svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

เผยข้อมูลสุดอึ้ง บริษัท "กำนันนก" หั่นราคาประมูลงาน ต่ำกว่าราคากลางกว่า 40% 

เพจดังเผย ชุดข้อมูลสุดทึ่ง บริษัท "กำนันนก" กำนันคนดังจังหวัดนครปฐม ผู้ต้องหาคดีสั่งยิงตำรวจทางหลวง สารวัตรแบงค์เสียชีวิต พบข้อมูลเชิงลึก 2 บริษัทฯ รับเหมาก่อสร้าง ทุบราคาประมูลงาน ต่ำกว่าราคากลางกว่า 40% เพียบ

ยังคงเป็นที่จับตา ประเด็นร้อนๆ เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของนายประวีณ จันทร์คล้าย หรือ "กำนันนกนครปฐม" กำนันคนดังโลกออนไลน์ คนดังในข่าววันนี้ ผู้ต้องหาคดีสั่งยิง ตำรวจทางหลวง สารวัตรแบงค์เสียชีวิต จนกลายเป็นที่สนใจของสังคมในวงกว้าง โดยเฉพาะขุมข่ายธุรกิจของกำนันนก ซึ่งเขามีชื่อเป็นหนึ่งในถือหุ้นในบริษัทรับเหมาก่อสร้างชื่อดังแห่งนครปฐม ร่วมกับคนในตระกูล “จันทร์คล้าย” อย่างน้อย 2 แห่ง คือ บริษัท ป.พัฒนารุ่งโรจน์ก่อสร้าง จำกัด และ บริษัท ป.รวีกนก ก่อสร้าง จำกัด

เผยข้อมูลสุดอึ้ง บริษัท \"กำนันนก\" หั่นราคาประมูลงาน ต่ำกว่าราคากลางกว่า 40% 

กระแสร้อนๆ ชวนคอข่าวส่องข้อมูลลึกๆ โดยล่าสุด "ฐานเศรษฐกิจออนไลน์" เพจข่าวชื่อดังในเครือเนชั่น เผยชุดข้อมูลที่น่าสนใจ ระบุว่า 

มีข้อมูลชุดหนึ่งระบุชัดถึงการเข้าไปรับงานจัดซื้อจัดจ้างในโครงการของรัฐ โดยเฉพาะงานก่อสร้างของ อบจ. เทศบาล อบต. ในจังหวัดนครปฐม ทั้งงานซ่อมแซม และ ปรับปรุงถนน ของทั้ง 2 บริษัทมีมากกว่า 1,311 สัญญา คิดเป็นวงเงินมูลค่ากว่า 7 พันล้านบาท

ไม่เพียงเท่านั้น เมื่อตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเข้าไปรับงานเป็นคู่สัญญากับรัฐในหลายโครงการแล้วนั้น "ฐานเศรษฐกิจ" ยังพบข้อมูลที่น่าตกตะลึงอีกอย่าง นั่นคือ การเข้าร่วมประมูลงานจนได้โครงการของรัฐมาหลาย ๆ โครงการ ทั้งสองบริษัท เสนอราคากลางประมูลต่ำกว่าราคากลางอย่างน่าตกใจ

นั่นเพราะบางโครงการมีการเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางถึง 40-45% ซึ่งตามปกติแล้วการเสนอราคากลางไม่น่าจะต่ำกว่า 15% โดยตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เผยข้อมูลสุดอึ้ง บริษัท \"กำนันนก\" หั่นราคาประมูลงาน ต่ำกว่าราคากลางกว่า 40% 

โดยเฉพาะในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคารายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ตั้งแต่ 15% ขึ้นไป คณะกรรมการกำหนดราคากลาง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

สำหรับรายละเอียดของโครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินการโดย บริษัท ป.พัฒนารุ่งโรจน์ก่อสร้าง จำกัด และ บริษัท ป.รวีกนก ก่อสร้าง จำกัด ซึ่งตรวจสอบพบว่าโครงการที่ทั้ง 2 บริษัทได้รับงานประมูล และมีการเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางจำนวนมาก อาทิ

บริษัท ป.พัฒนารุ่งโรจน์ก่อสร้าง จำกัด 

ปี 2564
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนถวิลราษฎร์บูรณะจากแยกถนนทหารบกจนถึงสุดเขตเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของเทศบาลนครนครปฐม ราคากลาง 2,142,044 บาท ราคาประมูลที่ได้รับงาน 1,770,000 บาท ต่ำกว่าราคากลาง 372,044 บาท หรือต่ำกว่าราคากลาง 17.37%

ปี 2565
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณเลียบคลองโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ราคากลาง 4,474,488 บาท ราคาประมูลที่ได้รับงาน 2,806,660 บาท ต่ำกว่าราคากลาง 1,667,828 บาท หรือต่ำกว่าราคากลาง 37.27% 

บริษัท ป.รวีกนก ก่อสร้าง จำกัด
ปี 2565 

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองบางเลน หมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 5 บ้านไผ่เกาะ,บ้านเกาะเล็ก,บ้านไผ่หูช้าง ตำบลไผ่หูช้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง ราคากลาง 5,655,622 บาท ราคาประมูลที่ได้รับงาน 3,105,510 บาท ต่ำกว่าราคากลาง 2,550,112 บาท หรือต่ำกว่าราคากลาง 45.09%

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม ราคากลาง  6,137,721 บาท ราคาประมูลที่ได้รับงาน 3,886,886 บาท ต่ำกว่าราคากลาง 2,250,835 บาท หรือต่ำกว่าราคากลาง 36.67%

ปี 2566 

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง  ราคากลาง 7,184,760 บาท ราคาประมูลที่ได้รับงาน 3,978,897 บาท ต่ำกว่าราคากลาง 3,205,863 บาท หรือต่ำกว่าราคากลาง 44.62%

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 3 หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน ราคากลาง 1,100,885 บาท ราคาประมูลที่ได้รับงาน 636,024 บาท ต่ำกว่าราคากลาง 464,861 บาท หรือต่ำกว่าราคากลาง 42.23%

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 5,13 ตำบลบางปลา เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 6,601,259 บาท ราคาประมูลที่ได้รับงาน 3,683,000 บาท ตำกว่าราคากลาง 2,917,593 บาท หรือต่ำกว่าราคากลาง 44.20 %

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในเขตเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม ราคากลาง 1,974,000 บาท ราคาประมูลที่ได้รับงาน 1,198,911 บาท ต่ำกว่าราคากลาง 775,089 บาท หรือต่ำกว่าราคากลาง 39.26 %
 

ทั้งหมดนี่คือตัวอย่าง ของ 2 บริษัทฯ ที่ "กำนันนก" ถือหุ้นเข้าไปประมูลงานจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม ต่ำกว่าราคากลางจนผิดสังเกตุ หากมีความคืบหน้า จะเร่งตรวจสอบและรายงานความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะ

เผยข้อมูลสุดอึ้ง บริษัท \"กำนันนก\" หั่นราคาประมูลงาน ต่ำกว่าราคากลางกว่า 40%  คอข่าวเนชั่นออนไลน์ สามารถเกาะติดทุกประเด็นร้อนๆ คดีกำนันนก สารวัตรแบงค์ ได้ที่นี่ เราพร้อมเจาะ เกาะติดทุกกระแสร้อนๆ หากมีความเคลื่อนไหวในมิติอื่นๆ จะเร่งนำเสนอโดยด่วน 

ขอขอบคุณที่มา ฐานเศรษฐกิจ