svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

พรุ่งนี้ ภาคอีสานอุณหภูมิลดลง1-2 องศา ภาคใต้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ระวังน้ำท่วม

13 พฤศจิกายน 2566
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

พยากรณ์อากาศพรุ่งนี้ มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางปกคลุมภาคอีสานและทะเลจีนใต้ ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนอง ขณะที่ภาคใต้ ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ฝนตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก เช็กพื้นที่จังหวัดเสี่ยงภัย ได้ที่นี่ ก่อนใคร

พยากรณ์อากาศพรุ่งนี้!!
กรมอุตุนิยมวิทยา รายงาน การพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

พรุ่งนี้ ภาคอีสานอุณหภูมิลดลง1-2 องศา ภาคใต้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ระวังน้ำท่วม

พรุ่งนี้ ภาคอีสานอุณหภูมิลดลง1-2 องศา ภาคใต้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ระวังน้ำท่วม

บริเวณความกดอากาศสูง หรือ มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ประกอบกับลมตะวันออกพัดปกคลุมบริเวณภาคตะวันออก ภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้ ในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณทะเลอันดามัน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง ยังคงมีฝนฟ้าคะนอง ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเล็กน้อยและอุณหภูมิจะลดลง 1–2 องศาเซลเซียส

สำหรับภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่อาจจะเกิดขึ้น สำหรับประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม

สำหรับบริเวณอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ไว้ด้วย

พรุ่งนี้ ภาคอีสานอุณหภูมิลดลง1-2 องศา ภาคใต้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ระวังน้ำท่วม

พรุ่งนี้ ภาคอีสานอุณหภูมิลดลง1-2 องศา ภาคใต้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ระวังน้ำท่วม

อนึ่ง ในช่วงวันที่ 16–19 พ.ย. 66 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรง โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง 5-7 องศาเซลเซียส ภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลง 4–6 องศาเซลเซียส ส่วนภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลง 2–4 องศาเซลเซียส

พรุ่งนี้ ภาคอีสานอุณหภูมิลดลง1-2 องศา ภาคใต้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ระวังน้ำท่วม

ออกประกาศ 13 พฤศจิกายน 2566

พรุ่งนี้ ภาคอีสานอุณหภูมิลดลง1-2 องศา ภาคใต้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ระวังน้ำท่วม

พรุ่งนี้ ภาคอีสานอุณหภูมิลดลง1-2 องศา ภาคใต้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ระวังน้ำท่วม

คาดหมายอากาศทั่วไป >> พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า 
ระหว่างวันที่ 13 – 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
ในช่วงวันที่ 13 – 15 พ.ย. 66

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเกิดขึ้นได้ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอุณหภูมิลดลง 1 - 3 องศาเซลเซียส ส่วนภาคเหนืออุณหภูมิลดลง 1 - 2 องศาเซลเซียส สำหรับลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนล่าง ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

พรุ่งนี้ ภาคอีสานอุณหภูมิลดลง1-2 องศา ภาคใต้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ระวังน้ำท่วม
ส่วนในช่วงวันที่ 16 – 19 พ.ย. 66

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรง โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง 5 - 7 องศาเซลเซียส ภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลง 4 – 6 องศาเซลเซียส ส่วนภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลง 2 – 4 องศาเซลเซียส

สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 - 2 เมตร

 

อุณหภูมิต่ำสุด ประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566

#กรมอุตุนิยมวิทยา #อุณหภูมิต่ำสุด

พรุ่งนี้ ภาคอีสานอุณหภูมิลดลง1-2 องศา ภาคใต้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ระวังน้ำท่วม

กราฟิกแสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย                                  

ข้อควรระวัง

ในช่วงวันที่ 16 – 19 พ.ย. 66 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบน ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น และลมแรง สำหรับเกษตรกรควรระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

ส่วนประชาชนบริเวณภาคใต้ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม สำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วง

ส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 17 - 19 พ.ย. 66 นี้ไว้ด้วย

ออกประกาศ 13 พฤศจิกายน 2566 12:00 น.

พยากรณ์ความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง ลมที่ระดับ ฝนสะสม ทุกๆ 3 ชม.และ 6 ชม. ลมที่ระดับ 925hPa และลมที่ระดับ 500hPa init.2023111112: มวลอากาศเย็นกำลังปานกลาง ได้แผ่ลงปกคลุมภาคอีสานแล้ว (สีฟ้าถึงสีน้ำเงิน) ฝนยังเกิดขึ้นได้ในวันนี้ (13/11/66) ลมเริ่มแรงขึ้น อากาศจะเริ่มเย็นลงเรื่อยๆ หลังวันพรุ่งนี้ (14 พ.ย.66) บริเวณประเทศไทยตอนบนฝนน้อยลง และอากาศจะเย็นลงมากช่วง 17 - 19 พ.ย.66 ต้องเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในสัปดาห์นี้ ส่วนภาคใต้ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนัก คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้น

พรุ่งนี้ ภาคอีสานอุณหภูมิลดลง1-2 องศา ภาคใต้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ระวังน้ำท่วม

การคาดหมายอากาศรายภาค ระหว่างวันที่ 13 – 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
 

พรุ่งนี้ ภาคอีสานอุณหภูมิลดลง1-2 องศา ภาคใต้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ระวังน้ำท่วม ภาคเหนือ

 • ในวันที่ 13 และ 16 พ.ย. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 30 ของพื้นที่ 
 • ส่วนในช่วงวันที่ 14 – 15 พ.ย. 66 มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง และอุณหภูมิจะลดลง 1 – 2 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิต่ำสุด 21 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.
 • บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8 - 15 องศาเซลเซียส
 • โดยในช่วงวันที่ 17 - 19 พ.ย. 66 อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 4 – 6 องศาเซลเซียส 
 • อุณหภูมิต่ำสุด 16 – 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม.
 • บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5 - 12 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • ในช่วงวันที่ 13 – 16 พ.ย. 66 อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 1 – 3 องศาเซลเซียส โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาค 
 • อุณหภูมิต่ำสุด 19 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 25 กม./ชม. 
 • บริเวณยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 13 - 17 องศาเซลเซียส 
 • โดยในช่วงวันที่ 17 - 19 พ.ย. 66 อากาศเย็นถึงหนาว กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 5 – 7 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิต่ำสุด 14 – 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม.  
 • บริเวณยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และ อุณหภูมิต่ำสุด 7 - 13 องศาเซลเซียส 

ภาคกลาง

 • ในวันที่ 13 และ 16 พ.ย. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่
 • ส่วนในช่วงวันที่ 14 - 15 พ.ย. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่
 • อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.
 • โดยในช่วงที่ 17 – 19 พ.ย. 66 อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 2 – 4 องศาเซลเซียส 
 • อุณหภูมิต่ำสุด 19 – 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 30  กม./ชม.

ภาคตะวันออก

 • ในวันที่ 13 และ 16 พ.ย. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 – 40 ของพื้นที่
 • ลมตะวันออก ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร
 • ส่วนในช่วงที่ 14 – 15 พ.ย. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่
 • อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 34 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร
 • โดยในช่วงที่ 17 – 19 พ.ย. 66 อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 2 – 4 องศาเซลเซียส 
 • อุณหภูมิต่ำสุด 20 – 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 32 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

กราฟิกแสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย

พรุ่งนี้ ภาคอีสานอุณหภูมิลดลง1-2 องศา ภาคใต้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ระวังน้ำท่วม

พรุ่งนี้ ภาคอีสานอุณหภูมิลดลง1-2 องศา ภาคใต้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ระวังน้ำท่วม

พรุ่งนี้ ภาคอีสานอุณหภูมิลดลง1-2 องศา ภาคใต้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ระวังน้ำท่วม

พรุ่งนี้ ภาคอีสานอุณหภูมิลดลง1-2 องศา ภาคใต้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ระวังน้ำท่วม

ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)

 • ในช่วงวันที่ 13 - 16 พ.ย. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 – 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากทางตอนบนของภาคในวันที่ 15 - 16 พ.ย. 66
 • อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 34 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
 • ส่วนในช่วงวันที่ 17 - 19 พ.ย. 66 
 • ตอนบนของภาค : อากาศเย็นในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลง 1 – 3 องศาเซลเซียส โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 – 30 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
 • อุณหภูมิต่ำสุด 21 – 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 33 องศาเซลเซียส
 • ตอนล่างของภาค : มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
 • อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 33 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 - 40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)

 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 – 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตลอดช่วง 
 • อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 34 องศาเซลเซียส
 • ในช่วงวันที่ 13 - 16 พ.ย. 66 ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร
 • ในช่วงวันที่ 17 - 19 พ.ย. 66 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 – 2 เมตร

กรุงเทพและปริมณฑล

 • ในวันที่ 13 และ 16 พ.ย. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 – 40 ของพื้นที่
 • ส่วนในช่วงวันที่ 14 - 15 พ.ย. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่
 • อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 35 องศาเซลเซีย ลมตะวันออก ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.
 • โดยในช่วงที่ 17 - 19 พ.ย. 66 อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 2 – 4 องศาเซลเซียส 
 • อุณหภูมิต่ำสุด 20 – 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 30  กม./ชม.

ออกประกาศ 13 พฤศจิกายน 2566 12:00 น.

พรุ่งนี้ ภาคอีสานอุณหภูมิลดลง1-2 องศา ภาคใต้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ระวังน้ำท่วม
พยากรณ์อากาศวันพรุ่งนี้ !! 
พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย 18:00 น. วันนี้ ถึง 18:00 น. วันพรุ่งนี้

ภาคเหนือ

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่
ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ตาก 
กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และพิษณุโลก

อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส 
ลมตะวันออก ความเร็ว 5-15 กม./ชม. 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส 
โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนมากทางตอนล่างของภาค

อุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ภาคกลาง

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่
ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี นครสวรรค์ อุทัยธานี พระนครศรีอยุธยา 
กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม

อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส 
ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่
ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี และระยอง 

อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส 
ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 
ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 
พัทลุง สงขลา และปัตตานี

อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. 
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
บริเวณจังหวัดระนอง พังงา และกระบี่

อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

กรุงเทพและปริมณฑล

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่
อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียส 
ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม. 

พรุ่งนี้ ภาคอีสานอุณหภูมิลดลง1-2 องศา ภาคใต้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ระวังน้ำท่วม

พรุ่งนี้ ภาคอีสานอุณหภูมิลดลง1-2 องศา ภาคใต้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ระวังน้ำท่วม

พรุ่งนี้ ภาคอีสานอุณหภูมิลดลง1-2 องศา ภาคใต้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ระวังน้ำท่วม พรุ่งนี้ ภาคอีสานอุณหภูมิลดลง1-2 องศา ภาคใต้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ระวังน้ำท่วม

พรุ่งนี้ ภาคอีสานอุณหภูมิลดลง1-2 องศา ภาคใต้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ระวังน้ำท่วม

พรุ่งนี้ ภาคอีสานอุณหภูมิลดลง1-2 องศา ภาคใต้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ระวังน้ำท่วม

พรุ่งนี้ ภาคอีสานอุณหภูมิลดลง1-2 องศา ภาคใต้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ระวังน้ำท่วม

พรุ่งนี้ ภาคอีสานอุณหภูมิลดลง1-2 องศา ภาคใต้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ระวังน้ำท่วม พรุ่งนี้ ภาคอีสานอุณหภูมิลดลง1-2 องศา ภาคใต้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ระวังน้ำท่วม

พยากรณ์ฝนสะสมรายวัน (ทุกๆ 24 ชม.:(นับตั้งแต่ 07.00น. ถึง 07.00น.วันรุ่งขึ้น) 10 วันล่วงหน้า ระหว่าง 13-22 พ.ย.66 อัพเดท 202311212 จากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรป (ECMWF) :

วันนี้ (13 พ.ย.66) มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางเริ่มแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระลอกๆ ทำให้ลมหนาวที่พัดปกคลุมมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับวันนี้ ยังมีลมตะวันออก ตะวันออกเฉียงใต้พัดแทรกเข้ามาปกคลุมบางช่วง ยังมีฝนรบกวน ยังไม่ขาดเม็ด เป็นฝน/ฝนฟ้าคะนอง โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก กทม.และปริมณฑล เมฆมากช่วงบ่าย ต้องเฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองวันนี้ อีก 1 วัน แจ้งเตือน พี่น้องเกษตรกร ที่กำลังเก็บเกี่ยวและตากผลผลิต (ข้าวนาปี) งานกลางแจ้ง เช้าถึงบ่ายแดดพอมีแดด เย็นๆ มีเมฆมาก และมีฝน อากาศยังไม่เย็นลงมากนัก ความชื้นสูง ส่วนภาคใต้ยังมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ต้องเฝ้าระวัง พี่น้องชาวเรือระวังคลื่นลมแรงบริเวณที่ฝนฟ้าคะนอง

ในช่วง 14 -20 พ.ย.66 ฤดูหนาวมาช้าแต่มาชัวร์ เตรียมรับลมหนาว คาดว่่าจะมีมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรง แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอบนเป็นระลอกๆ ทำให้ลมหนาวพัดต่อเนื่องและแรงขึ้น ฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนเริ่มลดลง อาจจะยังมีฝนเกิดขึ้นได้บ้างช่วงที่มวลอากาศเย็นแผ่ลงมาระยะแรก (เช่นในวันที่ 16 พ.ย.66) หลังจากนั้นอุณหภูมิจะเริ่มลดลง และมีลมแรง ต้องเฝ้าระวังสุขภาพช่วงที่อากาศหนาวเย็นลง เป็นสัญญาณการเริ่มต้นฤดูหนาวเริ่มชัดขึ้นในช่วงนี้ เตรียมวางแผนไปสัมผัสเย็นถึงหนาวได้ โดยเฉพาะตามยอดดอย ยอดภู อากาศหนาวถึงหนาวจัด (17 - 20 พ.ย.66) พื้นราบอากาศเย็น

พรุ่งนี้ ภาคอีสานอุณหภูมิลดลง1-2 องศา ภาคใต้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ระวังน้ำท่วม

พรุ่งนี้ ภาคอีสานอุณหภูมิลดลง1-2 องศา ภาคใต้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ระวังน้ำท่วม

พรุ่งนี้ ภาคอีสานอุณหภูมิลดลง1-2 องศา ภาคใต้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ระวังน้ำท่วม

ช่วง 21-22 พ.ย.66 มวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาเริ่มกำลังอ่อนลง ทำให้อากาศอุ่นขึ้น ไทยตอนบนฝนยังน้อย ส่วนภาคใต้ตั้งแต่ จ.ชุมพร ลงไป ต้องระวังฝนตกหนักต่อเนื่อง คลื่นลมแรงขึ้น ปีนี้การเริ่มต้นฤดูหนาวมาช้า อาจจะเลื่อนไปในช่วงกลางเดือน พ.ย. ช่วงแรกๆ อาจจะยังมีฝนฟ้าคะนอง

(ข้อมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลนำเข้าใหม่ ภายใต้เงื่อนไขของปีที่เกิดปรากฎการณ์เอลนีโญ ซึ่งทำให้สภาวะฝนและพายุเปลี่ยนแปลงไป ใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ)

พรุ่งนี้ ภาคอีสานอุณหภูมิลดลง1-2 องศา ภาคใต้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ระวังน้ำท่วม

ออกประกาศ 13 พฤศจิกายน 2566

ขอขอบคุณที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา 

พรุ่งนี้ ภาคอีสานอุณหภูมิลดลง1-2 องศา ภาคใต้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ระวังน้ำท่วม

logoline