svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ประกาศกรมอุตุฯ ฉบับที่ 10 เตือน "อากาศแปรปรวน" ฝนฟ้าคะนอง ลมแรง คลื่นสูง

11 กุมภาพันธ์ 2567
662

พยากรณ์อากาศวันนี้ "อากาศแปรปรวน" กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือนฉบับที่ 10 มวลอากาศเย็นปกคลุมไทยตอนบน ส่งผล 4 ภาค รวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑล อากาศเย็นในตอนเช้า พร้อมแต้งพื้นที่เสี่ยงฝนถล่ม คลื่นสูง

12 กุมภาพันธ์ 2567 พยากรณ์อากาศวันนี้ "อากาศแปรปรวน" เตือนรักษาสุขภาพ อากาศหนาว ฝนถล่ม คลื่นลมแรง โดย นางสาวกรรวี  สิทธิชีวภาค อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ฉบับที่ 10 (32/2567) มีผลกระทบจนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 มีรายละเอียดระบุว่า..

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้า ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบน ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วย
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เตือน "อากาศแปรปรวน"
สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร และทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ขอให้ประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่ง ส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง สำหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย

กรมอุตุนิยมวิทยา ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่ เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 05.00 น.
ประกาศกรมอุตุฯ ฉบับที่ 10 เตือน "อากาศแปรปรวน" ฝนฟ้าคะนอง ลมแรง คลื่นสูง

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า
บริเวณความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  และภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้า ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วย

สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรง ลักษณะเช่นนี้ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและห่างฝั่งทะเลอันดามันมีกำลังต่อนข้างแรง โดยอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ขอให้ประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่ง ส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง สำหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย

ฝุ่นละออง "PM 2.5" ในระยะนี้ : ประเทศไทยมีการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันอยู่ในเกณฑ์น้อยถึงปานกลาง เนื่องจากมีลมที่พัดปกคลุมมีกำลังแรงขึ้น และมีการระบายอากาศที่ดี
พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า

พยากรณ์อากาศวันนี้ สำหรับประเทศไทย 06:00 น. วันนี้ ถึง 06:00 น. วันพรุ่งนี้ (12 ก.พ.) ดังนี้
ภาคเหนือ

 • อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้า 
 • โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนบนของภาค
 • อุณหภูมิต่ำสุด 15-21 องศาเซลเซียส 
 • อุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียส 
 • บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5-15 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • อากาศเย็นถึงหนาว กับมีลมแรง 
 • อุณหภูมิต่ำสุด 12-18 องศาเซลเซียส 
 • อุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียส 
 • บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8-15 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ภาคกลาง

 • อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง 
 • อุณหภูมิต่ำสุด 19-22 องศาเซลเซียส 
 • อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส 
 • ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันออก

 • อากาศเย็นในตอนเช้า 
 • อุณหภูมิต่ำสุด 19-23 องศาเซลเซียส 
 • อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส 
 • ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. 
 • ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร 

ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)

 • มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ 
 • ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฏร์ธานี และนครศรีธรรมราช 
 • อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส
 • ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎ์ธานีขึ้นมา : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.
 • ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
 • ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม.
 • ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)

 • มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่
 • ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนอง พังงา และกระบี่
 • อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส 
 • อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
 • ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

กรุงเทพและปริมณฑล

 • อากาศเย็นในตอนเช้า 
 • อุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียส 
 • อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส 
 • ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ประกาศกรมอุตุฯ ฉบับที่ 10 เตือน "อากาศแปรปรวน" ฝนฟ้าคะนอง ลมแรง คลื่นสูง