svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ผลโพลเผยประชาชนส่วนใหญ่กังวลปัญหา PM2.5 มากแต่เชื่อมั่นรัฐบาลแก้ได้

29 มีนาคม 2567
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เปิดโพลปัญหาฝุ่นPM 2.5 พบประชาชนส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นรัฐบาลชุดปัจจุบันแก้ปัญหาได้

ผศ.ดร.สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล หัวหน้าแผนกวิจัย สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เปิดเผยว่า จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 1,500 ราย โดยเป็นประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ช่วงระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2567 ถึงกรณีปัญหาฝุ่น PM 2.5 พบว่า มีความกังวล ระดับค่อนข้างมาก 37.5%  กังวลระดับมาก 28.5% วิตกกังวลน้อย 25.9% และ ไม่มีความวิตกกังวล 8% นอกเหนือจากนั้นยังได้สำรวจถึงระดับความรุนแรง พบว่า คนไทยส่วนใหญ่เห็นว่าปัญหาฝุ่น pm2.5 มีความรุนแรงอยู่ในระดับค่อนข้างรุนแรง 47.3% รุนแรงมาก 30.1% รุนแรงน้อย 14.8% และไม่รุนแรง 4.8% 

ขณะที่สาเหตุหลักของปัญหาฝุ่น PM 2.5 พบว่าคนไทยส่วนใหญ่คิดว่ามาจากสาเหตุสภาพอากาศ ความแห้งแล้งมากที่สุด 25.4% รองลงมา การเผาของเกษตรกรและการเผาขยะ 23.4% ไอเสียจากรถยนต์ 16.4% โรงงานอุตสาหกรรม 15.8% ฝุ่นควันจากประเทศเพื่อนบ้าน 12.5% และ การก่อสร้าง 6.4%

โดยวิธีการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เฉพาะตัว ส่วนใหญ่เลือกใช้วิธีสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่น 69.6% ปิดประตูหน้าต่าง 41.4% งดทำกิจกรรมนอกอาคาร 36.6% ติดเครื่องฟอกกาศ 35.1% เช็คค่าฝุ่นก่อนออกจากบ้าน 32.5% ล้างเครื่องปรับอากาศ 26.5% และไม่ทำอะไรเลย 3.5%

ทั้งนี้การให้คะแนนการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ของรัฐบาลชุดปัจจุบัน พบว่าอยู่ในระดับมาก 16.1% ระดับค่อนข้างมาก 27.7% ระดับปานกลาง 26.1% ระดับค่อนข้างน้อย 25% และระดับน้อย 15.1% ขณะที่ความเชื่อมั่นในการแก้ปัญหาของรัฐบาลพบว่าส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่น 48.7% ไม่เชื่อมั่น 25.9% ไม่แน่ใจ 25.4% 

ผลโพลเผยประชาชนส่วนใหญ่กังวลปัญหา PM2.5 มากแต่เชื่อมั่นรัฐบาลแก้ได้

logoline