svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ราชบัณฑิตยสภา บัญญัติศัพท์ คลิกเบต (Clickbait) แปลได้ว่า “พาดหัวยั่วให้คลิก”

โซเชียลแชร์สนั่น หลัง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ประกาศศัพท์บัญญัติ คำว่า clickbait ว่า “พาดหัวยั่วให้คลิก” ทั้งนี้สามารถเขียนทับศัพท์ “คลิกเบต” ได้เช่นกัน

2 ตุลาคม 2566 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เผยแพร่ผ่าน เฟซบุ๊กแฟนเพจ เกี่ยวกับศัพท์บัญญัติของคำว่า คลิกเบต (clickbait) ที่หลายคนมักได้ยินบ่อย ๆ โดยเฉพาะในแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอข่าวออนไลน์ของหลาย ๆ สำนัก

ราชบัณฑิตยสภา บัญญัติศัพท์ คลิกเบต (Clickbait) แปลได้ว่า “พาดหัวยั่วให้คลิก”

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ระบุว่า clickbait พาดหัวยั่วให้คลิก, คลิกเบต พาดหัวยั่วให้คลิก, คลิกเบต เป็นศัพท์บัญญัติของคำว่า clickbait หมายถึง การพาดหัวข่าวหรือหัวข้อเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ต เพื่อดึงดูดความสนใจให้ผู้อ่านเกิดความอยากรู้อยากติดตามอ่านเนื้อหาโดยคลิกเข้าไปอ่าน ซึ่งเนื้อหาที่นำเสนอนั้นอาจไม่มีประเด็นสำคัญ เนื้อหาไม่ครบถ้วน เนื้อหาบิดเบือนไม่ถูกต้อง และไม่ได้ตอบข้อสงสัยหรือความอยากรู้ของผู้อ่านตามระบุในหัวข้อข่าว มีลักษณะไม่น่าเชื่อถือ หลอกล่อ เชิญชวนเข้ามาให้อ่านเนื้อหา เปรียบเสมือนการใช้เบ็ดล่อเหยื่อให้ตกหลุมพราง

ราชบัณฑิตยสภา บัญญัติศัพท์ คลิกเบต (Clickbait) แปลได้ว่า “พาดหัวยั่วให้คลิก”

วัตถุประสงค์หลักของพาดหัวข่าวยั่วให้คลิกคือต้องการดึงดูด และเพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บเพจของผู้สร้างเนื้อหาเพื่อหารายได้จากการโฆษณาด้วยยอดคลิกจำนวนมากซึ่งดึงดูดโฆษณาได้มากที่สุดและมักปรากฏบนสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) ยูทูบ (YouTube) ส่วนใหญ่มักปรากฏในหัวข้อข่าว หรือรูปภาพหน้าปกให้ดูน่าสนใจ แต่บอกรายละเอียดไม่หมด บิดเบือนจากความเป็นจริง เพื่อให้คนที่อ่านหัวข้อใคร่รู้ความจริง หรือต้องการอ่านเนื้อหาข่าว ทำให้เพิ่มยอดการเข้าชมจากผู้สร้างข่าวดังกล่าวได้

ราชบัณฑิตยสภา บัญญัติศัพท์ คลิกเบต (Clickbait) แปลได้ว่า “พาดหัวยั่วให้คลิก”

พาดหัวยั่วให้คลิก ปรากฏบนสื่อออนไลน์เป็นจำนวนมาก ทั้งในหน้าฟีดข่าว เพจ หรือสำนักข่าวต่าง ๆ อาจเป็นเพราะแข่งขันกันหารายได้จากการโฆษณา หรือด้วยเหตุผลอื่น ทำให้ต้องสร้างความน่าสนใจของข่าวด้วยวิธีการต่าง ๆ ดึงดูดให้เกิดการคลิกมากยิ่งขึ้น แม้ว่าหัวข้อข่าวจะไม่ตรงกับข่าว บอกรายละเอียดไม่หมดก็ตาม

ราชบัณฑิตยสภา บัญญัติศัพท์ คลิกเบต (Clickbait) แปลได้ว่า “พาดหัวยั่วให้คลิก”

การพาดหัวข่าวแบบพาดหัวยั่วให้คลิกได้สร้างผลกระทบต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร คุณภาพเนื้อหา และสิทธิของการรับรู้ข่าวสารของผู้ใช้สื่อออนไลน์บ้างไม่มากก็น้อย กล่าวคือ โดยลักษณะของการพาดหัวข่าวแบบพาดหัวยั่วให้คลิกช่วยเพิ่มความสนใจ และเพิ่มยอดผู้ชมเว็บไซต์ได้มากขึ้น แต่การใช้ภาษาดึงดูดจากหัวข้อข่าว หรือหัวเรื่องได้นำไปสู่ความเข้าใจผิดตั้งแต่ต้นในหลาย ๆ กรณี หากผู้ใช้สื่อออนไลน์กดเข้าไปอ่านข่าวก็จะพบแต่เนื้อหาข้อมูลที่บิดเบือน ผิดพลาด ไม่ครบถ้วน ในขณะเดียวกันหากอ่านเพียงหัวข้อข่าวอย่างเดียวก็อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือตัดสินเนื้อหาอย่างผิด ๆ อันทำให้เกิดภาวะข้อมูลข่าวสารปลอม ข้อมูลข่าวสารคลาดเคลื่อน และข้อมูลข่าวสารผิดพลาดได้ 

ราชบัณฑิตยสภา บัญญัติศัพท์ คลิกเบต (Clickbait) แปลได้ว่า “พาดหัวยั่วให้คลิก”

ขอขอบคุณที่มา : หนังสือพจนานุกรมศัพท์นิเทศศาสตร์ร่วมสมัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา
หนังสือเล่มนี้มีวางจำหน่ายแล้วในร้านหนังสือออนไลน์สำนักงานราชบัณฑิตยสภา https://book.orst.go.th/