svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จัดกิจกรรมวันดินโลก 5 ธ.ค. "แก้วกล้า เพื่อเธอ" เด็กๆเข้าฟรี

04 ธันวาคม 2566

องค์การสวนสัตว์ฯ โดยสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จัดกิจกรรมวันดินโลก 5 ธ.ค.66 นี้ เด็กๆเข้าฟรีตลอดทั้งวัน เชิญชวนร่วมโครงการ "แก้วกล้า เพื่อเธอ" นำแก้ว แลกกล้า เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4 ธันวาคม 2566 นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมวันดินโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธ.ค.ของทุกปี โดยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้จัดโครงการ "แก้วกล้า เพื่อเธอ" (Kaeokla for you) เตรียมแจกกล้าไม้พันธุ์ดี จำนวน 10,000 ต้น มอบให้นักท่องเที่ยวที่นำแก้วพลาสติก มาแลกกล้าไม้ 1 แก้วต่อ 1 ต้น ประกอบด้วยไผ่ซางหม่น จำนวน 200 ต้น ประดู่ 200 ต้น พยอม 200 ต้น มะค่าโมง 200 ต้น ตะเคียนทอง 200 ต้น ณ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 

ทั้งนี้ สวนสัตว์เปิดเขาเขียวมีเป้าหมายในการรับแก้ว จำนวน 100,000 ใบ ภายในวันที่ 5 มิ.ย.2567 ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก 

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จัดกิจกรรมวันดินโลก 5 ธ.ค. "แก้วกล้า เพื่อเธอ" เด็กๆเข้าฟรี
สำหรับโครงการ "แก้วกล้า เพื่อเธอ" จัดทำขึ้น เพื่อนำแก้วพลาสติกที่ใส่เครื่องดื่มชนิดต่างๆ ทั้งที่ย่อยสลายได้และย่อยสลายไม่ได้ ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเพาะชำกล้าไม้ชนิดต่างๆ แทนการใช้ถุงพลาสติก ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการลดปัญหาขยะใช้ครั้งเดียวทิ้ง อีกทั้งยังเป็นการลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย และดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และเอกชน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศอีกด้วย 

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จัดกิจกรรมวันดินโลก 5 ธ.ค. "แก้วกล้า เพื่อเธอ" เด็กๆเข้าฟรี
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จัดกิจกรรมวันดินโลก 5 ธ.ค. "แก้วกล้า เพื่อเธอ" เด็กๆเข้าฟรี
นอกจากนี้ วันที่ 5 ธ.ค.นี้ ยังเปิดให้เด็กๆ เข้าสวนสัตว์ฟรี ตลอดทั้งวัน สำหรับเด็กที่มีอายุไม่เกิน 12 ปี หรือความสูงไม่เกิน 135 เซนติเมตร อีกทั้งนักท่องเที่ยวยังได้สัมผัสความน่ารักของสรรพสัตว์ อาทิ หนูยักษ์คาปิบาร่า คุณแฟลชสล็อต 2 นิ้ว ครอบครับฮิปโปโปเตมัสแม่มะลิ ยีราฟคอยาว สิงโตขาว พร้อมทั้งให้อาหารละมั่ง แรดขาว ซึ่งเป็นกิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ตามธรรมชาติในด้านการหาอาหารให้กับพวกเขาอีกด้วย 
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จัดกิจกรรมวันดินโลก 5 ธ.ค. "แก้วกล้า เพื่อเธอ" เด็กๆเข้าฟรี