svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

กรมการข้าว จับมือ จุฬาฯ พัฒนางานวิจัยด้านข้าว สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร

27 มีนาคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

"กรมการข้าว" จับมือ "จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ร่วมพัฒนางานวิจัยด้านข้าว สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศอย่างยั่งยืน

27 มีนาคม 2566 ที่กรมการข้าว นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ รองอธิการบดี ด้านการวิจัย ปฏิบัติการแทนอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ หรือ MOU ระหว่าง กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กรมการข้าว จับมือ จุฬาฯ พัฒนางานวิจัยด้านข้าว สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร
 

โดยมีนางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว และ ศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์ แสงวนิช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมจักรพันธ์ กรมการข้าว
กรมการข้าว จับมือ จุฬาฯ พัฒนางานวิจัยด้านข้าว สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร
 

นายณัฎฐกิตติ์ เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกข้อตกลง หรือ MOU ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุน ให้เกิดการพัฒนางานวิจัยด้านข้าว เพิ่มศักยภาพที่จะพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย ซึ่งจะช่วยให้เกิดการขยายผลงานวิจัย สู่การใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศอย่างยั่งยืน
นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว

logoline