svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

สรุปดราม่า โรงเรียนใน จ.ชุมพร ห้ามนักเรียนพกมือถือ ถ้าเจอโดนยึด

02 เมษายน 2567
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

สรุปดราม่าโรงเรียนใน จ.ชุมพร ห้ามนักเรียนพกมือถือ ถ้าเจอถูกยึด ไม่คืนทุกกรณี โดนทัวร์ลงจนประกาศยกเลิกระเบียบ ชี้ เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน

กลายเป็นดราม่าในโลกออกไลน์ ภายหลัง โรงเรียนสวีวิทยา ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร เผยแพร่ระเบียบการแต่งกายของนักเรียนลงเพจเฟซบุ๊ก ที่อ่านดูแล้วค่อนข้างเข้มงวดเกินไป และไม่สมเหตุสมผล อาทิ

  • ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ กรณีสายตาสั้นให้ใส่แว่นสายตา
  • ห้ามนำอุปกรณ์การใช้โทรศัพท์ทุกชนิดมาโรงเรียน หากตรวจพบทางโรงเรียนจะเก็บอุปกรณ์เหล่านั้นและไม่คืนในทุกกรณี
  • ห้ามนำอุปกรณ์การแต่งหน้า ทำผม และเครื่องประทินผิวทุกชนิดมาโรงเรียน หากตรวจพบทางโรงเรียนจะเก็บอุปกรณ์เเหล่านั้น และไม่คืนทุกกรณี

สรุปดราม่า โรงเรียนใน จ.ชุมพร ห้ามนักเรียนพกมือถือ ถ้าเจอโดนยึด  

โดยมีผู้เข้ามาแสดงความเห็นว่า ยึดโทรศัพท์เด็กมีโทษทางกฎหมาย ขณะที่นักเรียนรายหนึ่ง แสดงความเห็นว่า ระเบียบบางข้อมันเกินไป เหมือนบีบให้นักเรียนกลับไปสู่ยุคเมื่อก่อน ทั้งๆ ที่ยุคนี้มัน 2024 แล้ว พร้อมแนะให้ไปเข้มงวดเรื่องสารเสพติดในโรงเรียนแบบจริงจังดีกว่า

เลิกเรียนแล้วครูไม่คืนจะผิดกฎหมายยักยอกทรัพย์

เว็บไซต์สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้โพสต์รูปภาพ โดยมีหัวข้อว่า ครูสามารถยึดทรัพย์นักเรียนที่ทำผิดระเบียบของโรงเรียนได้ แต่…เมื่อเลิกเรียนแล้วต้องคืน หากไม่คืนจะผิดกฎหมายยักยอกทรัพย์ ต้องรับโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับเงินไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 หมวด 5 ความผิดฐานยักยอก มาตรา 352 ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่น หรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าทรัพย์นั้นได้ตกมาอยู่ในความครอบครองของผู้กระทำความผิด เพราะผู้อื่นส่งมอบให้โดยสำคัญผิดไปด้วยประการใด หรือเป็นทรัพย์สินหายซึ่งผู้กระทำความผิดเก็บได้ ผู้กระทำต้องระวางโทษแต่เพียงกึ่งหนึ่ง [อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560]

สรุปดราม่า โรงเรียนใน จ.ชุมพร ห้ามนักเรียนพกมือถือ ถ้าเจอโดนยึด
 

โรงเรียนฯ ประกาศยกเลิกระเบียบแต่งกายของนักเรียน

2 เมษายน 2567 ผู้อำนวยการโรงเรียนสวีวิทยา ออกประกาศเรื่อง ยกเลิกระเบียบการแต่งกายของนักเรียน ใจความว่า

ตามที่โรงเรียนสวีวิทยาได้ออกระเบียบโรงเรียนฯ ปีการศึกษา 2567 ทำให้มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของนักเรียน นั้น

เพื่อให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน โรงเรียนจึงขอยกเลิกระเบียบการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา ปีการศึกษา 2567 และโรงเรียนจะออกระเบียบการแต่งกายของนักเรียนฉบับใหม่ในโอกาสต่อไป

สรุปดราม่า โรงเรียนใน จ.ชุมพร ห้ามนักเรียนพกมือถือ ถ้าเจอโดนยึด

logoline