svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

เริ่มแล้ววันนี้ จองทะเบียนรถออนไลน์ ต้องยืนยันตัวตน ผ่านแอปพลิเคชัน ThaID

01 มิถุนายน 2566
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

เริ่มแล้ววันนี้ กรมการขนส่งทางบก ยกระดับความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล ประชาชนที่ต้องการจองทะเบียนรถ ต้องยืนยันตัวตน ผ่านแอปพลิเคชัน ThaID

1 มิถุนายน 2566 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตแทบทุกด้าน รัฐบาลมุ่งส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อก้าวไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐได้ปรับเปลี่ยนให้บริการประชาชนผ่านระบบเทคโนโลยี ลดขั้นตอนการให้บริการ เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนที่มาใช้บริการเป็นอย่างมาก

เริ่มแล้ววันนี้ จองทะเบียนรถออนไลน์ ต้องยืนยันตัวตน ผ่านแอปพลิเคชัน ThaID

นางสาวรัชดา กล่าวต่อไปว่า กรมการขนส่งทางบก (ขบ.)  เป็นอีกหน่วยงานที่ประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ได้รับความนิยมจากประชาชนเพราะสะดวก รวดเร็ว ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยทางด้านข้อมูลส่วนบุคคลมากขึ้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 กรมการขนส่งทางบก ได้ยกระดับระบบการจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

โดยเพิ่มขั้นตอน การยืนยันตัวตน ก่อนการจองหมายเลข ทะเบียนรถยนต์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์(รับจองเลขหมายทะเบียนรถยนต์) https://reserve.dlt.go.th/reserve/ เพื่อยืนยันตัวบุคคล ตามมาตรฐานของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ PDPA (Personal Data Protection Act) และป้องกันการแอบอ้างชื่อบุคคลอื่น มาดำเนินการจองทะเบียนรถยนต์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือสูญเสียทรัพย์ได้

สำหรับการยืนยันตัวตน เจ้าของรถจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThaID ผ่านระบบ IOS หรือ Android เพื่อลงทะเบียนระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางระบบดิจิทัล DOPA - Digital ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สามารถดำเนินการลงทะเบียนด้วยตนเอง โดยการถ่ายภาพบัตรประจำตัวประชาชนและภาพใบหน้าผ่านแอปพลิเคชัน ThaID ในโทรศัพท์มือถือของตนเอง

การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล DOPA-Digital ID เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนในการติดต่อราชการ สามารถยืนยันตัวตนทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ปัจจุบันนับตั้งแต่เดือน มกราคม 2566 ระบบสามารถรองรับการใช้งานของประชาชนทั้งประเทศ 60 ล้านคน เพื่อเป็นดิจิทัลไอดีของคนไทยอย่างแท้จริง

การพิสูจน์และยืนยันตัวนทางดิจิทัลนั้น เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะเชื่อมต่อการยืนยันตัวตนจากทุกภาคส่วนเข้ามาไว้ด้วยกัน แทนระบบเดิม เป็นการสร้างมิติใหม่ของการทำธุรกรรมภาครัฐ และภาคเอกชนที่มีความสะดวก รวดเร็ว ผ่านช่องทางดิจิทัล และมีความปลอดภัยมากขึ้น ทั้งยังลดความเสี่ยงในการใช้เอกสารปลอมในกระบวนการยืนยันตัวตนของระบบเดิมได้อีกด้วย” นางสาวรัชดา ย้ำ

logoline