svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

"สทนช." เตรียม 6 แผน ฝ่าวิกฤต EEC น้ำน้อย มั่นใจน้ำเพียงพอตลอดฤดูฝน-แล้งหน้า

19 กันยายน 2566

"สทนช." เตรียม 6 แผน ฝ่าวิกฤตพื้นที่ "EEC" น้ำน้อย หลังค่าฝนต่ำกว่าปกติ 80% การันตีน้ำใช้ในภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ EEC เพียงพอตลอดฤดูฝนปีนี้ และฤดูแล้งปีหน้า

19 กันยยายน 2566 ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผว่า สทนช. ได้มีการประชุมร่วม กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กฟผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการประเมินสถานการณ์น้ำ ในพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ว่า แม้สถานการณ์เอลนีโญของไทย จะส่งผลกระทบต่อปริมาณฝนตกสะสม ที่ต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ย 

โดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออก ที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมากกว่า 80% ก็ตาม แต่จากการประเมินสถานการณ์น้ำ พบว่า พื้นที่ EEC จะมีน้ำเพียงพอ สำหรับใช้ในภาคครัวเรือน ภาคเกษตร ภาคพาณิชยกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคการท่องเที่ยว ตลอดฤดูฝนนี้ และฤดูแล้งที่กำลังจะมาถึงอย่างแน่นอน
ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)
 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยง จากการประเมินสถานการณ์น้ำ สทนช. ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการวางแผนสูบน้ำ ผ่านโครงข่ายน้ำภาคตะวันออก เพื่อเติมน้ำต้นทุนระหว่างพื้นที่ ดังนี้ 

แผนที่ 1. แผนสูบจากคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต-คลองพานทอง-อ่างเก็บน้ำบางพระ จ.ชลบุรี ระยะเวลาช่วงเดือน ก.ค. - พ.ย. 66 จำนวน 61 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ปัจจุบันสูบน้ำไปแล้ว จำนวน 24.49 ล้าน ลบ.ม. เป็นไปตามแผน 

แผนที่ 2. แผนสูบจากแม่น้ำบางปะกง-อ่างบางพระ ระยะเวลาช่วงเดือน ส.ค. - พ.ย. 66 จำนวน 24.45 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันสูบน้ำจำนวน 7.54 ล้าน ลบ.ม. เป็นไปตามแผนเช่นกัน โดยการสูบน้ำช่วงนี้ จะดำเนินการในช่วงที่คุณภาพน้ำในแม่น้ำบางปะกง มีค่าความเค็มไม่เกิน 0.5 กรัมต่อลิตร 

แผนที่ 3. แผนสูบอ่างประแสร์-อ่างฯหนองปลาไหล ระยะเวลาช่วงเดือน พ.ย. 66 - มิ.ย. 67 จำนวน 37 ล้าน ลบ.ม. คาดการณ์ว่า เมื่อสิ้นสุดเดือน มิ.ย. 67 จะสูบน้ำได้รวม 30-35 ล้าน ลบ.ม. โดยแผนที่ 2 และแผนที่ 3 ดำเนินการโดย บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ East Water
พื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

 

แผนที่ 4. แผนสูบน้ำจากสถานีสูบน้ำคลองสะพาน-อ่างประแสร์ ระยะเวลาช่วงเดือน ก.ค. - พ.ย. 66 จำนวน 50 ล้าน ลบ.ม. ทั้งนี้ได้เริ่มสูบก่อนแผน เมื่อเดือน พ.ค. 66 ปัจจุบันสูบได้เพียง 2.6 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากบริเวณคลองสะพาน เกิดฝนทิ้งช่วง และปริมาณฝนตกน้อย กว่าค่าเฉลี่ยราว 70%   

แผนที่ 5. แผนสูบจากคลองวังโตนด-อ่างประแสร์ ระยะเวลาช่วงเดือน ก.ย. - พ.ย. 66 จำนวน 25 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งระดับน้ำในคลองวังโตนด สูงถึงเกณฑ์การสูบ และได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการลุ่มน้ำคลองวังโตนดแล้ว ขณะนี้ กรมชลประทาน ได้ดำเนินการร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อสูบน้ำตามปริมาณที่กำหนดไว้ 

แผนที่ 6. แผนสูบจากอ่างประแสร์-อ่างคลองใหญ่ ระยะเวลาช่วงเดือน มิ.ย. - ธ.ค. 66 จำนวน 63 ล้าน ลบ.ม. ได้ดำเนินการสูบก่อนแผน ในเดือน พ.ค. 66 ปัจจุบันสูบไปแล้ว 30 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งในส่วนนี้ยังคงเป็นไปตามแผน ไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคใด ๆ
"สทนช." เตรียม 6 แผน ฝ่าวิกฤต EEC น้ำน้อย มั่นใจน้ำเพียงพอตลอดฤดูฝน-แล้งหน้า  

ดร.สุรสีห์ กล่าวว่า ทั้งนี้ ยังได้คาดการณ์อีกว่า ทิศทางร่องมรสุม จะพัดผ่านภาคตะวันออก ในช่วงเดือน ต.ค. นี้ ซึ่งในพื้นที่ ยังสามารถรับน้ำได้อีกมากกว่า 2,000 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก มีฝนตกเล็กน้อยถึงฝนตกมาก ที่ อ.ขลุง จ.จันทบุรี อ.เขาสมิง และ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

ส่วนปริมาณน้ำในแม่น้ำส่วนใหญ่ อยู่ในเกณฑ์ 50 - 80% มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ สะสม 1 สัปดาห์ รวมอยู่ที่ 47.62 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สะสม 1 สัปดาห์ รวม 93 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำใช้การได้ในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง และอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ รวมกันอยู่ที่ 380 ล้าน ลบ.ม. 

จนถึงขณะนี้ การจัดสรรน้ำจากอ่างเก็บน้ำ เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในทุกกิจกรรม ยังคงเป็นไปตามแผน  ประกอบกับการสูบผันน้ำ ระหว่างโครงข่ายเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ช่วยเสริมความมั่นคงน้ำต้นทุน ให้พื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ ให้กับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องต่อไป
"สทนช." เตรียม 6 แผน ฝ่าวิกฤต EEC น้ำน้อย มั่นใจน้ำเพียงพอตลอดฤดูฝน-แล้งหน้า