svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

"จ่ายเงินเดือนคนละครึ่ง" กรมบัญชีกลางถ่ายทอดสดแจงทำความเข้าใจพรุ่งนี้

30 ตุลาคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ไอเดียนายกฯ กรมบัญชีกลาง ถ่ายทอดสดชี้แจงข้าราชการทั่วประเทศ เตรียมพร้อมรับนโยบายจ่ายเงินเดือนคนละครึ่ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันกับแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนแบบใหม่ และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้  

30 ตุลาคม 2566  ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า  สืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566  นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้มีแนวความคิด ปรับรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนขัาราชการ ในลักษณะ จ่ายสองรอบ หรือที่กล่าวกันว่าเป็นนโยบายจ่ายเงินเดือนคนละครึ่ง  เพื่อเป็นทางเลือกให้ข้าราชการ ได้รับเงินเดือนไปชำระหนี้สิน และให้เกิดการใช้จ่ายด้วยความคล่องตัว จนออกเป็นมติ คณะรัฐมนตรี

\"จ่ายเงินเดือนคนละครึ่ง\" กรมบัญชีกลางถ่ายทอดสดแจงทำความเข้าใจพรุ่งนี้  

โดยมีมติ มอบหมายให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) เร่งศึกษาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดในการจ่ายเงินเดือนของข้าราชการโดยแบ่งจ่ายเป็น 2 รอบ เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่ข้าราชการ ทั้งนี้ ให้เร่งรัดการพิจารณาดำเนินการเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ ภายในวันที่ 1 มกราคม 2567  

\"จ่ายเงินเดือนคนละครึ่ง\" กรมบัญชีกลางถ่ายทอดสดแจงทำความเข้าใจพรุ่งนี้

 

เริ่มแล้ว !ชี้แจงนโยบายนายกฯ เศรษฐา จ่ายเงินเดือนขรก.คนละครึ่ง. เอาด้วยแค่ไหน

การเปลี่ยนแปลงระบบจ่ายเงินเดือน ขรก.ทั่วประเทศครั้งสำคัญ อันเป็นแนวคิดสุดเปรื่องของนายกฯเศรษฐา ที่เข้ามารับตำแหน่งใหม่. และทันทีที่มีการประชุมครม. เมื่อเดือนก.ย. ได้สั่งการ กระทรวงการคลัง(กรมบัญชีกลาง) ดำเนินการเรื่องนี้ทันที

การประชุมชี้แจงการปรับเงื่อนวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ณ ห้องประชุม กรมบัญชีกลาง เริ่มถ่ายทอดสด เวลา 10.00 น.

ชมคลิปถ่ายสดได้ที่นี่ >> https://fb.watch/o09V3QRdlD/?mibextid=Nif5oz

\"จ่ายเงินเดือนคนละครึ่ง\" กรมบัญชีกลางถ่ายทอดสดแจงทำความเข้าใจพรุ่งนี้

ความคืบหน้าล่าสุด กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง จึงได้เชิญข้าราชการ และประชาชน ติดตามรับชมการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ "การปรับเงื่อนไขวิธีการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ" ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยจะมีการไลฟ์สดทาง facebook กรมบัญชีกลาง  เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันกับแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนแบบใหม่ และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้

\"จ่ายเงินเดือนคนละครึ่ง\" กรมบัญชีกลางถ่ายทอดสดแจงทำความเข้าใจพรุ่งนี้

เริ่มแล้ว !ชี้แจงนโยบายนายกฯ เศรษฐา จ่ายเงินเดือนขรก.คนละครึ่ง. เอาด้วยแค่ไหน

การเปลี่ยนแปลงระบบจ่ายเงินเดือน ขรก.ทั่วประเทศครั้งสำคัญ อันเป็นแนวคิดสุดเปรื่องของนายกฯเศรษฐา ที่เข้ามารับตำแหน่งใหม่. และทันทีที่มีการประชุมครม. เมื่อเดือนก.ย. ได้สั่งการ กระทรวงการคลัง(กรมบัญชีกลาง) ดำเนินการเรื่องนี้ทันที

การประชุมชี้แจงการปรับเงื่อนวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ณ ห้องประชุม กรมบัญชีกลาง เริ่มถ่ายทอดสด เวลา 10.00 น.

ชมคลิปถ่ายสดได้ที่นี่ >>  https://fb.watch/o09V3QRdlD/?mibextid=Nif5oz

logoline