svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

พยากรณ์อากาศ กรมอุตุฯ เตือนอากาศแปรปรวน แจ้งพิกัด"ฝนฟ้าคะนอง" กทม.ไม่รอด

15 มีนาคม 2566
476

กรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือนพื้นที่"ฝนฟ้าคะนอง" พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่

16 มีนาคม 2566 กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ 

สำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ฝุ่นละอองในระยะนี้: ประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มการสะสมฝุ่นละออง/หมอกควันปานกลาง เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อน
พยากรณ์อากาศ กรมอุตุฯ เตือนอากาศแปรปรวน แจ้งพิกัด"ฝนฟ้าคะนอง" กทม.ไม่รอด
 

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย 06:00 น. วันนี้ ถึง 06:00 น. วันพรุ่งนี้
กรุงเทพและปริมณฑล

 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ 
 • อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส 
 • อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส 
 • ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคเหนือ

 • อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า โดยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน 
 • และมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ 
 • ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย และตาก
 • อุณหภูมิต่ำสุด 17-22 องศาเซลเซียส 
 • อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส 
 • ลมใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า โดยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน
 • อุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียส 
 • อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

พยากรณ์อากาศ กรมอุตุฯ เตือนอากาศแปรปรวน แจ้งพิกัด"ฝนฟ้าคะนอง" กทม.ไม่รอด

ภาคกลาง

 • อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า โดยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน
 • อุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียส 
 • อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.


ภาคตะวันออก

 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ 
 • ส่วนมากจังหวัดชลบุรี และระยอง
 • อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส 
 • อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
 • ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

กรมอุตุฯ เตือนรับมือ"ฝนฟ้าคะนอง" ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)

 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ 
 • ส่วนมากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร
 • อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส

ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา

 • ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
 • ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป

 • ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
 • ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร


ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)

 • อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง 
 • อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส 
 • อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียส 
 • ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 
 • ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

พยากรณ์อากาศ กรมอุตุฯ เตือนอากาศแปรปรวน แจ้งพิกัด"ฝนฟ้าคะนอง" กทม.ไม่รอด
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา 
ออกประกาศ 16 มีนาคม 2566