svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

วันนี้ในอดีต 2 เมษายน 2557 ระเบิด "ร้านรับซื้อของเก่า" ซอยลาดปลาเค้า 72

01 เมษายน 2567
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

วันนี้ในอดีต 2 เมษายน 2557 คนงานตัดระเบิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ตูมสนั่น "ร้านรับซื้อของเก่า" ย่านลาดปลาเค้า ดับ 8 ราย บทเรียนสำคัญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหา-จัดระเบียบจริงจัง

เที่ยงตรง วันที่ 2 เมษายน 2557 ตำรวจ สน.บางเขน เข้าตรวจสอบเหตุระเบิดภายในร้านรับซื้อของเก่า ซอยลาดปลาเค้า 72 แยก 14 จากแรงระเบิดทำให้มีผู้เสียชีวิต 8 ราย และบาดเจ็บอีกหลายสิบราย นอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนของประชาชนบริเวณใกล้เคียงได้รับความเสียหายหลายสิบหลังคาเรือน

ประธานชุมชนวัดไตรรัตวนาราม (ในขณะนั้น) ให้ข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุมีคนงานก่อสร้าง 4 คน ขับรถกระบะสีแดงเข้ามาขายเหล็กขนาดใหญ่รูปทรงวงรี น้ำหนักประมาณ 230 กิโลกรัม และด้วยความร้อนเงินจึงเร่งให้คนงานตัดเหล็กดังกล่าวทันที จนเกิดระเบิดขึ้น ตรวจสอบภายหลังพบว่าลูกเหล็กดังกล่าว คือ ระเบิดอากาศที่ใช้ทิ้งลงมาจากเครื่องบินสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 น้ำหนักประมาณ 500 ปอนด์ และในราชการยังมีเก็บไว้ แรงระเบิดทำให้เกิดหลุมลึก 3 เมตรกว้าง 8 เมตร 

ระเบิดร้านรับซื้อของเก่า ลาดปลาเค้า 72 แฟ้มภาพ : 2 เม.ย. 2557
ระเบิดร้านรับซื้อของเก่า ลาดปลาเค้า 72 แฟ้มภาพ : 2 เม.ย. 2557
ระเบิดร้านรับซื้อของเก่า ลาดปลาเค้า 72 แฟ้มภาพ : 2 เม.ย. 2557

เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ตื่นตัวถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น และเริ่มตรวจสอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ผู้ออกใบอนุญาต หน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลไม่ให้เกิดอันตราย พร้อมเร่งจัดระเบียบการซื้อขายของเก่า เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยขึ้นอีก

โดย กระทรวงมหาดไทย สั่งการให้ทุกจังหวัดกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้มงวดกวดขัน ออกตรวจตราร้านค้าของเก่าในพื้นที่เป็นประจำอยู่เสมอ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์ร้านรับซื้อของเก่า ห้ามรับซื้อหรือจำหน่ายวัตถุต้องสงสัยคล้ายระเบิด หรือเครื่องยุทธภัณฑ์

วันนี้ในอดีต 2 เมษายน 2557 ระเบิด "ร้านรับซื้อของเก่า" ซอยลาดปลาเค้า 72

ปัจจุบันมี "โครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว" ของกรมควบคุมมลพิษ ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2552 เพื่อจัดระเบียบและยกระดับร้านรับซื้อของเก่าต้นแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ มีระบบการจัดการร้านได้อย่างถูกสุขลักษณะตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์ที่ท้องถิ่นกำหนด ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของคนงาน ผู้ประกอบการ ประชาชนที่อยู่ข้างเคียง

ขณะเดียวกันเมื่อปลายปี 2565 กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่า ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่า โครงการพัฒนาและบริหารจัดการการคัดแยกและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ

สำหรับการฝึกอบรมมีเรื่องการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะแต่ละประเภท การปฏิบัติงานที่เหมาะสม ข้อควรระวังต่อวัตถุอันตรายบางประเภท ที่ทำให้ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน สิ่งแวดล้อมและผู้อยู่อาศัยข้างเคียง การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ รวมทั้งการใช้แอปพลิเคชันฮีโร่รีไซเคิล เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการซื้อขายขยะรีไซเคิลในอาชีพซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่า เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศ

วันนี้ในอดีต 2 เมษายน 2557 ระเบิด "ร้านรับซื้อของเก่า" ซอยลาดปลาเค้า 72

logoline