svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

GISTDA คาดการณ์ 19-25 ก.พ. 67 พื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือ เสี่ยงเกิดไฟป่า 1 ล้านไร่

22 กุมภาพันธ์ 2567
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

GISTDA คาดการณ์ช่วงวันที่ 19-25 ก.พ. 67 พื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือ เสี่ยงเกิดไฟป่า 1 ล้านไร่ สาเหตุหลักมาจากเผาหาของป่า ขณะเดียวกันไทยพบจุดความร้อน 1,532 จุด เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์สูงสุด 671 จุด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เฝ้าติดตามสถานการณ์ไฟป่าอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณ 17 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งจากการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า ด้วยแบบจำลองระบบสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 19-25 กุมภาพันธ์ 2567 พบว่ามี 10 จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่า คาดว่าสูงกว่า 1 ล้านไร่  ได้แก่พื้นที่

 • จ.ตาก
 • จ.ลำปาง
 • จ.เชียงใหม่
 • จ.เพชรบูรณ์
 • จ.นครสวรรค์
 • จ.แม่ฮ่องสอน
 • จ.น่าน
 • จ.พิษณุโลก
 • จ.อุตรดิตถ์
 • จ.กำแพงเพชร

โดยส่วนใหญ่จะเกิดในเขตพื้นที่เกษตร พื้นที่เขต สปก. พื้นที่ป่าอนุรักษ์ และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ทั้งนี้ สาเหตุอาจเกิดจากการจุดไฟเผาเพื่อหาของป่า หรือการเผาก่อนเตรียมการเพาะปลูก หรือการเผาหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นต้น สำหรับข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปวางแผนเพื่อการจัดการเชื้อไฟ และจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

GISTDA คาดการณ์ 19-25 ก.พ. 67 พื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือ เสี่ยงเกิดไฟป่า 1 ล้านไร่

ขณะเดียวกันวันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2567) GISTDA เปิดเผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) และจากดาวเทียมอีกหลายดวง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ไทยพบจุดความร้อนทั้งประเทศ 1,532 จุด ซึ่งข้อมูลจากดาวเทียมยังระบุอีกว่า จุดความร้อนที่พบส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่

 • ป่าอนุรักษ์ 671 จุด
 • ป่าสงวนแห่งชาติ 340 จุด
 • พื้นที่เกษตร 232 จุด
 • พื้นที่เขต ส.ป.ก. 163 จุด
 • แหล่งชุมชนและอื่นๆ 115 จุด
 • พื้นที่ริมทางหลวง 11 จุด

สำหรับจังหวัดที่พบจำนวนจุดความร้อนสูงสุด ได้แก่ กาญจนบุรี 211 จุด ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านพบจุดความร้อนมากสุดอยู่ที่พม่า 1,485 จุด ตามด้วย ลาว 851 จุด ลาว 833 จุด  และเวียดนาม 595 จุด

GISTDA คาดการณ์ 19-25 ก.พ. 67 พื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือ เสี่ยงเกิดไฟป่า 1 ล้านไร่

logoline