svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

5 มีนาคม 2498 ครบรอบ 69 ปี "วันนักข่าว" ไทย

05 มีนาคม 2567
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

วันที่ 5 มี.ค. ของทุกปี ถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญโดยเฉพาะกับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน หรือเรียกกันสั้นๆ ว่า "วันนักข่าว"

นอกจากนี้ วันที่ 5 มี.ค. ยังตรงกับวันสถาปนา "สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย" หรือปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็น "สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย"

โดยเป็นการรวมกันของ 2 สมาคม คือ สมาคมนักข่าวฯ และสมาคมนักหนังสือพิมพ์ฯ เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2542 แต่ยังคงกำหนดให้วันที่ 5 มี.ค. เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมฯ และวันนักข่าว จนถึงปัจจุบัน
 

สำหรับสมาคมนักข่าวฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2498 หรือ 69 ปีที่แล้ว และถือให้วันนี้ เมื่อปี 2510 เป็นวันหยุดของบรรดาสื่อมวลชน รวมถึงเป็นที่รับรู้กันในวันที่ 6 มี.ค. หรือวันถัดมา จะไม่มีการวางหนังสือพิมพ์เพื่อจัดจำหน่าย จนเป็นประเพณีสืบทอดต่อกันมา ก่อนยกเลิกภายหลัง

 

สำหรับสมาคมนักข่าวฯ ริเริ่มจากสื่อมวลชนยุคนั้นในการร่วมกับบรรณาธิการข่าวจากหลายสำนักพิมพ์ รวม 16 คน ช่วยกันบุกเบิก ซึ่งมี "โชติ มณีน้อย" เป็นนายกสมาคมฯ คนแรก 

logoline