svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ศรีสุวรรณ ยัน ไม่มีท้อ แม้สมาคมฯ ถูกยุบทิ้ง ลั่น! ตอนนี้ได้ตำแหน่งใหม่แล้ว

10 มิถุนายน 2566
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

จับตาความปัง "ศรีสุวรรณ จรรยา" ปล่อยโพสต์ มุ่งมั่นยืนหยัดทำหน้าที่ร้องเรียนตรวจสอบต่อไปแบบไม่มีท้อ แม้สมาคมฯถูกยุบทิ้ง ลั่นแรง ตอนนี้ได้ตำแหน่งใหม่แล้ว คอข่าวต้องไม่พลาด อีกความคืบหน้าประเด็นร้อนๆ คนดังในข่าววันนี้ ที่คอข่าวต้องไม่พลาด

ภายหลังจาก นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง (ปค.) ฐานะนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร ลงนามในหนังสือคำสั่งที่ 1015/2566 ลงวันที่ วันที่ 9 มิ.ย. 2566 เรื่องเพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยของนายศรีสุวรรณ จรรยา ใจความระบุว่า

ศรีสุวรรณ ยัน ไม่มีท้อ แม้สมาคมฯ ถูกยุบทิ้ง ลั่น! ตอนนี้ได้ตำแหน่งใหม่แล้ว

ตามที่ได้มีคำสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฯ นี้ขึ้น เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2552 นั้น จากการตรวจสอบพยานหลักฐานต่างๆ ข้อเท็จจริงปรากฏว่าภายหลังการจดทะเบียนสมาคมฯ พบว่าบุคคลในสมาคมฯ ทั้ง 3 คน จากทั้งหมด 11 คนให้ถ้อยคำยืนยันสอดคล้องว่าไม่เคยเป็นสมาชิกสมาคมฯ แต่อย่างใด และบุคคลอีก 2 คนในสมาคมฯ ให้ถ้อยคำยืนยันสอดคล้องกันว่าไม่เคยเข้าร่วมประชุมคณะผู้เริ่มก่อตั้งสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 26 พ.ค.51 ประกอบคำขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฯ ต่อนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานครนั้น บุคคลดังกล่าวมิได้รู้เห็นด้วยแต่อย่างใด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

 

หนังสือระบุ ว่า

ทั้งนี้ พยานหลักฐานจึงมีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าการยื่นคำขอจดทะเบียนสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย มิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 81 กล่าวคือ มีจำนวนสมาชิกไม่ครบ 10 คน จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 49 ประกอบมาตรา 60 แห่งพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 เพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนและใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย อย่างไรก็ตาม หากประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ ให้ยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งดังกล่าวต่อนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานครภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง

ศรีสุวรรณ ยัน ไม่มีท้อ แม้สมาคมฯ ถูกยุบทิ้ง ลั่น! ตอนนี้ได้ตำแหน่งใหม่แล้ว

ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจาก นายศรีสุวรรณ จรรยา ที่ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ใจความระบุว่า
 
"ศรีสุวรรณ ยังยืนหยัดที่จะทำหน้าที่ร้องตรวจสอบนักการเมือง-พรรคการเมืองเหมือนเดิม เพื่อประโยชน์สาธารณะ สะกดคำว่าท้อถอยไม่เป็นครับ"


และนายศรีสุวรรณ ได้เปลี่ยนตำแหน่งจากเดิม "เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย" เป็น "ประชาชนผู้รักชาติรักแผ่นดิน" ในการยื่นหนังสือต่อกองบัญชาการสอบสวนกลาง(บช.ก.) เพื่อร้องทุกกล่าวโทษผู้ที่มีพฤติการณ์หรือกระทำการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ กรณีที่มีการจัดเสวนาเปิดตัวองค์กรขบวนนักศึกษาแห่งชาติ ( Pelajar Kebangsaan Patani ) โดยกลุ่มเครือข่าย PerMAS เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 66 ที่ มอ.ปัตตานี ที่ผ่านมา

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

ศรีสุวรรณ ยัน ไม่มีท้อ แม้สมาคมฯ ถูกยุบทิ้ง ลั่น! ตอนนี้ได้ตำแหน่งใหม่แล้ว

logoline