svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

รพ.คลองเขื่อน เปิดอาคาร “ใหญ่สว่าง” รอบรับผู้ป่วยใน 30 เตียง

30 มีนาคม 2566

"อรรถพล" นายกสมาคมชาวฉะเชิงเทรา เปิดอาคาร ”ใหญ่สว่าง” อาคารรองรับผู้ป่วยใน 30 เตียง ร.พ.คลองเขื่อน เพื่อการให้บริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพ

30 มีนาคม 2566 ที่โรงพยาบาลคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา วานที่ผ่านมา (29 มี.ค.) ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถพล ใหญ่สว่าง อดีตอัยการสูงสุด ในฐานะ นายกสมาคมชาวฉะเชิงเทรา , นายอนันต์ วงศ์พานิช นายกกิตติมศักดิ์สมาคมฯ , พล.อ.ต. หญิง ทรงพร วาณิชเสนี  ที่ปรึกษาสมาคมฯ , นายจิตรกร  เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา , นายศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการสมาคมชาวฉะเชิงเทรา , กลุ่มเพื่อนอัยการอรรถพล , กลุ่มพลังบุญสร้างสรรค์ ได้ร่วมทำพิธีเปิดอาคาร “ใหญ่สว่าง” เป็นอาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง 
รพ.คลองเขื่อน เปิดอาคาร “ใหญ่สว่าง” รอบรับผู้ป่วยใน 30 เตียง
 

โดยมี แพทย์หญิง วิพัชรินทร์  ทรงเดชาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองเขื่อน  พร้อมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลฯ ให้การต้อนรับ
รพ.คลองเขื่อน เปิดอาคาร “ใหญ่สว่าง” รอบรับผู้ป่วยใน 30 เตียง
รพ.คลองเขื่อน เปิดอาคาร “ใหญ่สว่าง” รอบรับผู้ป่วยใน 30 เตียง
รพ.คลองเขื่อน เปิดอาคาร “ใหญ่สว่าง” รอบรับผู้ป่วยใน 30 เตียง
 

ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถพล กล่าวว่า ด้วยโรงพยาบาลคลองเขื่อน ได้มีการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง ด้วยเงินบริจาค เพื่อให้ประชาชนในอำเภอคลองเขื่อน และอำเภอข้างเคียง ได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานของ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งตอนนี้ได้ก่อสร้าง ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย และมีกำหนดจัดพิธีเปิดอาคาร ผู้ป่วยใน 30 เตียง
รพ.คลองเขื่อน เปิดอาคาร “ใหญ่สว่าง” รอบรับผู้ป่วยใน 30 เตียง