svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

สังคม

สสจ.ชลบุรีเผย ยอดติดโควิดรายใหม่ 148 ราย ATK ยอดทะลุหมื่น ล่าสุดดับ 6 ราย

28 พฤศจิกายน 2565
507

เกาะติดรายงานสถานการณ์โควิด-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เผยรายงาน ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ RT-PCR จำนวน 148 ราย เข้าข่ายติดเชื้อ ATK 10,880 ราย ขณะที่รายงานยอดผู้เสียชีวิตยังน่ากังวลมากถึง 6 ราย 

สสจ.ชลบุรีเผย ยอดติดโควิดรายใหม่ 148 ราย ATK ยอดทะลุหมื่น ล่าสุดดับ 6 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำสัปดาห์ จังหวัดชลบุรี มีผู้ติดเชื้อโควิดยืนยันรายใหม่ RT-PCR จำนวน 148 ราย ผู้เข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 ATK 10,880 ราย เสียชีวิต 6 ราย

เปิดรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 เป็นข้อมูลประจำสัปดาห์ที่ 47 ช่วงระหว่างวันที่ 20-26 พฤศจิกายน 2565 จังหวัดชลบุรี มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยืนยันรายใหม่ RT-PCR จำนวน 148 ราย ผู้เข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 ATK 10,880 ราย
ณ วันที่ 20-26 พฤศจิกายน 2565 จังหวัดชลบุรี มีรายงานผู้เสียชีวิต 6 ราย

สสจ.ชลบุรีเผย ยอดติดโควิดรายใหม่ 148 ราย ATK ยอดทะลุหมื่น ล่าสุดดับ 6 ราย

สสจ.ชลบุรีเผย ยอดติดโควิดรายใหม่ 148 ราย ATK ยอดทะลุหมื่น ล่าสุดดับ 6 ราย

สสจ.ชลบุรีเผย ยอดติดโควิดรายใหม่ 148 ราย ATK ยอดทะลุหมื่น ล่าสุดดับ 6 ราย

สสจ.ชลบุรีเผย ยอดติดโควิดรายใหม่ 148 ราย ATK ยอดทะลุหมื่น ล่าสุดดับ 6 ราย

สสจ.ชลบุรีเผย ยอดติดโควิดรายใหม่ 148 ราย ATK ยอดทะลุหมื่น ล่าสุดดับ 6 ราย

- รายที่ 1
      เพศชาย อายุ 30 ปี โรคประจำตัว  ตับแข็ง
      ประวัติเสี่ยง ไปสถานที่ที่มีคนหนาแน่น
      วันที่เริ่มป่วย 11 พ.ย. 65 
      วันที่เสียชีวิต 19 พ.ย. 65
      ประวัติวัคซีน ไม่ฉีด


- รายที่ 2
      เพศชาย อายุ 67 ปี โรคประจำตัว  ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดผิดปกติ (ผู้ป่วยติดเตียง)
      ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน
      วันที่เริ่มป่วย 17 พ.ย. 65 
      วันที่เสียชีวิต 20 พ.ย. 65
      ประวัติวัคซีน เข็ม 1 เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 64 เข็ม 2 เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 64

- รายที่ 3
      เพศชาย อายุ 87 ปี โรคประจำตัว  ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดผิดปกติ
      ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัว
      วันที่เริ่มป่วย 18 พ.ย. 65 
      วันที่เสียชีวิต 21 พ.ย. 65
      ประวัติวัคซีน เข็ม 1 เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 64 เข็ม 2 เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 64

- รายที่ 4
      เพศชาย อายุ 67 ปี โรคประจำตัว  คความดันโลหิตสูง หอบหืด โรคหัวใจ ไตวายระยะ 3 เก๊าท์
      ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัว
      วันที่เริ่มป่วย 18 พ.ย. 65 
      วันที่เสียชีวิต 21 พ.ย. 65
      ประวัติวัคซีน ไม่ฉีด

- รายที่ 5
      เพศหญิง อายุ 100 ปี ปฏิเสธโรคประจำตัว 
      ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัว
      วันที่เริ่มป่วย 15 พ.ย.  65 
      วันที่เสียชีวิต 24 พ.ย. 65
      ประวัติวัคซีน ไม่ฉีด

- รายที่ 6 
      เพศชาย อายุ 78 ปี โรคประจำตัว โรคหัวใจ
      ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัว
      วันที่เริ่มป่วย 17 พ.ย.  65 
      วันที่เสียชีวิต 24 พ.ย. 65
      ประวัติวัคซีน เข็ม 1 เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 64  เข็มที่ 2 เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 64

 

การเข้าสู่ระยะ Post-Pandemic หรือ การปรับจากโรคติดต่ออันตราย เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังนั้น แม้ว่าการระบาดของโรคเป็นสายพันธุ์ที่มีอัตราการตายต่ำ แต่สำหรับผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวยังมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต ควรได้รับการฉีดวัคซีนให้ครบ แม้ว่าผู้สูงอายุอาจไม่ได้ไปยังสถานที่เสี่ยง แต่ผู้ติดเชื้อร่วมบ้านอาจเป็นวัยทำงาน วัยเรียน ติดเชื้อจากนอกบ้าน นำมาสู่ผู้สูงอายุในครอบครัวได้ จึงขอความร่วมมือประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี ร่วมใจกันฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ เพื่อลดอาการรุนแรง ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต และขอความร่วมมือในการเคร่งครัดสุขอนามัยส่วนบุคคล ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข 

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ป่วยไตวายในระยะที่ต้องล้างไต จะสร้างภูมิต้านทานจากการฉีดวัคซีนได้ไม่ดี

ควรจะได้รับการฉีดภูมิต้านทานสำเร็จรูป ติดต่อขอฉีดได้ที่ รพ.ใกล้บ้าน หรือ ศูนย์ล้างไตที่เข้ารับการล้างไต

#วัคซีนเป็นหลัก #รู้จักป้องกัน #รู้ทันโควิด19
28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 06.30 น

ขอขอบคุณที่มา >>  เพจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี 

สสจ.ชลบุรีเผย ยอดติดโควิดรายใหม่ 148 ราย ATK ยอดทะลุหมื่น ล่าสุดดับ 6 ราย

สสจ.ชลบุรีเผย ยอดติดโควิดรายใหม่ 148 ราย ATK ยอดทะลุหมื่น ล่าสุดดับ 6 ราย