียมสูงกว่าค่าอ้างอิงที่ค่อนข้างมากจำนวน 5 คนนั้น กลุ่มนี้ทางด้านการแพทย์ก็จะนำตัวมาเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร เพื่อตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดเช่นเดียวกับพนักงานโรงงานแห่งแรก และจะได้นำไปสู่การวางมาตรการในการเฝ้าระวัง พร้อมกับติดตามผลระยะยาวทั้งในกลุ่มพนักงานโรงงานและประชาชนทั่วไป

นายแพทย์ สุรวิทย์ กล่าวอีกว่า สำหรับพนักงานโรงงานแห่งที่สอง และโกดังที่ใช้กักเก็บกากแร่แคดเมียม ซึ่งตรวจพบต่อจากโรงงานแห่งแรกนั้น ไม่พบสารแคดเมียมในร่างกายแต่อย่างใดทั้งสิ้น

นอกจากนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ยังได้เตรียมจัดประชุมประชาคมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในชุมชนซอยกองพนันพลอีกครั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายนนี้ เพื่อให้ทุกคนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของสารแคดเมียมมากยิ่งขึ้น รวมถึงการปฏิบัติตนตามสุขภาวะเพื่อป้องกันการรับสารแคดเมียมเข้าสู่ร่างกาย เป็นต้น

พบชาวบ้าน 17 คน ค่าแคดเมียมสูง สสจ.สมุทรสาคร เตรียมสแกนพื้นที่ รอบโกดัง เจ แอนด์บีฯ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ยังกล่าวอีกว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงฯ และผู้ตรวจราชการ ก็ได้มีข้อสั่งการให้ในส่วนของทางจังหวัด ได้เตรียมการเฝ้าระวังและการดูแลประชาชนทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพร่างกายของผู้ที่ได้รับสารแคดเมียมให้ดีที่สุด รวมถึงการควบคุมแหล่งที่อาจจะแพร่กระจายสารให้ได้โดยเร็วที่สุด

ตลอดจนการร่วมกับหน่วยงานรวมทั้งสิ้น 6 กระทรวงเพื่อขนย้ายขนกลับกากแร่แคดเมียมทั้งหมดไปยังจังหวัดตากได้อย่างปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนหรือพนักงานแต่อย่างใดทั้งสิ้น

logoline