svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ส.ป.ก.โคราช เข้าแจ้งความเอาผิดอาญา "ชัยวัฒน์" ปมถอนหมุด

03 มีนาคม 2567
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ส.ป.ก.โคราช เข้าแจ้งความเอาผิดอาญา "ชัยวัฒน์" กับพวก ปมบุกถอนหลักหมุด ส.ป.ก. จำนวน 27 หมุด ด้าน ตำรวจเร่งสอบข้อเท็จจริง

3 มีนาคม 2567 ที่สถานีตำรวจภูธรหมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา นายวัฒนา มังธิสาร รองเลขาธิการสำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) นายอำมวิต คงแก้ว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี รักษาราชการแทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา เข้าแจ้งความร้องทุกข์ ต่อ พ.ต.อ.โยธิน วรรณทวี ผกก.สภ.หมูสี โดยมี ว่าที่ พ.ต.ต.ประยงค์ หวังกุลกลาง พนักงานสอบสวน รับแจ้งความ เพื่อกล่าวโทษ นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ กับพวก  

โดยระบุว่า เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลาประมาณ 10.00 น. ได้ลงพื้นที่บริเวณบ้านเหวปลากั้ง หมู่ที่ 10 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และได้กระทำการซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) โดยเลขาธิการ ส.ป.ก. ได้สั่งการให้ ส.ป.ก.นครราชสีมา ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้

1.ที่ดินที่เกิดเหตุ ตั้งอยู่ที่บ้านเหวปลากั้ง หมู่ที่ 10 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นที่ดิน ส.ป.ก. ได้รับมาจากการนำที่ดินที่จำแนกออกจากป่าไม้ถาวรป่าเขาใหญ่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตามที่ปรากฏในพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ฉบับลงวันที่ 18 กันยายน 2505 เนื้อที่ประมาณ 33,896 ไร่ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อ 3 มีนาคม 2530 มอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับไปดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 6/2527 เมื่อ 26 ธันวาคม 2527 ที่มีกรมป่าไม้ (ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานอุทยานแห่งชาติในขณะนั้น) ร่วมเป็นกรรมการ และได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่อำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนิน และอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2534 พื้นที่ที่เกิดเหตุจึงเป็นที่ดินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของ ส.ป.ก. ตามมาตรา 26(3) และมาตรา 36 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518

2.นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช กับพวก ดำเนินการถอนหลักหมุด ส.ป.ก. ในแปลงเลขที่ 9 ระวางที่ 5238ll 5008 และแปลงอื่นในบริเวณโดยรอบ รวมจำนวน 27 หมุด โดยกล่าวอ้างเพื่อถือเอาว่าหลักหมุดดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร กับพวก ได้ยักย้ายหลักหมุดดังกล่าวซึ่ง ส.ป.ก.นครราชสีมา ได้ฝังไว้เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงเขตดำเนินการปฏิรูปที่ดินโครงการที่จำแนกออกจากเขตป่าไม้ถาวรป่าเขาใหญ่อันเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของ ส.ป.ก.

3.โดยหลักหมุดดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่ ส.ป.ก.นครราชสีมา จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการกำหนดขอบเขตรูปแปลงแผนที่ หลักหมุดดังกล่าวจึงเป็นทรัพย์สินของ ส.ป.ก. โดย นายชัยวัฒน์ ลิ้มสิขิตอักษร กับพวกได้ถอนหลักหมุดดังกล่าวและเอาไป ซึ่งปัจจุบัน ส.ป.ก.นครราชสมา ยังไม่ได้รับหลักหมุดจำนวนดังกล่าวคืน

4.การปฏิบัติหน้าที่ของนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร กับพวก ที่กล่าวอ้างว่า พื้นที่ที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พ.ศ.2505 ซึ่งกรมแผนที่ทหารได้ตรวจสอบข้อมูล Field book ที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ (เดิมกรมป่าไม้) เป็นผู้บันทึกจัดทำขึ้นเองตามมาตรฐานแผนที่และการรังวัดสากล ยืนยันว่า ที่เกิดเหตุไม่ได้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

ดังนั้น การกระทำของนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร กับพวก ที่ถอนหลักหมุด ส.ป.ก. จำนวน 27 หมุด ก็ดี เอาหลักหมุดไปก็ดี การกระทำดังกล่าวจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 363 และมาตรา 334 ด้วยข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ของนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิชิตอักษร กับพวก ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นการกระทำหน้าที่ที่มีลักษณะผิดต่อกฎหมายอาญาชัดเจน ดังนั้น เลขาธิการ ส.ป.ก. จึงสั่งการให้ส.ป.ก.นครราชสีมา แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรหมูสี เพื่อให้นำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษต่อไป

ด้าน ว่าที่ พ.ต.ต.ประยงค์ หวังกุลกลาง พนักงานสอบสวน สภ.หมูสี เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งความร้องทุกข์แล้ว และจะทำการสอบสวนต่อไป 

นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติ

logoline