svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

สังคม

สธ. เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ พร้อมเผยค่าบริการ

27 มกราคม 2566

ย้ำให้ทุกหน่วยต้องเปิดบริการฉีดคนไทยควบคู่กัน อัตราค่าบริการสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นค่าบริการวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 800 บาทต่อเข็ม และไฟเซอร์ 1,000 บาทต่อเข็ม และมีค่าบริการทางการแพทย์อีก 380 บาท สำหรับในจังหวัดอื่นๆ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้ หน่วยบริการฉีดวัคซีน สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดให้บริการแล้วหลายแห่ง สำหรับในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ศูนย์การแพทย์บางรัก สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) สถาบันโรคผิวหนัง โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเลิดสิน และ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รวมถึงในจังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ชลบุรี ภูเก็ต และสงขลา ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่อนข้างดี

สธ. เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ พร้อมเผยค่าบริการ

โดยมีอัตราค่าบริการสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นค่าบริการวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 800 บาทต่อเข็ม และไฟเซอร์ 1,000 บาทต่อเข็ม และมีค่าบริการทางการแพทย์อีก 380 บาท สำหรับในจังหวัดอื่นๆ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ทยอยแจ้งความจำนงขอเป็นจุดบริการฉีด 

สธ. เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ พร้อมเผยค่าบริการ

ขณะนี้ กรมควบคุมโรค อยู่ระหว่างการรวบรวมรายชื่อหน่วยบริการซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่า 100 แห่ง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และวางแผนในการจัดสรรและจัดส่งวัคซีน ทั้งนี้ ขอให้ทุกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนการเก็บข้อมูลรายได้จากค่าบริการให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานต้นสังกัดและกระทรวงการคลัง เพื่อการตรวจสอบที่โปร่งใส

สธ. เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ พร้อมเผยค่าบริการ

สธ. เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด หน่วยบริการภาคเอกชน ที่สนใจแจ้งความจำนงได้ ย้ำให้ทุกหน่วยต้องเปิดบริการฉีดคนไทยควบคู่กัน

นายแพทย์ธเรศ กล่าวต่อว่า

สำหรับการเปิดจุดบริการฉีดของภาคเอกชนนั้น ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการเตรียมแนวทาง และหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื่องจากต้องมีการวางแผนเรื่องแนวทางปฏิบัติและการกำกับติดตามที่แตกต่างจากโรงพยาบาลรัฐ  อาทิ การทำข้อตกลง กระบวนการส่งคืนเงินค่าวัคซีน ระหว่างนี้หน่วยงานภาคเอกชนที่ต้องการเป็นจุดบริการฉีดวัคซีนสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ สามารถทำหนังสือแสดงความจำนงมาได้ที่กรมควบคุมโรค และหากแนวทางการปฏิบัติมีความชัดเจน

สธ. เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ พร้อมเผยค่าบริการ

กรมควบคุมโรค จะมีการนัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทาง และนัดหมายเพื่อลงนามข้อตกลงต่อไป  ทั้งนี้ ยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุข มีวัคซีนเพียงพอ และขอให้ทุกหน่วยบริการที่เป็นจุดฉีดวัคซีนสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน จะต้องมีการให้บริการฉีดวัคซีนคนไทยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายควบคู่กันไปด้วย

สธ. เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ พร้อมเผยค่าบริการ สธ. เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ พร้อมเผยค่าบริการ