svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

โยธาฯ แจงก่อสร้างถนนเกาะลันตาล่าช้า เหตุติดปัญหาเคลียร์พื้นที่และโควิด

24 มกราคม 2566

กรมโยธาธิการ ชี้แจงกรณีโครงการ "ก่อสร้างถนนเกาะลันตา" ล่าช้า เหตุติดปัญหาเคลียร์พื้นที่และโควิด พร้อมสั่งเร่งการก่อสร้าง บรรเทาความเดือดร้อนโดยเร็ว

24 มกราคม 2566 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ชี้แจงกรณี “การก่อสร้างถนนเกาะลันตา" จังหวัดกระบี่ ถูกปล่อยปละละเลย สร้างมานานหลายปียังไม่เสร็จ ล่าช้าเกินกว่ากำหนด สิ้นสุดสัญญาแล้วเป็นปี ชาวบ้านเดือดร้อนอย่างมาก ผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง  โดยเฉพาะกับนักท่องเที่ยว เนื่องจากไม่ชินเส้นทาง
โยธาฯ แจงก่อสร้างถนนเกาะลันตาล่าช้า เหตุติดปัญหาเคลียร์พื้นที่และโควิด
โยธาฯ แจงก่อสร้างถนนเกาะลันตาล่าช้า เหตุติดปัญหาเคลียร์พื้นที่และโควิด

นายพงศ์รัตน์ กล่าวว่า โครงการก่อสร้างที่ล่าช้านี้ เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ เฉพาะ เกาะลันตาใหญ่ ระยะที่ 2 ซึ่งระหว่างก่อสร้าง มีบ้านจำนวน 5 หลัง รุกล้ำแนวก่อสร้างทางเท้า จึงหยุดงานในช่วงนี้ไว้ก่อน ปัจจุบันสามารถหาข้อยุติได้จำนวน 3 หลัง อยู่ระหว่างเจรจาหาข้อยุติ จำนวน 2 หลัง ประกอบกับ ได้เกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องหยุดการก่อสร้าง ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวไป 

ซึ่งต่อมาได้รับการผ่อนผัน ให้ระยะเวลาก่อสร้าง โดยการคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด เป็นผลให้สิ้นสุดสัญญาวันที่ 9 ม.ค. 68
โยธาฯ แจงก่อสร้างถนนเกาะลันตาล่าช้า เหตุติดปัญหาเคลียร์พื้นที่และโควิด
โยธาฯ แจงก่อสร้างถนนเกาะลันตาล่าช้า เหตุติดปัญหาเคลียร์พื้นที่และโควิด
 

ขณะนี้ กรมฯ ได้มีมาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงาน ให้ผู้รับจ้างดำเนินงานก่อสร้างในส่วนที่เหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ปัจจุบันมีผลการดำเนินงาน 75% แต่ในส่วนที่กระทบต่อประชาชนในพื้นที่ โดยเป็นงานวางท่อ บ่อพัก และก่อสร้างถนนพร้อมทางเท้าส่วนที่เหลือ (พื้นที่ 625 ตารางเมตร)

ปัจจุบันผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการปรับพื้นที่ไปแล้ว 20% และได้เข้าดำเนินการเทคอนกรีตวานนี้ (23 ม.ค.) เป็นต้นไป โดยงานทั้งโครงการ มีกำหนดการจะแล้วเสร็จในเดือน ก.ย. 66 นี้ เพื่อให้พี่น้องประชาชน สามารถใช้ถนนสัญจร ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยต่อไป
โยธาฯ แจงก่อสร้างถนนเกาะลันตาล่าช้า เหตุติดปัญหาเคลียร์พื้นที่และโควิด
โยธาฯ แจงก่อสร้างถนนเกาะลันตาล่าช้า เหตุติดปัญหาเคลียร์พื้นที่และโควิด