svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

"กรมควบคุมโรค" เผยผลสำรวจพบ 87% ประชาชนคัดค้านฉลากบนขวดสุรารูปแบบใหม่

29 กุมภาพันธ์ 2567
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

"อธิบดีกรมควบคุมโรค" เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน พบ 87% ค้านการติดฉลากบนขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รูปแบบใหม่ ยันยังไร้ข้อสรุป แต่รับฟังทุกเสียงเพื่อหาจุดสมดุลทั้งสังคม-วัฒนธรรม-ท่องเที่ยว เพื่อทำให้ประเทศเดินหน้ามั่นคง-ยั่งยืน

29 กุมภาพันธ์ 2567 กำลังกลายเป็นประเด็นข้อถกเถียงกันโดยเฉพาะแนวคิดการเปลี่ยนฉลากสุราให้มีภาพขนาดใหญ่เหมือนกับภาพที่ปรากฏบนซองบุหรี่ เพื่อลดการอยากดื่น รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดนักดื่มหน้าใหม่ ด้วยการใช้รูปน่ากลัว จนเป็นที่มาของคำถามว่า จะสามารถช่วยแก้ไขได้จริงหรือไม่

โดน "นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร" อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยวานนี้ (28ก.พ.) ว่า จากประเด็นข้อมูลในการออกประกาศเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ฉลาก พร้อมทั้งข้อความคำเตือนสำหรับติดบนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดทุกประเภท ทำให้หลายฝ่ายกังวลใจ ซึ่งกรมขอชี้แจงว่า การดำเนินการยกร่างประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ฉลาก พร้อมทั้งข้อความคำเตือนสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตหรือนำเข้า พ.ศ. .... นั้น เป็นเพียงขั้นตอนการเริ่มต้นเท่านั้น โดยเกิดจากมีผู้เสนอความเห็นทางวิชาการให้มีการกำหนดข้อความคำเตือนเช่นเดียวกับที่ติดบนซองบุหรี่ ซิกาแรต

ทั้งนี้ การจัดทำร่างประกาศที่มีผู้ได้รับผลกระทบ จำเป็นต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งผลการรับฟังข้อมูลเบื้องต้นล่าสุด มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็น จำนวน 1,040 ราย ณ วันที่ 28 ก.พ. ที่ผ่านมา พบว่า 87% ไม่เห็นด้วยกับร่างดังกล่าว

ขณะเดียวกัน การรับฟังความคิดเห็นจะสิ้นสุดลงในวันนี้ (29ก.พ.) โดยจะนำมาสรุป เพื่อนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการร่างและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฯ เพื่อพิจารณาประกอบการปรับปรุงแก้ไขร่างประกาศอีกครั้ง ก่อนดำเนินการส่งให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พิจารณาต่อไป

อย่างไรก็ตาม คณะอนุกรรมการร่างและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฯ ใส่ใจและรับฟังข้อมูลรอบด้าน การมีผู้เสนอพัฒนามาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามา โดยอาจเห็นผลสำเร็จจากการติดฉลากเตือนบนผลิตภัณฑ์ยาสูบ ทั้งที่ยังไม่มีการกระทำมาก่อน แต่ก็ไม่ได้ละเลยข้อเสนอของทุกกลุ่ม จึงเสนอมาตรการเข้ามา คณะอนุกรรมการร่างและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฯ มีหน้าที่ดำเนินการขับเคลื่อน

สำหรับการขับเคลื่อนต้องคำนึงถึงผลกระทบในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม วัฒนธรรม การท่องเที่ยว หาสมดุล ที่เหมาะสมในการดำเนินการ จึงส่งให้สังคมรับรู้ และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ได้รับผลกระทบตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ประเทศเดินหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ทั้งนี้ หากประชาชนมีความกังวลใจ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ เว็บไซต์ www.ddc.moph.go.th หรือหากพบการกระทำผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สามารถร้องเรียนผ่านระบบสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวัง การละเมิดกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (TAS)

โดยสามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://tas.go.th และขอความร่วมมือจากประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุรา โทร.0 2590 3342 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

 

logoline