svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

"บอร์ดน้ำเมา" ยัน ไม่ขยายเวลาเปิดผับถึงตี 4 หวั่นอุบัติเหตุเมาแล้วขับเพิ่ม

25 พฤศจิกายน 2565
291

"บอร์ดน้ำเมา" ยัน ไม่ขยายเวลาเปิดผับบาร์ถึงตี 4 หวั่น อุบัติเหตุเมาแล้วขับเพิ่มอีก 27% พร้อมเห็นชอบ 5 มาตรการ ควบคุม “ดื่มสุรา” เทศกาลปีใหม่ ระบุให้ 3 ต.ค.ของทุกปี เป็น "วันงดดื่มสุราโลก"

25 พฤศจิกายน 2565 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 3/2565 โดยมี นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นพ.โอภาส กล่าวว่า วันนี้(25 พ.ย.) ที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทาง การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” ภายใต้คำขวัญ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เน้นป้องกันและลดผลกระทบจากการดื่ม ภายใต้ 5 มาตรการ คือ

     1.รณรงค์ประชาสัมพันธ์

     2.ยกระดับด่านชุมชน

     3.ป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงระดับชุมชน

     4.การบังคับใช้กฎหมาย และการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาจากการดื่มสุรา

บอร์ดน้ำเมา ยัน ไม่ขยายเวลาเปิดผับบาร์ถึงตี 4

บอร์ดน้ำเมา ยัน ไม่ขยายเวลาเปิดผับบาร์ถึงตี 4

โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ช่วง คือ

1.ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลปีใหม่ รณรงค์จัดกิจกรรมปีใหม่ปลอดเหล้า หรือสวดมนต์ข้ามปี สร้างกระแสให้ร้านค้าและประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น ห้ามขายเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ห้ามส่งเสริมการขาย ลดแลกแจกแถม ขายในเวลาที่กำหนด 11.00-14.00 น. และ 17.00-24.00 น. 

2.ช่วงเทศกาลปีใหม่ ใช้มาตรการชุมชนเชิงบวก เพิ่มศักยภาพด่านชุมชนคัดกรองผู้ขับขี่ที่มีอาการมึนเมา กรณีเกิดเหตุมีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตให้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ทุกราย โดยเป่าวัดทางลมหายใจ หากไม่สามารถเป่าได้ให้ส่งโรงพยาบาลเจาะเลือดตรวจ และบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดในผู้กระทำผิด

3.ช่วงหลังปีใหม่ เน้นคัดกรองส่งต่อผู้กระทำผิดฐานเมาแล้วขับและถูกศาลสั่งคุมประพฤติให้เข้ารับการบำบัดรักษา โดยจะแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการเตรียมพร้อมต่อไป

 

บอร์ดน้ำเมา ยัน ไม่ขยายเวลาเปิดผับบาร์ถึงตี 4

นพ.โอภาส กล่าวต่อ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2565-2570) โดยให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด จัดส่งแผนปฏิบัติการระดับจังหวัดและรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการฯ ทราบทุก 6 เดือน

ส่วนข้อเสนอเรื่องการขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงถึง 04.00 น.จะทำให้มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นานถึง 11 ชั่วโมง นับตั้งแต่ 17.00 น. คณะกรรมการฯพิจารณาแล้วเห็นตรงกันว่า ไม่ควรขยายเวลาเปิดสถานบันเทิง เนื่องจากโอกาสที่จะมีคนเมาแล้วขับทำให้เกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นถึง 27% ทำให้มีคนเจ็บและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากการดื่มแล้วขับได้ถึง 10-20 รายต่อวัน แม้จะมีการกวดขัน เช่น ด่านตรวจเข้มตลอดคืนถึงเช้า คาดว่าจะสกัดคนเมาแล้วขับได้เพิ่ม 30-50% และลดผลกระทบได้เพียง 10 รายต่อวัน

นอกจากนี้เห็นชอบข้อเสนอจากผลการจัดงานลอยกระทงปี 2565 และผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น เห็นชอบให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด กำหนดมาตรการ ข้อสั่งการ และแนวทางการดำเนินงานเชิงรุก ในการจัดกิจกรรม งานประเพณี งานกาชาดของจังหวัด ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ

รวมถึงขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ ไม่รับทุนสนับสนุนจากธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไม่แสดงเครื่องหมายการค้า/ตราเสมือน ในพื้นที่จัดกิจกรรม ที่จัดโดยหน่วยงานราชการ พร้อมผลักดันการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามวาระ SAFER และให้วันที่ 3 ตุลาคมของทุกปี เป็น "วันงดดื่มสุราโลก"