svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

รู้จัก "บัตรทอง" ใช้สิทธิอย่างไร ใช้รักษาโรคอะไรได้บ้าง พบคำตอบได้ตรงนี้ 

24 พฤศจิกายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ชวนคอข่าว ทำความรู้จัก"บัตรทอง" คือบัตรอะไร ใครมีสิทธิได้ ใช้สิทธิได้ที่ไหนและใช้สิทธิอย่างไร มาร่วมไขข้อสงสัยคำถามคาใจ สิทธิบัตรทองใช้รักษาโคอะไรกันได้บ้าง ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่ใน ตรงนี้มีคำตอบ

ชวนคอข่าว มาร่วมไขข้อสงสัยพร้อมๆกัน ตรงนี้ใน "ตรงนี้มีคำตอบ" กับข้อสงสัยเกี่ยวกับ "บัตรทอง"  

เชื่อวาน่าจะมีหลายๆ คน อาจจะยังไม่รู้ว่า บัตรทอง คือ บัตรอะไร ทำไมต้องมีบัตรทอง ใครมีสิทธิใช้ และอีกหลายถามที่ควรรู้ วันนี้มาหาคำตอบจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช.

สิทธิบัตรทอง 30 บาท คือ ?

สวัสดิการรักษาพยาบาลจากรัฐที่ให้ในการรักษาพยาบาลต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 

ใครมีสิทธิใช้บัตรทอง 30 บาท ?

บุคคลสัญชาติไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 

ใช้สิทธิอย่างไร ?

ต้องลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำตัวของตนเองก่อน

 

ใช้สิทธิได้ที่ไหน ?

เมื่อเจ็บป่วยใช้บัตรประชาชนใบเดียวเข้ารักษาที่หน่วยบริการประจำของตนเอง เจ็บป่วยต่างพื้นที่เข้าที่หน่วยบริการอื่นได้ เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติข้าสถานพยาบาลรัฐและเอกชนที่อยู่ใกล้
 

ใช้สิทธิได้นานแค่ไหน ?

ใช้ได้ตลอดชีวิตหรือจนกว่าจะเปลี่ยนไปใช้สิทธิรักษาอื่น เช่น เปลี่ยนไปใช้สิทธิประกันสังคมเนื่องจากทำงานประจำ หรือเปลี่ยนไปใช้สิทธิสวัสติการรักษาพยาบาลข้าราชการ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

1.สายด่วน สปสช. 1330

2.ช่องทางออนไลน์

• ไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso หรือ คลิกที่นี่

• Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 

รู้จัก \"บัตรทอง\" ใช้สิทธิอย่างไร ใช้รักษาโรคอะไรได้บ้าง พบคำตอบได้ตรงนี้ 

..
ทุกครั้ง...เมื่อใช้ “สิทธิบัตรทอง”
อย่าลืมพก “บัตรประชาชน”   
ประชาชนผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ “บัตรทอง 30 บาท” 
เมื่อเข้ารับบริการอย่าลืมพกบัตรประชาชนไปด้วยทุกครั้ง
ยื่น “บัตรประชาชน”  ให้เจ้าหน้าที่ หรือ
เสียบ “บัตรประชาชน” ที่ตู้คีออสของหน่วยบริการ
- ยืนยันตัวตนการใช้สิทธิบริการ
- ป้องกันการถูกสวมสิทธิ
- ลดขั้นตอนกรอกเอกสาร  
- สะดวก ง่าย และไม่ยุ่งยาก

เมื่อยื่นบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่ หรือเสียบบัตรประชาชนที่ตู้คีออส หน้าจอจะแสดงข้อมูลส่วนบุคคลและประวัติการรับบริการทุกครั้ง เป็นการยืนยันตัวตนว่า “ผู้ที่เป็นเจ้าของสิทธิ์ที่เข้ารับบริการจริง” และเมื่อรับการตรวจรักษาจากแพทย์แล้ว หรือรับบริการตามสิทธิประโยชน์บัตรทอง 30 บาท เจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกข้อมูลที่ได้รับบริการทุกครั้ง รวมถึงยาที่แพทย์สั่งจ่าย เพื่อส่งเบิกค่าใช้จ่ายกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ภายใต้กองทุนบัตรทอง  หลังจากนั้นก็สามารถรับยาและกลับบ้านได้ 

หากมีปัญหาหรือข้อติดขัดในการเข้ารับบริการโดยใช้สิทธิบัตรทอง 30 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

1.สายด่วน สปสช. 1330 
2.ช่องทางออนไลน์
• ไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso หรือ คลิกที่นี่ 
• Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เผย 4 ช่องทางตรวจสอบสิทธิ "บัตรทอง"

รู้จัก \"บัตรทอง\" ใช้สิทธิอย่างไร ใช้รักษาโรคอะไรได้บ้าง พบคำตอบได้ตรงนี้ 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คลิกที่นี่ 


“สายด่วน สปสช. 1330” กดหมายเลขบริการ ติดต่อเรื่องอะไรบ้าง ?

ช่องทางการติดต่อรับบริการสายด่วน สปสช. 1330 แนะนำกดเลือกหมายเลขบริการเพื่อรับบริการได้ตรงประเด็น สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นที่สำคัญสามารถรับบริการได้ ตลอด 24 ชม.


หมายเลขให้บริการสายด่วน 1330 มีดังนี้
กด 1 รับฟังข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิหลักประกันสุขภาพ
กด 2 ตรวจสอบสิทธิอัตโนมัติ
กด 3 หน่วย 50(5) /ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กด 4 รับฟังการใช้สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
กด 5 ข้อมูลสำหรับหน่วยบริการ
กด 18 ร้องเรียน ร้องทุกข์ ประสานส่งต่อ
กด 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่
กด # รับฟังซ้ำ
 

รู้จัก \"บัตรทอง\" ใช้สิทธิอย่างไร ใช้รักษาโรคอะไรได้บ้าง พบคำตอบได้ตรงนี้ 

หลัง ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นการปรับปรุงประกาศบอร์ด สปสช.ฉบับเดิม เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิในการรับบริการสาธารณสุข ว่าด้วยหลักประกันสุขภาพ โดยให้มีผลบังคับใช้ทันที

ดังนั้นแล้ว ‘สิทธิบัตรทอง 30 บาท’ ฉบับใหม่นี้ จะครอบคลุม และไม่ครอบคลุมบริการสาธารณสุขด้านใดลบ้าง ทีมข่าวเนชั่นออนไลน์ รวบรวมรายละเอียดที่น่าสนใจ ไว้ดังนี้

อัปเดต! ‘บัตรทอง 30 บาท’ ปี 2565 เช็กสิทธิประโยชน์ใหม่ครอบคลุมอะไรบ้าง

สิทธิบัตรทองครอบคลุมบริการที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต

 • บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
 • การตรวจวินิจฉัยโรค
 • การตรวจและรับฝากครรภ์
 • การบำกัด และการบริการทางการแพทย์
 • ยา เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์
 • การทำคลอด
 • การกินอยู่ในหน่วยบริการ
 • การบริบาลทารกแรกเกิด
 • บริการรถพยาบาล หรือบริการพาหนะรับส่งผู้ป่วย
 • บริการพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ
 • บริการสาธารณสุขด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ
 • บริการสาธารณสุขอื่นที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตที่บอร์ด สปสช. กำหนดเพิ่มเติม
 • บำบัดรักษา ฟื้นฟูผู้ติดยาและสารเสพติด ยกเว้นการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด ที่มีกำหนดเกี่ยวกับการให้บริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
 • บริการสาธารณสุขที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุการประสบภัยจากรถ ยกเว้นการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
 • การรักษาโรคเดียวกันที่ต้องใช้ระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน 

สิ่งที่ไม่ครอบคลุม เบิกไม่ได้

 • เพื่อความสวยงาม โดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
 • การตรวจวินิจฉัย และการรักษาที่เกินความจำเป็นจากข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
 • การรักษาที่อยู่ระหว่างการค้นคว้าทดลอง
 • การปลูกถ่ายอวัยวะ ที่ไม่ปรากฎตามบัญชีแนบท้าย
 • การบริการทางการแพทย์อื่น ตามที่บอร์ด สปสช. กำหนด


สำหรับสิทธิประโยชน์บัตรทองที่อัปเดตใหม่นี้ แตกต่างจากสิทธิประโยชน์ฉบับเดิม ตรงที่ไม่ครอบคลุมสิทธิประโยชน์รักษาภาวะมีบุตรยากและการผสมเทียม แต่ขยายครอบคลุมในการรักษาโรคที่ต้องใช้ระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน โดยไม่มีกำหนดเวลา ว่าต้องเกินกว่า 180 อีกแล้ว


การใช้สิทธิบัตรทองใหม่
ส่วนการใช้สิทธิบัตรทองใหม่ ประชาชนสามารถเข้ารักษาที่สถานพยาบาลที่ลงทะเบียนไว้ได้ และกรณีมีความจำเป็นก็สามารถเข้ารักษาที่หน่วยบริการปฐมภูมิอื่น ๆ ได้ โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัว และไม่ถูกเรียกเก็บเงินเหมือนเดิม
สำหรับ หน่วยบริการปฐมภูมิ นั้น คือ บริการสุขภาพด่านแรกขอระบบบริการสาธารณสุข ซึ่งมีบทบาทในการดูแลสุขภาพประชาชนในท้องถิ่น โดยเน้นการป้องกันไม่ให้ป่วย หากเจ็บป่วยจะได้รับการดูแลรักษาเบื้องต้น และครอบคลุมในกรณีที่จำเป็นจะต้องส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่รักษาโรคซับซ้อนมากขึ้น ทั้งนี้รวมถึงบริการฟื้นฟูสุขภาพด้วย

ยกตัวอย่างเช่น สถานีอนามัย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.), หน่วยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาล, ศูนย์สุขภาพชุมชน, ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. ทั้ง 69 แห่ง คลินิกเอกชนในระบบบัตรทอง และคลินิกอบอุ่น เป็นต้น

โดยใช้สิทธิบัตรทองได้ดังนี้

1. ติดต่อที่หน่วยบริการปฐมภูมิที่เข้ารับการรักษา

2. แจ้งความจำนงใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพก่อนรับบริการ

3. แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี แสดงสำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)

ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรสายด่วน สปสช.ได้ที่ 1330 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเพิ่มเพื่อนไลน์กับ สปสช. @nsho

ยกระดับ “บัตรทองพรีเมียม” ลดเหลื่อมล้ำ สะดวก รวดเร็วมีคุณภาพ เพิ่มสิทธิรักษาโรคร้ายฟรี ย้ายสิทธิก็ง่าย เพิ่มบริการครอบคลุมทุกกลุ่ม เป็นอันดับ 1 ของอาเซียน ระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ
ล่าสุดเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพประชาชน และการเข้าถึงบริการภาครัฐของพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขทำการพัฒนา บัตรทอง หรือบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ให้เป็น “บัตรทองพรีเมี่ยม” เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ เพิ่มคุณภาพและบริการ

โดย ผู้ถือบัตรทอง สามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกที่ในโรงพยาบาลรัฐที่เป็นโรงพยาบาลปฐมภูมิทั่วประเทศ นอนโรงพยาบาลโดยไม่ต้องมีใบส่งตัว  นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติมีสิทธิทุกที่ ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ได้รับการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงบริการอย่างปลอดภัย ไม่มีเงื่อนไขในการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล ภายใน 72 ชั่วโมง หรือพ้นภาวะวิกฤติ เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการรักษาพยาบาล

สามารถเปลี่ยนสิทธิรักษามีผลทันทีไม่ต้องรอ 15 วัน  ผ่านแอปพลิเคชันของ สปสช. หรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด สะดวกสบาย ประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายและเวลาการเดินทางไปรักษา 

น.ส.ทิพานัน กล่าวต่อว่า ผู้มีสิทธิบัตรทองใน ช่วง รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  หลายท่านยังไม่ทราบว่า มีการเพิ่มสิทธิการรักษาและการดูแลด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้นมาก เช่น ได้รับสิทธิในการรักษาโรคร้าย โดยผู้ป่วยมะเร็งสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเฉพาะทาง  และรักษามะเร็งได้ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกที่ ได้รับสิทธิฟอกไตฟรี รักษาโควิดฟรี เพิ่มบริการสำหรับแม่และเด็ก เช่น การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก การเพิ่มวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก คัดกรองภาวะ Down Syndrome ในหญิงตั้งครรภ์ (อายุไม่เกิน 35 ปี) ผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมสำหรับเด็กหูหนวก และการให้บริการแว่นตาเด็ก
รู้จัก \"บัตรทอง\" ใช้สิทธิอย่างไร ใช้รักษาโรคอะไรได้บ้าง พบคำตอบได้ตรงนี้   

 

สำหรับผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบาง ให้การดูแลและรักษาระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ การรักษาผู้ป่วยติดบ้านหรือผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนทุกสิทธิและทุกกลุ่มอายุ แจกผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับการขับถ่าย เพื่อดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยที่มีปัญหากลั้นขับถ่าย จำนวน 3 ชิ้น/คน/วัน ในการลดภาระค่าใช้จ่าย ดำเนินการผ่านกองทุนสุขภาพตำบล เพิ่มการเข้าถึงบัญชียา โรคมะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้น โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและต่อมน้ำเหลือง โรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี การป้องกันและรักษาโรคเอดส์ด้วยยาต้านไวรัส HIV รวมถึงการเพิ่มสิทธิด้านวัคซีน 5 ชนิด (คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ไวรัสตับอักเสบบี และเยื่อหุ้มสมองอักเสบ) เป็นต้น

นอกจากนี้ ผู้ถือบัตรทองยังสามารถ รับการบริการสาธารณสุขระบบทางไกล (Telehealth/Telemedicine)  และการตรวจทางห้องปฏิบัติการนอกโรงพยาบาล สามารถรับยาที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันใกล้บ้านสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หืด จิตเวช และโรคเรื้อรังอื่นๆ บริการส่งยาเวชภัณฑ์ถึงบ้านทางไปรษณีย์  การใช้กัญชาทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง พาร์กินสัน ไมเกรน
 
“จะเห็นได้ว่า รัฐบาลดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะสิทธิต่างๆ ให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยเพื่อสร้างความเท่าเทียมทางสุขภาพ พร้อมมุ่งมั่นยกระดับระบบสาธารณสุขไทยให้ครอบคลุม มีคุณภาพ ทันใจ ทันเวลา ให้พี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นต่อไป สมกับที่ได้รับการจัดอันดับคุณภาพระบบสุขภาพ ปี 2564 โดย CEOWORLD ให้ได้อันดับ 13 ของโลก เป็นอันดับ 1 ของอาเซียน และเป็นอันดับ 4 ของทวีปเอเชีย โดยได้คะแนนอันดับ 1 ของโลก ด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสุขภาพ และ ด้านความพร้อมด้านยาที่มีคุณภาพ ได้คะแนนอันดับ 2 ของโลก ด้านค่าใช้จ่ายต่อคน และได้อันดับ 10 ของโลก ด้านบุคลากรทางการแพทย์และด้านความพร้อมของรัฐ” น.ส.ทิพานัน กล่าว

ประชาชนทั่วไป หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
1.สายด่วน สปสช. 1330 
2.ช่องทางออนไลน์
     • ไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso หรือ คลิกที่นี่ 
     • Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ที่มาข่าว  >> ยกระดับ “บัตรทองพรีเมียม” เพิ่มสิทธิรักษาโรคร้ายฟรี ครอบคลุมทุกกลุ่ม

logoline