svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

กองทัพอากาศ สั่งสอบ"กองบิน 7" เบิกค่าฝึกบินกลางคืน แต่ไม่ได้บินจริง

24 มกราคม 2566
331

ผบ.ทอ. สั่งกรมจเรทหารอากาศ ลงพื้นที่กองบิน 7 สอบข้อเท็จจริงด่วน หลังโซเชียลโพสต์ เบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการฝึกบินกลางคืน แต่ไม่ได้บินจริง

24 มกราคม 2566 พล.อ.ต.ประภาส สอนใจดี โฆษกกองทัพอากาศ ชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์ โพสต์เกี่ยวกับการ"ฝึกบินทิพย์" เบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ภารกิจฝึกบินกลางคืน ของฝูงบิน 702 กองบิน 7 จ.สุราษฎร์ธานี โดยอ้างว่าไม่ได้ปฏิบัติงานจริง แต่มีชื่อเบิก และให้โอนเงินดังกล่าวคืนให้ผู้รับผิดชอบการเบิกจ่าย ว่า ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว 
โฆษกกองทัพอากาศ

รวมทั้งได้สั่งการให้กรมจเรทหารอากาศลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมรายงานผลให้ทราบโดยด่วน  เพื่อตอบข้อสงสัยของสังคมต่อไป ซึ่งที่ผ่านมาผู้บัญชาการทหารอากาศได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงาน กำกับดูแลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ กองทัพอากาศยึดมั่นในแนวทางการปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส และจะดำเนินการโดยเด็ดขาด หากตรวจสอบพบว่ามีการกระทำที่ผิดระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 

กองทัพอากาศ สั่งสอบ"กองบิน 7" เบิกค่าฝึกบินกลางคืน แต่ไม่ได้บินจริง