svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

แห่อาลัย หลวงปู่เหลือง เกจิชื่อดังแห่งอีสานใต้ มรณภาพอย่างสงบ สิริอายุ 95 ปี

10 มกราคม 2566
440

สิ้นแล้ว หลวงปู่เหลือง เกจิชื่อดังแห่งอีสานใต้ มรณภาพอย่างสงบ สิริอายุ 95 ปี ลูกศิษย์สุดอาลัย พร้อมใจจัดสถานที่เตรียมงานที่วัดกระดึงทอง รอรับร่างหลวงปู่ทำพิธีต่อไป 

10 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระเทพมงคลวัชราจารย์ ภานาวิธานโกศล โสภณประชาธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม ความวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ หรือที่ผู้คนรู้จักกันในในนาม “หลวงปู่เหลือง ฉันทาคโม” เจ้าอาวาสวัดกระดึงทอง ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ เกจิดังแห่งอีสานใต้ มรณภาพอย่างสงบด้วยโรคชราภาพ เมื่อเวลา 02.45 น.ที่ผ่านมา ที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ สิริอายุ 95 ปี 76 พรรษา บรรยากาศที่วัดกระดึงทอง ลูกศิษย์และชาวบ้านที่ทราบข่าว ต่างพากันมาที่วัด เพื่อจัดเตรียมงานและรอรับร่างของหลวงปู่

แห่อาลัย หลวงปู่เหลือง เกจิชื่อดังแห่งอีสานใต้ มรณภาพอย่างสงบ สิริอายุ 95 ปี

แห่อาลัย หลวงปู่เหลือง เกจิชื่อดังแห่งอีสานใต้ มรณภาพอย่างสงบ สิริอายุ 95 ปี

สำหรับประวัติ พระเทพมงคลวัชราจารย์

หลวงปู่เหลือง ฉันทาคโม หรือ พระเทพมงคลวัชราจารย์ เจ้าอาวาสวัดกระดึงทอง อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (ธรรมยุต) อายุ 95 ปี 76 พรรษา มีนามเดิมว่า เหลือง ทรงแก้ว เกิดเมื่อวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2470 ตรงกับวันแรม 4 ค่ำเดือน 6 ปีเถาะ ที่บ้านนาตัง ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ บิดาและมารดาคือ นายเที่ยง ทรงแก้ว และ นางเบียน ทองเชิด เป็นบุตรคนที่ 6 ในจำนวนพี่น้อง 8 คน

พ.ศ. 2487 บวชเณร ที่วัดสุทธจินดา จ.นครราชสีมา เจ้าคุณอริยเวที เป็นพระอุปัชฌาย์ พ.ศ. 2490 อุปสมบทที่วัดสุทธจินดา จ.นครราชสีมา มีพระญาณดิลก เป็นพระอุปัชฌาย์ พ.ศ. 2501 ไปอยู่วัดกระดึงทอง พ.ศ. 2515 เป็นเจ้าคณะตำบลในเมือง, เป็นเจ้าอาวาสวัดกระดึงทอง พ.ศ. 2517 อบรมพระสังฆาธิการชั้นต้น พ.ศ. 2518 อบรมพระสังฆาธิการชั้นสูง พ.ศ. 2519 ได้รับสัญญาบัตร ที่ พระครูวิริยาภิวัฒน์ และเป็นพระอุปัชฌาย์

แห่อาลัย หลวงปู่เหลือง เกจิชื่อดังแห่งอีสานใต้ มรณภาพอย่างสงบ สิริอายุ 95 ปี

แห่อาลัย หลวงปู่เหลือง เกจิชื่อดังแห่งอีสานใต้ มรณภาพอย่างสงบ สิริอายุ 95 ปี

พ.ศ. 2521 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองบุรีรัมย์ (ธ) พ.ศ. 2522 ให้รักษาการแทน เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (ธ) พ.ศ. 2523 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะธรรมยุตจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2528 ได้รับตราตั้งเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระชินวงศาจารย์ พ.ศ. 2535 ได้รับพระราชทานเป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปัญญาวิสารัท จนถึงปัจจุบัน

พระเทพมงคลวัชราจารย์ เป็นศิษย์อาวุโสรูปหนึ่งของ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดถ้ำขาม จ.สกลนคร และพระอริยเวที (เขียน ฐิตสีโล) วัดรังสีปาลิวัน จ.กาฬสิน

หลวงปู่เหลือง ถือเป็นเกจิอาจารย์องค์หนึ่งที่เจริญรอยตามครูบาอาจารย์ คือการแน่วแน่กับการปฏิบัติภาวนาไม่เสื่อมคลาย อยู่อย่างสมถะ เรียบง่าย แทบไม่มีใครจำสมณะศักดิ์ของท่านได้ เรียกกันแต่ว่า หลวงปู่เหลือง วัดกระดึงทอง ด้วยวัย 95 ปี จึงนับได้ว่า หลวงปู่เหลือง ฉันทาคโม ท่านได้ดำรงธาตุขันและวิถีชีวิตที่เหลืออยู่ในโลกสมมุตินี้ อย่างสมถะ แลเรียบง่ายมากที่สุด จึงได้รับสมญานามว่าเป็น “พระอรหันต์เจ้าผู้ติดดิน”

แห่อาลัย หลวงปู่เหลือง เกจิชื่อดังแห่งอีสานใต้ มรณภาพอย่างสงบ สิริอายุ 95 ปี

สำหรับวัดกระดึงทอง ได้รับอนุญาตสร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2512 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2516 กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร มีสิ่งปลูกสร้างเป็น ศาลาเอนกประสงค์ชั้นเดียว ศาลาการเปรียญ 2 ชั้น ความจุได้ 200 คน มีกุฎิ 23 หลัง สำนักงานเจ้าคณะจังหวังบุรีรัมย์(ธรรมยุต) มีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ มีเด็กในศูนย์ 80 คน อุโบสถ 1 หลัง เมรุและศาลาบำเพ็ญกุศล โรงครัว 1 หลัง ห้องน้ำ 4 แห่ง จำนวน 46 ห้อง

ส่วนกิจกรรมภายในวัด เป็นที่สอบธรรมสนามหลวง (ธรรมยุต) เป็นที่ประชุมพระสังฆาธิการในจังหวัด เป็นศูนย์อบรมจริยธรรมในนักเรียนกลุ่มอาชีวะ และการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

แห่อาลัย หลวงปู่เหลือง เกจิชื่อดังแห่งอีสานใต้ มรณภาพอย่างสงบ สิริอายุ 95 ปี