svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ทอ. ส่ง “Alpha Jet” ยิงพลุซิลเวอร์ฯ ยับยั้งพายุลูกเห็บถล่มเชียงใหม่ (มีคลิป)

19 มีนาคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

กองทัพอากาศ ส่ง “Alpha Jet” ร่วมกรมฝนหลวงฯ ยิงพลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ ยับยั้งพายุลูกเห็บถล่มเชียงใหม่ อย่างต่อเนื่อง

19 มีนาคม 2566 กองทัพอากาศ ร่วมปฏิบัติการบินยับยั้งการเกิด พายุลูกเห็บ กับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือตอนบน โดยได้ส่งอากาศยาน แบบ Alpha Jet จากฝูงบิน 231 กองบิน 23 วางกำลัง ณ กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ และได้ขึ้นบินเพื่อยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บอย่างต่อเนื่อง 3 วันที่ผ่านมา

ทอ. ส่ง “Alpha Jet”  ยิงพลุซิลเวอร์ฯ ยับยั้งพายุลูกเห็บถล่มเชียงใหม่ (มีคลิป)

โดยเมื่อวันที่ 18 มี.ค. ที่ผ่านมา กองทัพอากาศใช้เครื่องบิน Alpha Jet ขึ้นบินปฏิบัติการยับยั้งและบรรเทาความรุนแรงของลูกเห็บเหนือพื้นที่ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ โดยก่อนปฏิบัติการ พบกลุ่มเมฆคิวมูลัสที่กำลังพัฒนาตัว มีความคมชัดระดับ Hard-Medium โดยกลุ่มที่ 1 ยอดเมฆเป้าหมายสูง 23,000 ฟุต เครื่องบิน Alpha Jet ยิงพลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ จำนวน 4 นัด กลุ่มที่ 2 พบกลุ่มเมฆคิวมูลัสขนาดใหญ่ พัฒนาตัวอย่างรวดเร็ว ยอดเมฆเป้าหมายสูงมากกว่า 30,000 ฟุต เครื่องบิน Alpha Jet ยิงพลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ จำนวน 10 นัด

หลังปฏิบัติการ พบความคมชัดของเมฆลดลงในระดับ Medium Soft ยุบตัว และฟุ้งกระจาย แต่บางส่วนยังคงมีการพัฒนาตัว ทั้งนี้ ยังไม่ได้รับรายงานการตกของลูกเห็บในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติการ แต่พบว่าฝนได้ตกลงมาเป็นเม็ดน้ำปกติ

ทอ. ส่ง “Alpha Jet”  ยิงพลุซิลเวอร์ฯ ยับยั้งพายุลูกเห็บถล่มเชียงใหม่ (มีคลิป)

"ฝนหลวง" หนึ่งในโครงการพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งนอกจากการทำฝนเพื่อเติมน้ำในเขื่อน ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งแล้ว การทำฝนเพื่อยับยั้งและบรรเทาความเสียหายจากลูกเห็บก็เป็นภารกิจหนึ่งที่จำเป็น เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยเช่นกัน

ปกตินักบินจะพยายามหลีกเลี่ยงไม่บินเข้าไปในเมฆฝน เพราะมีความเสี่ยงที่จะเกิดการหลงสภาพการบิน รวมทั้งอาจเกิดความเสียหายกับเครื่องบินได้ แต่การยับยั้งลูกเห็บนั้น นักบินจำเป็นต้องนำเครื่องบินเข้าไปในเมฆเป้าหมาย เพื่อยิงพลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ เข้าสลายหยดน้ำที่กำลังจับตัวเป็นลูกเห็บ ให้ตกลงมาเป็นฝนแทน

ปฏิบัติการยับยั้งพายุลูกเห็บ

ทอ. ส่ง “Alpha Jet”  ยิงพลุซิลเวอร์ฯ ยับยั้งพายุลูกเห็บถล่มเชียงใหม่ (มีคลิป)

ทอ. ส่ง “Alpha Jet”  ยิงพลุซิลเวอร์ฯ ยับยั้งพายุลูกเห็บถล่มเชียงใหม่ (มีคลิป)

ทอ. ส่ง “Alpha Jet”  ยิงพลุซิลเวอร์ฯ ยับยั้งพายุลูกเห็บถล่มเชียงใหม่ (มีคลิป)

logoline