svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

กยท. ดีลภาครัฐ ดันใช้ "ผ้าเคลือบน้ำยางสำหรับปูสระ" หนุนการใช้ยางเพิ่มขึ้น

08 มิถุนายน 2566
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

กยท. เดินหน้าสนับสนุนและส่งเสริม "ผ้าเคลือบน้ำยางสำหรับปูสระ” เตรียมเร่งเจรจาหน่วยงานรัฐ ที่มีโครงการขุดสระเก็บน้ำใช้งาน เผยเพียงตำบลละ 1 แห่ง ช่วยเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศได้จำนวนมาก

8 มิถุนายน 2566 นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ การยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. เปิดเผยว่า กยท. ประสบผลสำเร็จในการส่งเสริม และสนับสนุนชุมนุมอุตสาหกรรมยางพาราภาคใต้ จำกัด ผลิต “ผ้าเคลือบน้ำยางสำหรับปูสระ” ภายใต้โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพื่อส่งเสริมการใช้ยางภายในประเทศ 

หลังได้จัดสรรเงินอุดหนุนตามมาตรา 49 (3) ของพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558  เพื่อเป็นทุนต่อยอด ให้กับชุมนุมอุตสาหกรรมยางพาราภาคใต้ จำกัด นำไปปรับปรุงพัฒนาเครื่องจักร เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตสินค้า และผลิตภัณฑ์ใหม่ ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์และเครื่องจักร เพื่อการผลิตผ้าเคลือบน้ำยางสำหรับปูสระ เป็นจำนวนเงินรวมกว่า 28.8 ล้านบาท 
นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ การยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท.
 

นายสุขทัศน์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา กยท. ให้ความสำคัญเรื่องการผลักดัน และส่งเสริมการเพิ่มมูลค่ายางพารา โดยการแปรรูปยางพารา เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพ สอดรับกับความต้องการของตลาด ควบคู่กับการสนับสนุน และส่งเสริมให้เกิดการใช้ยางภายในประเทศมากขึ้น
กยท. ดีลภาครัฐ ดันใช้ \"ผ้าเคลือบน้ำยางสำหรับปูสระ\" หนุนการใช้ยางเพิ่มขึ้น  

ยกระดับยางพาราเป็นวัตถุดิบสำคัญ ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในสาธารณูปโภคของประเทศในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการแพทย์ ด้านคมนาคม ด้านชลประทาน เพื่อสนับสนุนด้านการทำเกษตรกรรม ผ้าเคลือบน้ำยางสำหรับปูสระ ถือเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพารา ที่ถูกนำมาใช้งานด้านชลประทาน ช่วยในการกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง หรือฝนทิ้งช่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กยท. ดีลภาครัฐ ดันใช้ \"ผ้าเคลือบน้ำยางสำหรับปูสระ\" หนุนการใช้ยางเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อให้มีการใช้ ผ้าเคลือบน้ำยางสำหรับปูสระ เพิ่มขึ้น กยท. จะเป็นตัวกลางในการเจรจากับหน่วยงานภาครัฐ ที่มีการขุดสระเก็บน้ำให้กับเกษตรกร เช่น กรมพัฒนาที่ดิน  หน่วยงานทหารพัฒนา ให้นำผ้าเคลือบน้ำยางสำหรับปูสระไปใช้ 
กยท. ดีลภาครัฐ ดันใช้ \"ผ้าเคลือบน้ำยางสำหรับปูสระ\" หนุนการใช้ยางเพิ่มขึ้น
 

ซึ่งการปูพื้นสระชั้นเดียว จะต้องใช้น้ำยางข้นในปริมาณ 0.69 กิโลกรัม (กก.)/ตารางเมตร(ตร.ม.) และถ้าปูสระสองชั้นจะใช้น้ำยางข้นในปริมาณ 2.43 กก./ตร.ม. เพราะต้องใช้น้ำยางพ่นและชุบผ้า มากกว่าการเคลือบผ้าชั้นเดียว ดังนั้นหากขุดสระเก็บน้ำขนาด 1 ไร่ (กว้างxยาวxลึก : 40x40x 5 เมตร) ถ้าปูชั้นเดียวจะต้องใช้น้ำยางข้น 1,655 กก.

และถ้าปูสระสองชั้น จะใช้น้ำยางข้นถึง 5,832 กก. หากสามารถขุดสระกักเก็บน้ำตำบลละ 1 แห่ง  ประเทศไทยมีประมาณ 7,255 ตำบล ถ้าปูสระเพียงแค่ชั้นเดียว จะต้องใช้น้ำยางข้นรวมกันมากกว่า 12,000 ตัน และหากปูสองชั้นใช้มากกว่า 42,000 ตัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล ได้อย่างเห็นผล เป็นรูปธรรม และจะทำให้ราคายางมีเสถียรภาพ มากขึ้นอย่างแน่นอน 
กยท. ดีลภาครัฐ ดันใช้ \"ผ้าเคลือบน้ำยางสำหรับปูสระ\" หนุนการใช้ยางเพิ่มขึ้น  

“การนำน้ำยางมาเคลือบผ้าสำหรับปูสระนั้น นอกจากเป็นการนำยางพารา มาใช้เป็นวัตถุดิบ ในการผลิต  เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศแล้ว ยังช่วยให้ต้นทุนการขุดสระเก็บน้ำ มีต้นทุนถูกกว่าการใช้วัสดุอื่น ๆ และยังช่วยเพิ่มอายุการใช้งาน มีความแข็งแรงและคงทนมากกว่า รวมทั้งสามารถใช้กักเก็บน้ำในสระ หรือบ่อรูปทรงต่าง ๆ ได้หลากหลาย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดอันตรายในการนำน้ำไปใช้  เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับผลิตภัณฑ์จากยางพาราอีกด้วย” 

กยท. ดีลภาครัฐ ดันใช้ \"ผ้าเคลือบน้ำยางสำหรับปูสระ\" หนุนการใช้ยางเพิ่มขึ้น
 

logoline