svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

อุตุฯ คาดเดือนมีนาคม ทั่วไทยอากาศร้อนระอุ อุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติ

27 กุมภาพันธ์ 2567
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

กรมอุตุนิยมวิทยาคาดเดือนมีนาคม ทั่วไทยอากาศร้อนระอุ อุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติ ปริมาณฝนรวมส่วนใหญ่จะน้อยกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 40

ผ่านไปพ้นไปแล้ว "พายุฤดูร้อน" ระลอกแรกฤดูร้อนปี 2567 ที่ "กรมอุตุนิยมวิทยา" ประกาศแจ้งเตือนทั่วประเทศไทย ระวัง "พายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง พายุลูกเห็บ" ระหว่างวันที่ 24 - 26 ก.พ. ที่ผ่านมา แต่ในภาพความเป็นจริงกลับพบว่า แทบจะไม่มีที่ใดของประเทศไทยมีฝนถล่มให้คลายร้อนแค่อย่างใด ถึงขนาดมีคำถามจากผู้คนในสังคมพื้นที่ที่ถูกแจ้งเตือนว่า "ฝนตกกี่โมง" 

และจากการที่ กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศให้ประเทศไทย เข้าสู่ฤดูร้อนตั้งแต่เมื่อวันที่ 21 ก.พ. ที่ผ่านมา ทำให้ขณะนี้เกือบทั่วทุกภาคของประเทศ เริ่มมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น ร้อนถึงร้อนมาก ในช่วงเวลากลางวัน
อุตุฯ คาดเดือนมีนาคม ทั่วไทยอากาศร้อนระอุ อุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติ
 
 

ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีการคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทย ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567

ลักษณะทั่วไป ประเทศไทยตอนบน ช่วงประมาณต้นเดือน อากาศจะอุ่นขึ้น โดยมีอากาศร้อนเกือบทั่วไป กับมีหมอกหนาหลายพื้นที่ แต่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า จากนั้น อากาศจะร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัด หลายพื้นที่ อุณหภูมิสูงที่สุด 42 – 44 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบนของทั้งภาคกลางและภาคตะวันออก แต่จะมีฝนตกลงมาในบางช่วง ซึ่งจะช่วยคลายความร้อนลงได้

เนื่องจากช่วงต้นเดือน บริเวณความกดอากาศสูง ยังคงแผ่ลงมาปกคลุมตอนบนของประเทศไทย จากนั้น จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำ เนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนเป็นระยะ ๆ ประกอบกับในบางช่วงจะมีลมใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าว ส่วนภาคใต้จะมีอากาศร้อนหลายพื้นที่กับจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 – 30 ของพื้นที่ เนื่องจากจะมีลมตะวันออกหรือลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ 

สรุปเดือนนี้ คาดว่า อุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติ สำหรับปริมาณฝนรวมส่วนใหญ่จะน้อยกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 40
อุตุฯ คาดเดือนมีนาคม ทั่วไทยอากาศร้อนระอุ อุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติ
 

สำหรับลักษณะอากาศแบบรายภาคเดือนมีนาคม 2567   

ภาคเหนือ 
ในช่วงต้นเดือน จะมีอากาศร้อนเกือบทั่วไป กับมีหมอกหนาหลายพื้นที่ แต่ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า จากนั้น จะมีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่ แต่จะมีฝนฟ้าคะนองในบางวัน ซึ่งจะช่วยคลายร้อนได้ 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย/อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 36-38 (องศาเซลเซียส) ปริมาณฝนรวม 15 - 30 มม. สถิติอุณหภูมิสูงที่สุดในรอบ 73 ปี 42.9 องศาเซลเซียส ที่ จ.ลำปาง อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยคาบ 30 ปี 36.1 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ช่วงต้นเดือน จะมีอากาศร้อนเกือบทั่วไป กับมีหมอกหนาหลายพื้นที่ แต่ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า จากนั้น จะมีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ แต่จะมีฝนฟ้าคะนองในบางวัน ซึ่งช่วยคลายร้อนได้

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย/อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 35-37 (องศาเซลเซียส) ปริมาณฝนรวม 20 - 40 มม. สถิติอุณหภูมิสูงที่สุดในรอบ 73 ปี 42.8 องศาเซลเซียส ที่ จ.หนองคาย อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยคาบ 30 ปี  35.2 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง 
ช่วงต้นเดือนจะมีอากาศร้อนทั่วไป กับมีหมอกหนาหลายพื้นที่ จากนั้น จะมีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่ แต่จะมีฝนฟ้าคะนองในบางวัน ซึ่งจะช่วยคลายร้อนได้

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย/อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 37-39 (องศาเซลเซียส) ปริมาณฝนรวม 15 - 30 มม. สถิติอุณหภูมิสูงที่สุดในรอบ 73 ปี 42.4 องศาเซลเซียส ที่ จ.ลพบุรี อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยคาบ 30 ปี  36.5 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก 
ช่วงต้นเดือนจะมีอากาศร้อนทั่วไป กับมีหมอกหนาหลายพื้นที่จากนั้น จะมีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่ แต่จะมีฝนฟ้าคะนองในบางวัน ซึ่งจะช่วยคลายร้อนได้ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย/อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 34-36 (องศาเซลเซียส) ปริมาณฝนรวม 20 - 40 มม. สถิติอุณหภูมิสูงที่สุดในรอบ 73 ปี 40.9 องศาเซลเซียส ที่ จ.สระแก้ว อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยคาบ 30 ปี  33.9 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
จะมีอากาศร้อนบางแห่งเกือบทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดในบาง แห่ง กับมีฝนร้อยละ 20 - 30 ของพื้นที่ คลื่นลมจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย/อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 34-36 (องศาเซลเซียส) ปริมาณฝนรวม 40 - 70 มม. สถิติอุณหภูมิสูงที่สุดในรอบ 73 ปี 40.8 องศาเซลเซียส ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยคาบ 30 ปี  32.8 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 
จะมีอากาศร้อนบางแห่งเกือบทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดในบางแห่ง กับมีฝนร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ คลื่นลมจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย/อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 34-36 (องศาเซลเซียส) ปริมาณฝนรวม 50 - 80 มม. สถิติอุณหภูมิสูงที่สุดในรอบ 73 ปี 40.5 องศาเซลเซียส ที่ จ.ตรัง อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยคาบ 30 ปี  34.3 องศาเซลเซียส

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
ช่วงต้นเดือนจะมีอากาศร้อนทั่วไป กับมีหมอกหนาหลายพื้นที่ จากนั้น จะมีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดในบางวันแต่จะมีฝนฟ้าคะนองในบางวัน ซึ่งจะช่วยคลายร้อนได้

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย/อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 34-36 (องศาเซลเซียส) ปริมาณฝนรวม 20 - 40 มม. สถิติอุณหภูมิสูงที่สุดในรอบ 73 ปี 40.4 องศาเซลเซียส ที่ จ.นครปฐม อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยคาบ 30 ปี 34.6  องศาเซลเซียส
อุตุฯ คาดเดือนมีนาคม ทั่วไทยอากาศร้อนระอุ อุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติ  

ข้อควรระวังเดือนนี้มักจะมี "พายุฤดูร้อน" โดยจะมีลักษณะพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกในบางแห่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนและเรือกสวนไร่นาได้ ขอให้ประชาชนจึงควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาต่อไปด้วย

หมายเหตุ การคาดหมายนี้ เป็นการคาดหมายระยะนาน จึงควรติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาต่อไป

ที่มา กรมอุตุนิยมวิทยา
 

logoline