svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

พยากรณ์อากาศวันนี้ กรมอุตุฯ ชี้ "อากาศหนาว" และมีลมแรง อุณหภูมิลดลง 1-3 องศา

06 ธันวาคม 2566
502

พยากรณ์อากาศวันนี้ กรมอุตุฯ แจ้ง "อากาศหนาว" และมีลมแรง อิทธิพลมวลอากาศเย็นระลอกใหม่ปกคลุม อุณหภูมิลดลง 1-3 องศา ขณะภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง

7 ธันวาคม 2566 กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศวันนี้ "อากาศหนาว" และมีลมแรง คาดหมายสภาพอากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย และทะเลจีนใต้แล้ว

ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลงกับมีลมแรง โดยภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 1–3 องศาเซลเซียส ส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย
พยากรณ์อากาศวันนี้ "อากาศหนาว" มวลอากาศเย็นแผ่ปกคลุมไทยตอนบน
ในขณะที่ลมตะวันออกยังคงพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ส่วนเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนในภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม

ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ไว้ด้วย

กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศ 07 ธันวาคม 2566
พยากรณ์อากาศวันนี้ กรมอุตุฯ ชี้ "อากาศหนาว" และมีลมแรง อุณหภูมิลดลง 1-3 องศา

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศวันนี้ สำหรับประเทศไทย 06:00 น. วันนี้ ถึง 06:00 น. วันพรุ่งนี้ (8 ธ.ค.)
ภาคเหนือ

 • อากาศเย็นในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลง 1–2 องศาเซลเซียส โดยมีฝน ร้อยละ 10 ของพื้นที่ 
 • ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง และสุโขทัย 
 • อุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียส 
 • อุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียส 
 • บริเวณยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8-15 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันออก ความเร็ว 5-15 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • อากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 1–3 องศาเซลเซียส 
 • อุณหภูมิต่ำสุด 16-21 องศาเซลเซียส 
 • อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส 
 • บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 12-15 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ภาคกลาง

 • อากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง 
 • ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร
 • อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส 
 • อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส 
 • ลมตะวันออก ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันออก

 • อากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง 
 • ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้ว นครนายก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
 • อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส 
 • ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
 • ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1–2 เมตร 
 • บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

พยากรณ์อากาศวันนี้ กรมอุตุฯ ชี้ "อากาศหนาว" และมีลมแรง อุณหภูมิลดลง 1-3 องศา

ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)

 • มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง   
 • บริเวณจังหวัดปัตตานี และนราธิวาส
 • อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส
 • ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นมา : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. 
 • ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
 • ตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไป : ลมตะวันออก ความเร็ว 20-35 กม./ชม. 
 • ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)

 • มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ 
 • ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง
 • อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส 
 • อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
 • ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร 
 • บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

กรุงเทพและปริมณฑล

 • เมฆบางส่วนกับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง
 • อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส 
 • อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส 
 • ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 

พยากรณ์อากาศวันนี้ กรมอุตุฯ ชี้ "อากาศหนาว" และมีลมแรง อุณหภูมิลดลง 1-3 องศา
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา
ออกประกาศ 07 ธันวาคม 2566