svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

สังคม

ผู้ประสบภัยน้ำท่วมปีที่แล้ว ปักหมุดรอเลย 31 ม.ค.นี้ เตรียมรับเงินเยียวยา

27 มกราคม 2566
772

ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปีที่แล้ว ปักหมุดรอเลย 31 ม.ค.นี้ ออมสินเตรียมโอนเงิน ครั้งที่ 3 ผ่านพร้อมเพย์อีก 1.2 หมื่นครัวเรือน

27 มกราคม 2566 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย เผยความคืบหน้า การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เป็นกรณีพิเศษใน 66 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร โดยขณะนี้(ณ วันที่ 27 ม.ค. 66) ปภ.ได้ส่งข้อมูลครัวเรือนผู้ประสบภัยให้ธนาคารออมสินตรวจสอบและโอนจ่ายเงินให้แก่ผู้ประสบภัยผ่านบัญชีพร้อมเพย์แล้ว 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 และ 24 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และลพบุรี จำนวน 106,151 ครัวเรือน เป็นเงิน 798,707,000 บาท

ออมสิน เตรียมโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมครั้ง 3 รวม 12,728 ครัวเรือน

โดยเมื่อวันที่ 26 ม.ค.ที่ผ่านมา ปภ.ได้ตรวจสอบและส่งบัญชีรายชื่อครัวเรือนผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565 ครั้งที่ 3 ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น เชียงใหม่ พิษณุโลก และสุพรรณบุรี อีกจำนวน 12,728 ครัวเรือน เป็นเงิน 78,858,000 บาท ส่งให้ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้ว คาดว่าสามารถโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบอุทกภัยได้ภายในวันที่ 31 ม.ค.นี้

นอกจากนี้ อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล บัญชีรายชื่อครัวเรือนผู้ประสบอุทกภัยเพิ่มเติม ในอีก 12 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย นครปฐม อ่างทอง ชัยภูมิ เชียงราย สิงห์บุรี ขอนแก่น สระบุรี อุทัยธานี นนทบุรี ศรีสะเกษ และพระนครศรีอยุธยา รวมจำนวน 86,200 ครัวเรือน เป็นเงิน 542,830,000 บาท เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จะส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีผู้ประสบอุทกภัยต่อไป

ผู้ประสบภัยน้ำท่วมปีที่แล้ว ปักหมุดรอเลย 31 ม.ค.นี้ เตรียมรับเงินเยียวยา

อย่างไรก็ตามขอให้ผู้ประสบภัย ที่ได้ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือ ตรวจสอบบัญชีธนาคารของตนเองว่า มีการผูกบัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay) กับเลขบัตรประชาชนหรือไม่ หากยังไม่มีการผูกพร้อมเพย์ (PromptPay) กับเลขบัตรประชาชน ขอให้รีบดำเนินการ เพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปด้วยความรวดเร็ว

สำหรับประชาชนที่ได้ยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว สามารถติดตามสถานะการดำเนินการของตนเองได้ที่ https://flood65.disaster.go.th หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายเลขโทรศัพท์ 0-2637-3511