svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

เปิด 9 ข้อเรียกร้อง "อุเทนถวาย" ขอ "จุฬาฯ" หยุดเปลี่ยนพื้นที่เชิงพาณิชย์

27 กุมภาพันธ์ 2567
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

เปิด 9 ข้อเรียกร้อง "อุเทนถวาย" ขอ "จุฬาฯ" หยุดเปลี่ยนพื้นที่เชิงพาณิชย์ ยุติปัญหาด้วยการจดทะเบียนโฉนดที่ดินพิพาท เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

27 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย รวมตัวเคลื่อนขบวนออกจากมหาวิทยาลัย ไปยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงในการคัดค้ายการย้ายที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเขตพื้นที่อุเทนถวาย และเสนอข้อเรียกร้อง เพื่อเป็นแนวทางในการยุติข้อพิพาท

โดยจุดแรก เดินขบวนไปยัง สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปตามถนนพญาไท แล้วยูเทิร์นบริเวณแยกสามย่าน และถือป้ายข้อความการคัดค้านย้ายอุเทนถวาย รวมถึงมีการกล่าวบนรถปราศรัย ถึงที่มาที่ไปของการก่อตั้งอุเทนถวาย และเหตุผลของการคัดค้านการย้ายออกจากพื้น พร้อมเน้นย้ำว่า ที่ดินของอุเทนถวายเป็นที่ดินพระราชทาน ไม่ได้ใช้เพื่อการพัฒนาในเชิงพาณิชย์

เปิด 9 ข้อเรียกร้อง "อุเทนถวาย" ขอ "จุฬาฯ" หยุดเปลี่ยนพื้นที่เชิงพาณิชย์ เปิด 9 ข้อเรียกร้อง "อุเทนถวาย" ขอ "จุฬาฯ" หยุดเปลี่ยนพื้นที่เชิงพาณิชย์

เมื่อไปถึงที่หน้า ประตูสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ ก็ได้ตั้งโต๊ะอ่านแถลงการณ์ และยื่นหนังสือ ที่ด้านหน้าประตู เนื่องจากประตูปิด พร้อมปักหลักปราศรัยโดยใช้ช่องทางการจราจร 2 เลนซ้ายสุด

นางสาวอชิรญา ธุวะนุติ ตัวแทนนักศึกษาอุเทนถวาย ได้ยื่นหนังสือคัดค้านการย้ายเขตพื้นที่อุเทนถวาย และเสนอข้อเรียกร้อง เพื่อเป็นแนวทางการยุติข้อพิพาท พร้อมอ่านแถลงการณ์ มีเนื้อหาบางช่วงบางตอน ว่า การก่อสร้างอาคารสำหรับประชาชน การอุทิศดังกล่าวมีผลประโยชน์ตามกฎหมายที่ดินพิพาท พร้อมอาคารโรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวายเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอุทิศไว้ การเปลี่ยนแปลงนำที่ดินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ย่อมมิอาจกระทำได้

มิเช่นนั้นจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดินจากสาธารณสมบัติของแผ่นดเน ให้ตกเป็นของนิติบุคคลอื่นให้นำไปแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อันเป็นการนอกวัตถุประสงค์โดนไม่ชอบธรรม ในการนี้ สโมสรนักศึกษาฯ จึงได้สรุปรายละเอียดข้อเรียกร้องต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 9 ข้อ คือ

1. คัดค้านการย้ายเขตพื้นที่การศึกษา

2. ขอให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงอุทิศที่ดินแห่งนี้เพื่อการศึกษา

3. ขอให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยึดหลักบทบัญญัติที่ว่าไว้ใน พ.ร.บ.จุฬาลงกรณ์ ที่ให้จุฬาลงกรณ์ เพื่อเป็นสถานศึกษาและค้นคว้าในศาสตร์ต่างๆ และเพื่อส่งเสริมวิชาชีพขั้นสูง ซึ่งอุเทนถวายก็ได้จัดการเรียนการสอนที่เป็นวิชาชีพเฉพาะทางขั้นสูงด้านการก่อสร้าง

4. ขอให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยึดหลักเชิดชูการศึกษาเป็นที่ตั้ง ให้เหมาะกับปณิธานของจุฬาลงกรณ์ฯ

5. ขอให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หยุดและปรับเปลี่ยนการพัฒนาพื้นที่ โดยมุ่งเน้นเป็นการรักษาและพัฒนาการอยู่ร่วมกันของพื้นที้เพื่อการศึกษา ที่ควรเป็นสาธารณสมบัติของชาติ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชน ไม่ควรอ้างแค่เพียงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

เปิด 9 ข้อเรียกร้อง "อุเทนถวาย" ขอ "จุฬาฯ" หยุดเปลี่ยนพื้นที่เชิงพาณิชย์

6. ร้องขอความเป็นธรรมให้พระบาทสมเด็นพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย เหตุที่ดินพิพาทที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ซึ่งได้อุทิศโดยพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเนื้อที่เป็นส่วนน้อยของที่ดินของนิติบุคคลจุฬาฯ แต่มีเหตุขัดข้องให้หยิบยกแปลความพระราชประสงค์ผิดไป

ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงขอให้ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำข้อยุติปัญหาด้วยการจดทะเบียนโฉนดที่ดินพิพาทเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับประชาชนใช้ร่วมกันเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาเท่านั้น และออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงตามกฎหมาย

7. ขอให้ทำจารึกพันธะสัญญา ข้อตกลงที่จะรักษาทำนุบำรุงเพื่อการศึกษาด้านวิชาชีพขั้นสูงในชื่อทางด้านประวัติศาสตร์ "อุเทนถวาย" เพื่อประกาศให้เป็นพื้นที่สาธารณสมบัติของชาติ โดนมิอาจเปลี่ยนแปลง ยุบ ย้าย และมุ่งเรื่องนิติธรรมเป็นที่ตั้ง

8. ขอให้ออกหนังสือตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการ และปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อเรียกร้อง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการทั้งสองฝ่ายสัดส่วนเท่ากัน และมีคนกลางจากบุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย

9. กรณีสำนักงานทรัพย์สินจุฬาฯ ให้ข้อมูลแก่หน่วยงานรัฐว่า อุเทนถวายได้เซ็นข้อตกลงยินยอมคืนพื้นที่ และชำระค่าเช่าที่ดิน โดยทำข้อตกลง 11 มีนาคม 2547 จนเป็นเหตุให้เกิดข้อพิพาทนำไปสู่การยื่นฟ้องขับไล่นั้น ข้อเท็จจริงคือ สำนักทรัพย์สินจุฬาฯ ไม่เคยชี้แจงเอกสารหนังสือยกเลิกบันทึกข้อตกลงที่ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2548 ไปกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

ทั้งนี้ มีตัวแทนสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้รับหนังสือ และบอกกับทางอุเทนถวายว่า วันนี้ได้รับทราบเจตจำนงของพี่น้องอุเทนถวาย และจะนำหนังสือส่งมอบให้ผู้บริหารพิจารณาต่อไป

เปิด 9 ข้อเรียกร้อง "อุเทนถวาย" ขอ "จุฬาฯ" หยุดเปลี่ยนพื้นที่เชิงพาณิชย์

ด้าน นายธนัช วชิระบงกช ตัวแทนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน อุเทนถวาย ให้สัมภาษณ์ก่อนเคลื่อนขบวน ว่า วันนี้จะไปยื่นหนังสือ 4 ที่ คือ สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ, กระทรวง อว., ทำเนียบรัฐบาล และรัฐสภา เพื่อยืนยันในการคัดค้านการย้ายอุเทนถวาย และขอให้อุเทนถวาย มีเอกภาพในการบริหารการศึกษา ขอให้หยุดการย้ายบุคลากรของอุเทนถวาย ขอให้มีคนกลางในการเจรจาโดยไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย

แม้ขณะนี้จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการที่หารือ โดยมีรัฐมนตรี อว. เป็นประธาน แต่หลังจากประชุมไป 2 ครั้ง ยังไม่มีความชัดเจน และยังไม่มีการประชุมเพิ่มเติมอีก มีเพียงการแถลงออกมาว่า จะให้อุเทนถวายย้ายไปที่แห่งใหม่ ซึ่งนักศึกษาปัจจุบันยังไม่ทราบว่าย้ายไปที่ไหน เพราะเป็นการแถลงจากฝ่ายผู้ใหญ่เท่านั้น และเมื่อไหร่ที่อุเทนถวายเงียบ ทางฝั่งที่จะดำเนินการย้ายอุเทนถวายก็จะดำเนินการไปเรื่อยๆ

เมื่อถามว่าหาก มีการยืนยันให้เคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่จะมีการทำอย่างไรต่อ นายธวัช กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีหนังสือคำสั่งใดๆ ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าจะให้งดรับนักศึกษาหรือการย้ายไปที่ใดเป็นการออกข่าวเพียงเท่านั้น

ทั้งนี้ ในหนังสือมีการกำหนดระยะเวลาแล้วว่าหน่วยงานที่ไปยื่นหนังสือจะต้องทำอย่างไร หากยังไม่ดำเนินการตามข้อเรียกร้อง และยังไม่มีความชัดเจน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทางกลุ่มก็คาดว่าจะมีการยกระดับการเคลื่อนไหว โดยใช้มาตรการเข้าไปกดดันตามกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

logoline