svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

เปิด 11 เขต 29 แขวง จ่อถูกเวนคืนที่สร้าง "รถไฟฟ้าสายสีส้ม" เริ่มเมื่อใดต้องดู

12 กุมภาพันธ์ 2567
4.6 k

เปิดพื้นที่ 11 เขต 29 แขวง เตรียมถูก รมฟ. เสนอ ครม.เวนคืนที่ดิน "สร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย" มีอาคาร-สิ่งปลูกสร้าง บริเวณใดโดนเวนคืนบ้าง เริ่มเมื่อไหร่ ต้องดู

เป็นข่าวสำคัญสำหรับคนกรุงเทพมหานคร กับการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยแก้ปัญหาในการเดินทาง เมื่อมีรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา 2 ฉบับ เพื่อเวนคืนที่ดิน ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มีระยะทาง 13.4 กิโลเมตร คือ ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน และ ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดำเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชน มีพื้นที่ครอบคลุม 29 แขวง รวม 11 เขตของกรุงเทพมหานคร 

สำหรับการกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน และกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดำเนินการ เพื่อกิจการขนส่งมวลชนตาม โครงการรถไฟฟ้า สายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ครอบคลุม 29 แขวง รวม 11 เขตของกทม. มีกำหนดใช้บังคับ 4 ปี 
เปิด 11 เขต 29 แขวง จ่อถูกเวนคืนที่สร้าง "รถไฟฟ้าสายสีส้ม" เริ่มเมื่อใดต้องดู

ทั้งนี้เมื่อผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุม ครม.แล้ว ได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไปถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด และรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย 
เปิด 11 เขต 29 แขวง จ่อถูกเวนคืนที่สร้าง "รถไฟฟ้าสายสีส้ม" เริ่มเมื่อใดต้องดู

รายงานระบุว่า การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)  มีความจำเป็นต้องใช้อสังหาริมทรัพย์ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการขนส่งมวลชน หรือ "เวนคืนที่ดิน"  เพื่อดำเนินกิจการขนส่งมวลชนตาม โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจร และการขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค โดยมีที่ดินที่จะต้องเวนคืนประมาณ 380 แปลง รวมทั้งมีอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ต้องรื้อถอนประมาณ 400 หลัง   

ซึ่งการ "เวนคืนที่ดิน" จะต้องเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะ เวนคืน ในท้องที่ 29 แขวง 11 เขต ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะดำเนินการ เพื่อกิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่ 29 แขวง 11 เขต กทม. รวม 2 ฉบับ ก่อนจึงจะสามารถดำเนินการ "เวรคืนที่ดิน" ในพื้นที่ที่จะ ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม ได้ 
เปิด 11 เขต 29 แขวง จ่อถูกเวนคืนที่สร้าง "รถไฟฟ้าสายสีส้ม" เริ่มเมื่อใดต้องดู
 

สำหรับพื้นที่ที่จะดำเนินการ "เวนคืนที่ดิน" ก่อสร้างรถไฟฟ้าสีส้ม ในกรุงเทพมหานครอยู่ในพื้นที่ 11 เขต 29 แขวงของกรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดพื้นที่ที่จะถูก "เวนคืนที่ดิน" ดังนี้

 • เขตตลิ่งชัน แขวงฉิมพลี แขวงตลิ่งชัน แขวงคลองชักพระ 
 • เขตบางพลัด แขวงบางยี่ขัน
 • เขตบางกอกน้อย แขวงอรุณอมรินทร์ แขวงบางขุนนนท์ แขวงบางขุนศรี แขวงศิริราช แขวงบ้านช่างหล่อ 
 • เขตพระนคร แขวงชนะสงคราม แขวงบ้านพานถม แขวงตลาดยอด แขวงบวรนิเวศ แขวงพระบรมมหาราชวัง
 • เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย แขวงวัดโสมนัส แขวงคลองมหานาค แขวงบ้านบาตร
 • เขตดุสิต แขวงสวนจิตรลดา แขวงสี่แยกมหานาค
 • เขตราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท แขวงมักกะสัน
 • เขตปทุมวัน แขวงปทุมวัน แขวงลุมพินี
 • เขตพญาไท แขวงสามเสนใน 
 • เขตดินแดง แขวงรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
 • เขตห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง


สำหรับเส้นทางการ ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม นอกจากช่วง บางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย แล้ว ยังมีช่วง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) เป็นระบบรถไฟฟ้าแบบใต้ดินและแบบยกระดับ มีระยะทางประมาณ 22.57 กิโลเมตร โดย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างล่าสุด เกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว อยู่ที่ 98.65%
เปิด 11 เขต 29 แขวง จ่อถูกเวนคืนที่สร้าง "รถไฟฟ้าสายสีส้ม" เริ่มเมื่อใดต้องดู  

โดยแนวเส้นทางโครงการเริ่มต้นเป็นแบบใต้ดินจากสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สายสีน้ำเงิน) ตัดเข้าพื้นที่ของ รฟม. วิ่งใต้แนวถนนพระราม 9 ลอดใต้ทางพิเศษสายฉลองรัฐ (ทางด่วนสายรามอินทรา – อาจณรงค์) เลี้ยวซ้ายที่สี่แยกพระราม 9 ไปตามแนวถนนรามคำแหง ผ่านสี่แยกลำสาลี แนวเส้นทางเปลี่ยนเป็นแบบยกระดับ บริเวณใกล้หมู่บ้านสัมมากร ข้ามแนวถนนกาญจนาภิเษก ไปสิ้นสุดบริเวณแยกถนนรามคำแหงตัดกับถนนสุวินทวงศ์
ทั้งนี้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ประกอบด้วยสถานีใต้ดิน 10 สถานี, สถานียกระดับ 7 สถานี, ปล่องระบายอากาศระหว่างสถานีและอาคารระบายอากาศ รวม 11 แห่ง, อาคารศูนย์ซ่อมบำรุง และอาคารจอดแล้วจร 1 แห่ง
เปิด 11 เขต 29 แขวง จ่อถูกเวนคืนที่สร้าง "รถไฟฟ้าสายสีส้ม" เริ่มเมื่อใดต้องดู

ขอบคุณข้อมูล : คมชัดลึก
ฐานเศรษฐกิจ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี