svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ปลัดเกษตรฯ นำผู้นำชาวนา และองค์กรชาวนาดีเด่นปี 66 เข้าพบนายกฯ

06 มิถุนายน 2566
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

ปลัดกระทรวงเกษตรฯ พร้อมอธิบดีกรมการข้าว นำผู้นำชาวนาและองค์กรชาวนาดีเด่น ที่ได้รับรางวัล "เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566" เข้าพบนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส "วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2566"

6 มิถุนายน 2566 ที่ ทำเนียบรัฐบาล นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว นำผู้นำชาวนา องค์กรชาวนา ที่ได้รับรางวัลเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566 เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อรับฟังนโยบายด้านข้าว เนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2566 

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2566 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำผู้นำชาวนา องค์กรชาวนา ที่ได้รับรางวัล สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2566 จำนวน 3 สาขา , คณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งสิ้น 13 ราย เข้าพบและรับฟังนโยบายด้านข้าว จากนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และรับทราบนโยบายด้านข้าว ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป
ปลัดเกษตรฯ นำผู้นำชาวนา และองค์กรชาวนาดีเด่นปี 66 เข้าพบนายกฯ
 

นายประยูร กล่าวว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ลดต้นทุนการผลิต ด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2566 ณ กรมการข้าว ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 

ภายใต้แนวคิด “91 พรรษา สายธารแห่งน้ำพระทัย สร้างชาวนาวิถีใหม่ สู่ข้าวไทยยั่งยืน” เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว , สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมทั้งเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ที่ทรงมีต่อกิจการด้านข้าวและชาวนาไทย ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน อาทิ การถ่ายทอดและจัดแสดงองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี การยกระดับคุณภาพผลผลิต ให้สอดคล้องความต้องการตลาด เป็นต้น
ปลัดเกษตรฯ นำผู้นำชาวนา และองค์กรชาวนาดีเด่นปี 66 เข้าพบนายกฯ

“การนำผู้นำชาวนา องค์กรชาวนา ที่ได้รับรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2566 เข้าพบนายกรัฐมนตรีในวันนี้ ถือเป็นการให้เกียรติชาวนาไทย ในฐานะผู้ผลิตอาหารหลักให้กับประชาชน เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติ" 

โดยกระทรวงเกษตรฯ ได้จัดงาน วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อแสดงผลงานเชิงประจักษ์ของเกษตรกร สาขาอาชีพการทำนา และสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566 การถ่ายทอดและจัดแสดงองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิต ด้านการเกษตร ที่ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว การยกระดับคุณภาพผลผลิต ให้สอดคล้องความต้องการตลาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยังเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกร และผู้สนใจได้รับทราบ และนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ชาวนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างการรับรู้ ให้ประชาชนในวงกว้าง โดยมีกำหนดจัดงานฯ ขึ้นอีก 2 แห่ง ณ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2566 และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2566 
ปลัดเกษตรฯ นำผู้นำชาวนา และองค์กรชาวนาดีเด่นปี 66 เข้าพบนายกฯ

logoline