svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

กรมการข้าว แจงดราม่า พันธุ์ข้าว "กข85 - กข95" ยืนยันเป็นของดี มีคุณภาพ

09 พฤษภาคม 2566

อธิบดีกรมการข้าว สร้างความมั่นใจชาวนา ยืนยันพันธุ์ข้าว "กข85" และ "กข95" เป็นของดี มีคุณภาพ หลังมีกระแสข่าวให้งดปลูก เหตุคุณภาพต่ำ ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด สอบพบต้นเหตุ ไม่ใช่พันธุ์ข้าวแท้

9 พฤษภาคม 2566 นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวชี้แจง กรณีที่มีกระแสข่าว ให้งดปลูกข้าวพันธุ์ กข95 (ดกเจ้าพระยา) และ กข85 (เบา อายุสั้น) เนื่องจากเป็นข้าวคุณภาพต่ำ ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด ว่า จากประเด็นดังกล่าว ข้อเท็จจริงแล้ว ข้าวพันธุ์ กข95 (ดกเจ้าพระยา) จากการวิจัยพบว่า เป็นพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพการสีดีมาก ท้องไข่น้อย นอกจากนั้นยังให้ผลผลิตเฉลี่ย 885 กก./ไร่ มีศักยภาพการให้ผลผลิตสูงสุดถึง 1,213 กก./ไร่ 
กรมการข้าว แจงดราม่า พันธุ์ข้าว "กข85 - กข95" ยืนยันเป็นของดี มีคุณภาพ

นายณัฏฐกิตติ์ กล่าวว่า ซึ่งจากประเด็นดังกล่าว ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่า เกษตรกรที่นำข้าวพันธุ์ กข95 (ดกเจ้าพระยา) ไปปลูกขายให้โรงสีนั้น แท้จริงแล้วใช่พันธุ์แท้หรือไม่ ในส่วนของข้าวพันธุ์ กข85 นั้นมีลักษณะทั่วไป คือ เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้ทั้งนาปี และนาปรัง ความสูง 104 เซนติเมตร กอตั้ง ลำต้นแข็ง ใบสีเขียวเข้ม ใบธงตั้ง อายุเก็บเกี่ยว 115-120 วัน ผลผลิต 862 กิโลกรัมต่อไร่ เมล็ดเรียวยาว ข้าวเปลือกสีฟาง เมล็ดข้าวกล้องยาว 8.0 มิลลิเมตร ปริมาณอมิโลส 27-28 เปอร์เซ็นต์ มีลักษณะเด่น คือ ให้ผลผลิตสูง ค่อนข้างต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และโรคไหม้ ทนต่อสภาพอากาศเย็น คุณภาพการสีดีมาก ท้องไข่น้อย
กรมการข้าว แจงดราม่า พันธุ์ข้าว "กข85 - กข95" ยืนยันเป็นของดี มีคุณภาพ

อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า กรณีที่เกิดขึ้น กรมการข้าวได้มอบหมายให้ น.ส.ชวนชม ดีรัศมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก อีกทั้งยังถือเป็นผู้วิจัยข้าวพันธุ์ กข85 และ กข95 (ดกเจ้าพระยา) ลงพื้นที่พบโรงสี ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อทำความเข้าใจ สร้างการรับรู้ ถึงข้อมูลลักษณะประจำพันธุ์ของข้าว กข95 (ดกเจ้าพระยา) และฝากให้ทางโรงสี ช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้อง แก่ชาวนาที่เข้ามาใช้บริการ

“จากการพูดคุยกับทางโรงสี พบว่า โรงสีเองก็ยังไม่เคยเห็น กข95 (ดกเจ้าพระยา) ที่เป็นพันธุ์แท้ ทำให้เวลาเกษตรกรนำข้าวมาขาย ก็เลยคิดว่าเป็นพันธุ์ กข95 (ดกเจ้าพระยา) ส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดตามมา ซึ่งแท้จริงแล้วพันธุ์ที่เกษตรกรนำมาขาย ไม่ใช่พันธุ์แท้ จึงมีลักษณะประจำพันธุ์ที่ไม่ได้คุณภาพ ตามมาตรฐานของกรมการข้าวที่ได้รับรองไว้” อธิบดีกรมการข้าว กล่าว
กรมการข้าว แจงดราม่า พันธุ์ข้าว "กข85 - กข95" ยืนยันเป็นของดี มีคุณภาพ