svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

กรมอุตุฯ "อากาศแปรปรวน" หนาวปะทะร้อน อุณหภูมิสูงสุด 38 องศา ฝนฟ้าคะนอง 3 ภาค

06 กุมภาพันธ์ 2567
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนอากาศแปรปรวน เหนือ-อีสาน อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิสูงสุด 38 องศา ขณะภาคกลาง ตะวันออก และอีสานตอนใต้ ฝนฟ้าคะนอง

6 กุมภาพันธ์ 2567 กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนรับมืออากาศแปรปรวน ช่วงเช้าอากาศเย็นถึงหนาว ขณะลมใต้ทำให้มีฝนฟ้าคะนอง พยากรณ์คาดหมายลักษณะอากาศทั่วไป ระหว่างวันที่ 5 – 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 พบว่า..

ช่วงวันที่ 5 – 8 ก.พ. 67 บริเวณความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมีลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า

ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

ส่วนในช่วงวันที่ 9 – 11 ก.พ. 67 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมด้านตะวันออกของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้ ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน

"ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 2 - 4 องศาเซลเซียสกับมีลมแรงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลง 1 – 3 องศาเซลเซียส"

กรมอุตุฯ "อากาศแปรปรวน" หนาวปะทะร้อน อุณหภูมิสูงสุด 38 องศา ฝนฟ้าคะนอง 3 ภาค

สำหรับภาคใต้ในช่วงวันที่ 5 – 9 ก.พ. 67 ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนน้อย แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อน โดยมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร 

ส่วนในวันที่ 10 – 11 ก.พ. 67 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนบนของภาค ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

  ข้อควรระวัง  
ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย ตลอดช่วง

ส่วนในช่วงวันที่ 9 - 11 ก.พ. 67 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบน และภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้น ส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
กรมอุตุฯ "อากาศแปรปรวน" หนาวปะทะร้อน อุณหภูมิสูงสุด 38 องศา ฝนฟ้าคะนอง 3 ภาค

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมีลมตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้า โดยภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า

ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย 

สำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ทำให้ภาคใต้มีฝนน้อย

ฝุ่นละออง PM 2.5 ในระยะนี้: ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันปานกลางถึงมาก เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อน

พยากรณ์อากาศวันนี้ สำหรับประเทศไทย 06:00 น. วันนี้ ถึง 06:00 น. วันพรุ่งนี้
ภาคเหนือ

 • อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า 
 • อุณหภูมิต่ำสุด 12-18 องศาเซลเซียส 
 • อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียส 
 • บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง 
 • อุณหภูมิต่ำสุด 4-12 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันตก ความเร็ว 5-15 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า 
 • โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนมากทางตอนล่าง
 • อุณหภูมิต่ำสุด 15-24 องศาเซลเซียส 
 • อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียส 
 • บริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 15-17 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม.

ภาคกลาง

 • มีหมอกในตอนเช้า 
 • อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส 
 • อุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียส 
 • ลมใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม.

ภาคตะวันออก

 • มีหมอกบางในตอนเช้า โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ 
 • ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
 • อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส 
 • อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส 
 • ลมใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 
 • ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)

 • เมฆบางส่วน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่
 • ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส
 • อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส 
 • อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
 • ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)

 • เมฆบางส่วน โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง
 • อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส 
 • อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
 • ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

กรุงเทพและปริมณฑล

 • มีหมอกบางในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง
 • อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียส 
 • อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส 
 • ลมใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. 

พยากรณ์อากาศวันนี้
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา
ออกประกาศ 06 กุมภาพันธ์ 2567
 

logoline