svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

สธ. ส่งทีมแพทย์ ดูแลสุขภาพชาวไทยมุสลิม 1.2 หมื่นคน ร่วมพิธีฮัจญ์ที่ซาอุฯ

20 พฤษภาคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

กระทรวงสาธารณสุข จัดทีมแพทย์พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 3 ทีม รวม 42 คน ผลัดเปลี่ยนดูแลสุขภาพชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ นครมักกะห์ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ทีมแพทย์ชุดแรกออกเดินทางวันนี้

20 พฤษภาคม 2566 ที่ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ นายแพทย์สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ได้รับมอบหมายจาก นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มาให้กำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย ที่จะเดินทางไปดูแลสุขภาพชาวไทยมุสลิมที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์นครมักกะห์ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียประจำปี 2566 (ฮศ.1444) 

ปีนี้มีชาวไทยมุสลิมเดินทางไปร่วมประกอบพิธีประมาณ 1.2 หมื่นคน  เริ่มออกเดินทางไปตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม – 23 มิถุนายน 2566 และจะทยอยเดินทางกลับประเทศไทยช่วงวันที่  3 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2566 
สธ. ส่งทีมแพทย์ ดูแลสุขภาพชาวไทยมุสลิม 1.2 หมื่นคน ร่วมพิธีฮัจญ์ที่ซาอุฯ
 

ช่วงก่อนเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมความพร้อมให้กับผู้เดินทาง โดยมีการคัดกรองความเสี่ยง ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ รวมถึงฉีดวัคซีนป้องกัน 3 โรค ได้แก่ โควิด-19 ไข้หวัดใหญ่ และไข้กาฬหลังแอ่น

พร้อมออกเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน และยังจัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขฮัจญ์ (อสม.ฮัจญ์) เพื่อประสานงานและดูแลสุขภาพเบื้องต้น รวมทั้งมีส่วนร่วมในการบริการภาคสนามกับทีมแพทย์ด้วย

นายแพทย์สุภโชคกล่าวต่อว่า ช่วงระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม – 2 สิงหาคม 2566 ที่พี่น้องชาวไทยมุสลิมพำนักในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เพื่อประกอบพิธีฮัจญ์ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวม 42 คน โดยมี นายแพทย์ซุลกิฟลี ยูโซะผู้อำนวยการโรงพยาบาลไม้แก่น จังหวัดปัตตานี และรองผู้อำนวยการศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย และแบ่งชุดการเดินทางเป็น 3 ชุด 
สธ. ส่งทีมแพทย์ ดูแลสุขภาพชาวไทยมุสลิม 1.2 หมื่นคน ร่วมพิธีฮัจญ์ที่ซาอุฯ

ในวันนี้ทีมแพทย์ชุดแรก จำนวน 15 คน จะออกเดินทางปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2566 ส่วนทีมที่ 2 จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน – 21 กรกฎาคม 2566 และทีมที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 3 สิงหาคม 2566 ทั้งนี้ หลังจากผู้แสวงบุญเดินทางกลับถึงประเทศไทย จะมีการติดตามเฝ้าระวังสุขภาพต่อเนื่องอีก 14 วันด้วย
สธ. ส่งทีมแพทย์ ดูแลสุขภาพชาวไทยมุสลิม 1.2 หมื่นคน ร่วมพิธีฮัจญ์ที่ซาอุฯ

logoline